Etikettarkiv: AFRY

Hållbar digital transformation i fokus på AFRY

Sara Lindstrand, Director of Sustainability på AFRY. Foto: Johan Marklund
Sara Lindstrand, Director of Sustainability på AFRY. Foto: Johan Marklund

Digitalisering öppnar upp för helt nya möjligheter i arbetet för en hållbar framtid. Samtidigt skapar den snabba utvecklingen nya utmaningar. AFRY arbetar ur ett holistiskt perspektiv för att tillvarata digitaliseringens potential inom ett brett spektrum av sektorer.

Digitalisering uppskattas kunna minska de globala utsläppen med 15 procent, vilket är en tredjedel av de minskningar som måste göras fram till 2030. En helt avgörande del av omställningen är att skapa nya affärsmodeller och processer inom industrin och då framför allt i de branscher som är mest utsläppstunga.
– Digitalisering är en väldigt kraftfull möjliggörare, som verkligen kan driva transformationen mot ett hållbart samhälle. De företag som fortfarande står i startgroparna för digital transformation är många gånger också de som står för de största klimatutsläppen, så det finns väldigt mycket att vinna. Här gäller det att göra rätt från början, så att vi inte skapar nya utmaningar utan i stället accelererar processer med signifikant positiv påverkan, säger Sara Lindstrand, Director of Sustainability på AFRY.
– Det gäller också att lagstiftningen håller jämna steg med den snabba utvecklingen, tillägger hon.

Driver digitaliseringen framåt
För att kraftsamla kring digitaliseringens potential har AFRY startat en ny division, AFRY X, som erbjuder tjänster och rådgivning inom digitalisering, cybersäkerhet, AI (artificiell intelligens), IIoT (Industrial Internet of Things) och design. AFRY X utvecklar lösningar för smarta, effektiva och hållbara processer och affärsmodeller i alla de sektorer där AFRY är verksamt. Det gäller såväl teoretiska modeller som praktiska lösningar att använda i drift.
– Vi har djup och bred kunskap om innovationsprocesser i alla våra sektorer och vi tar fram digitala erbjudanden som är anpassade för varje sektors behov. Samtidigt arbetar vi holistiskt och ser att lösningar ofta kan appliceras brett, så det finns synergier mellan olika sektorer när vi utvecklar lösningar, förklarar Sara.

Livscykelperspektiv
Det holistiska tänkandet genomsyrar verksamheten på AFRY på flera sätt. Bland annat ser bolaget alltid till livscykelperspektivet samt till att både positiv och negativ påverkan ska tas i beaktande. En viktig aspekt är att den digitala infrastrukturen är hållbar ur såväl ett miljömässigt som ett etiskt och socialt perspektiv.
– Den digitala teknologin använder många sällsynta metaller och det gäller att veta hur de tagits fram och var de kommer ifrån. Vissa digitala tillämpningar är också i sig energiintensiva och den digitala sektorn riskerar att få ett stort klimatavtryck. Vi ser alltmer att de stora aktörerna strävar efter att etablera sig på rätt plats och använda förnyelsebar energi till sina serverhallar, säger Sara.
AFRY har en lång tradition av att driva och medverka i forskning och utveckling. Bland annat är stiftelsen Åforsk, som årligen delar ut stora forskningsbidrag, AFRYs största delägare. Företaget har dessutom nära samarbeten med en rad organisationer, exempelvis Gapminder och Norrsken Foundation, för att bidra till en faktabaserad världsbild och driva innovationsarbete. Som medlem i Exponential Roadmap Initiative verkar också AFRY för att implementera och sprida kunskap om forskningsbaserade lösningar för exponentiell klimatomställning i linje med 1,5-gradersmålet.
Hållbarhet, digitalisering och samverkan löper som en röd tråd i företaget och arbetet spänner över allt från digitalisering i industrin, energisystemet och smarta bostäder till hur vi planerar våra städer för att skapa goda livsmiljöer för människor runt om i världen. Ett exempel på ett erbjudande är AFRY Smart Forestry, där ett hållbart skogsbruk är i fokus. Med hjälp av drönare och satellitdata kan en digital tvilling av skogen skapas och genom simulering och smarta lösningar för precisionsskogsbruk kan såväl klimatnytta, biodiversitet och finansiell avkastning optimeras.
– Skogen är en av våra allra viktigaste naturtillgångar, såväl för klimatet som den biologiska mångfalden, och inom skogsbruk finns det en enorm potential att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle, framhåller Sara. Det är väldigt spännande att inom våra olika sektorer driva på för att öka kunskapen och hitta nya processer för ökad hållbarhet genom digitala verktyg.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. 17000 experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Klicka här för att läsa mer om AFRY X

AFRY

AFRY i korthet:
• AFRY skapar hållbara teknik- och designlösningar.
• Årsomsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.
• Vision: Making Future
• Affärsidé: We accelerate the transition towards a sustainable society

afry.com

Samverkan viktig nyckel till framgång

Jonas Gustavsson, vd Afry. Foto: Afry

– Sverige är en stark forskningsnation, för att vara ett så litet land har vi ändå enormt högteknologiska bolag. Jag tror att gränsöverskridande samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är en viktig nyckel till framgången, säger Jonas Gustavsson, vd Afry.

Jonas Gustavsson konstaterar att Sverige som forskningsnation står sig bra i den internationella konkurrensen.
– Det finns många strukturer i Sverige som är positiva men det betyder inte att vi får slå oss till ro. Konkurrensen om de bästa kompetenserna kommer att bli ännu större, både globalt och regionalt. Och behovet av ökad forskning går hand i hand med det ökande behovet att ställa om samhället och finna hållbara lösningar.
Det här, menar han, är något som gäller för alla branscher där inte minst bilindustrin är ett talande exempel.
– I över 100 år har man inom fordonsindustrin kommersialiserat förbränningsmotorn. Sedan dess har branschen ägnat sig åt att optimera och förbättra existerande teknologi. Men nu ställer hela industrin om mot elektrifiering med klimatomställning som drivkraft – det visar på kraften i omställningen. Nu börjar transporttjänsterna bli något annat än att alla ska äga en fysisk bil.

”Karriärer är sällan linjära, de går snarare i trappsteg och det kan vara bra att ha lite tåla­mod.”

Snabb omställning
Den snabba omställningen sker mer eller mindre inom alla industrier. För att klara omställningen i samhället behövs nära samarbeten, konstaterar Jonas.
– Tittar vi på energiomställningen i stort är det mycket som talar för att behovet av forskning och teknologiutveckling är viktigare än någonsin. Och här kommer nära samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor vara en framgångsfaktor. Vi har etablerade samarbeten med bland andra IVA, Gapminder Foundation och ett flertal universitet och högskolor.

Många vill göra skillnad
Afry hamnar sedan flera år tillbaka högt upp på listan över attraktiva arbetsgivare inom näringslivet. Anledningarna är flera.
– Jag tror att vi uppfattas som ett bolag med ett tydligt syfte och starka värderingar. Att arbeta här innebär att man kan få fullt utlopp för sitt teknikintresse. Här finns, i positiv bemärkelse, väldigt många nördiga ingenjörer och vi arbetar brett över många olika typer av sektorer. Det gör att våra konsulter kan få jobba med unika projekt som kanske bara finns inom den här sfären.
På frågan om han själv haft en karriärplan blir svaret ”nej, inte direkt”.
– Det har mer handlat om att jag varit öppen för de möjligheter som kommit i min väg. För mig har den bästa karriärplanen visat sig vara att gå emot de jobb jag verkligen velat ha och brunnit för.
Ett tips han vill ge till dem som fortfarande är i början av sitt yrkesliv är att inte ha så bråttom.
– Karriärer är sällan linjära, de går snarare i trappsteg och det kan vara bra att ha lite tålamod.
För mig har det handlat mindre om att uppnå särskilda mål och mer om resan dit. Tittar jag tillbaka så har min yrkesresa varit mödan värd och en härlig resa. Jag vill göra skillnad och det tror jag inte jag är ensam om.

Vilka av följande forskningsintensiva företag skulle du tänka dig att arbeta hos? (Ange gärna flera)
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Forskning mot ett slumpmässigt urval av forskare i akademin i Sverige 25 april–4 maj 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Det goda och hållbara samhället i fokus

Malin Frenning, chef för infrastrukturdivisionen på AFRY. Foto: Patrick Miller
Malin Frenning, chef för infrastrukturdivisionen på AFRY. Foto: Patrick Miller

Samhällsengagemanget genomsyrar all AFRY:s verksamhet och det gäller i högsta grad även forskning och utveckling. Här pågår flera spännande projekt för att skapa ett gott och hållbart samhälle.

AFRY är ett ledande globalt konsultföretag inom energi, industri och infrastruktur och har en lång tradition inom FoU. Bland annat är stiftelsen Åforsk, som årligen delar ut stora forskningsbidrag, AFRY:s största delägare och koncernchef Jonas Gustavsson är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin. Företaget har dessutom nära samarbeten med en rad organisationer, exempelvis Gapminder och Norrsken Foundation, för att bidra till en faktabaserad världsbild och uppmuntra innovationer.
– Det finns ett starkt engagemang för FoU och vi vill bidra med vår kunskap inom alla de segment där vi är verksamma, säger Malin Frenning, som är chef för infrastrukturdivisionen på AFRY. Malin är civilingenjör i botten och har lång erfarenhet från chefspositioner i telekomsektorn och som landstingsdirektör i Stockholm.
– Samhällsutvecklingsfrågor, där näringsliv, medborgare och politiken samspelar har alltid intresserat mig och det är enormt spännande att få vara en del av AFRY:s arbete för att skapa ett hållbart samhällsekosystem, säger Malin, som kom till AFRY för två år sedan. Nu är hon bland annat AFRY:s representant i regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning, där man driver ett aktivt arbete med politiken för att lösa hållbarhetsutmaningar. Malin är även rådgivare för Havs- och vattenmyndighetens insynsråd.

Brett perspektiv
Hållbarhet, digitalisering och samverkan löper som en röd tråd genom AFRY:s FoU. Det finns ett brett perspektiv och arbetet spänner över allt från digitalisering i industrin till smarta bostäder och hur vi planerar våra städer för att skapa goda livsmiljöer för människor runt om i världen.
Ett spännande projekt är den Vinnovafinansierade satsningen Open Sensoring City som drivs av Future by Lund, där AFRY är partner till Lunds kommun och ett antal andra företag. Lund ska bli en av de första svenska städerna att implementera en integrationsplattform, som möjliggör integration av stadens samtliga digitala system. Syftet är att främja en hållbar stadsmiljö med hög livskvalitet, där resurser läggs på rätt saker.
– Vi ska koppla ihop hela ekosystemet och skapa en öppen plattform för olika hållbara lösningar, genom att sammanlänka och förädla data tillsammans med invånarna. Det gäller allt från stadsplanering till hur man kan styra trafiken. Grundfrågan är hur man skapar en hållbar och levande stad, där folk verkligen vill bo, förklarar Malin.

Klimatsmart boende
En annan satsning är Tornet, där AFRY hjälper bostadsbolaget Tornet med hållbarhetsfrågor och digitala lösningar. Pilotprojekt är Tallbohov Electric Village. Det är ett tvärvetenskapligt spjutspetsprojekt med bland annat hållbarhetsspecialister, miljöingenjörer, AI-ingenjörer, dataingenjörer, designers och beteendevetare, som samverkar för att skapa bostadshus som främjar hållbara livsstilar. Projektet finansieras med forskningsanslag från Boverket.
– Det handlar om att göra det lätt för de boende att göra klimatsmarta val. De flesta vill ju leva hållbart, men vet kanske inte riktigt hur man gör. Vi utvecklar digitala lösningar inom energi och uppvärmning, så att de boende får koll på sitt klimatavtryck och tips om hållbara val gällande till exempel resor, avfallssortering och när det är mest klimatsmart att tvätta, berättar Malin. Tipsen anpassas efter de boendes val och livsstilsmönster och kan exempelvis förvarna om när elen har högt klimatavtryck.

Göra skillnad
AFRY har även bistått det lilla öriket S:t Helena med en hållbarhetsanalys, där man tittar på alla aspekter för att uppnå klimatneutralitet, en modell som kan komma att bli standard.
– Vi tar ett helhetsgrepp, där många olika kompetenser arbetar tillsammans, berättar Malin Frenning.
Hon framhåller att AFRY i alla sina projekt vill ta ett långsiktigt helhetsansvar för samtliga hållbarhetsaspekter tillsammans med andra aktörer:
– Sverige kan vara ett föregångsland när det gäller hållbarhet och digitalisering. Med vår breda kompetens och spjutspetsexpertis medverkar AFRY aktivt till forskning och utveckling för att skapa innovativa framtidslösningar. Vi vill göra skillnad i allt vi gör.

AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. 17000 experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

AFRY i korthet:

  • AFRY skapar hållbara teknik- och designlösningar.
  • Årsomsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.
  • Vision: Making Future
  • Affärsidé: We accelerate the transition towards a sustainable society

www.afry.com

Samverkan avgörande för Sveriges konkurrenskraft

Samverkan mellan akademi och näringsliv är avgörande för Sveriges konkurrenskraft, anser Jonas Gustavsson, vd för AFRY. Foto: Daniel Ohlsson

Genom att samverka kan akademi och näringsliv stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bättre hållbarhet. AFRY vill ha ett ännu tätare samarbete för att kunna hjälpa kunder att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Samverkan inom forskning mellan akademi och näringsliv spelar en mycket viktig roll för utvecklingen inom industrin. Det anser Jonas Gustavsson, vd på AFRY.
– Avgörande för Sveriges konkurrenskraft är att akademi och näringsliv kan samverka i hög grad. I många år har det pratats om hur viktigt det är med samarbete, och nu börjar vi se spännande projekt. Till exempel spelar Luleå tekniska universitet en stark roll i allt från utvecklingen av nya batterifabriker och tillverkning av fossilfritt stål till textilåtervinning. Vi är på väg mot något som kan liknas vid ett integrerat ekosystem mellan akademi och näringsliv.

Lång tradition av samverkan
Ingenjörs- och designföretaget AFRY har en stark koppling till akademi och forskning genom sin stiftelse och delägare, Åforsk, som varje år delar ut stora forskningsbidrag. Dessutom samverkar AFRY med Ingenjörsvetenskapsakademin, universitet och högskolor. Strategin för att fortsätta vara ett ledande innovativt företag handlar om en målmedveten transformation.
– Vårt företag befinner sig på en resa där vi går mot att förpacka vår egen kompetens i inno­vativa helhetslösningar. AFRY jobbar med stora komplexa projekt i segment där vi kan vara ledande, kompletterat med stark digitalisering och hållbarhet. Vi har pekat ut följande områden: infrastruktur, bioindustri, energi, livsmedel och life science, säger Jonas Gustavsson.

”Avgörande för Sveriges konkurrenskraft är att akademi och näringsliv kan samverka i hög grad.”

Hållbarhet leder vägen
AFRY hjälper företagets kunder att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Jonas Gustavsson har märkt en stor attitydförändring i näringslivet de senaste par åren:
– Idag söker alla våra kunder hållbara lösningar. För att hjälpa dem behöver vi samverka ännu mer med akademin eftersom tekniklösningar, forskning och innovation tillsammans bidrar till bättre hållbarhet.

Värderingar lockar kompetens
AFRY har lyckats väl med att attrahera forskare inom akademin, vilket Jonas Gustavsson tror hänger samman med bolagets strävan efter att hjälpa kunder med hållbara lösningar.
– Många väljer företag utifrån att de vill bidra till ett bättre samhälle. Vi styrs av goda värderingar och lever som vi lär. Dessutom får medarbetare möjlighet att delta i stora tvärdisciplinära projekt där de får jobba med de nyaste teknologierna. Vi har en smältdegel av kompetenser eftersom vi jobbar med allt från drönarteknologi på Antarktis till elektrifieringen av fordonsindustrin.
– Inkludering och mångfald är frågor vi driver väldigt hårt eftersom spännande saker händer när vi samlar olika erfarenheter. Resultatet blir en dynamisk och spännande miljö att verka i. Det tror jag är en av nycklarna till varför vi lyckas locka otroligt duktiga medarbetare, avslutar Jonas Gustavsson.

Vilka av följande forskningsintensiva företag skulle du tänka dig att arbeta hos? Ange gärna flera.

Om undersökningen:

Undersökningen är gjord mot ett slumpmässigt urval av forskare i akademin 6–10 maj 2021. Undersökningen bygger på svar från cirka 700 forskare. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.

Samverkan avgörande för en hållbar framtid

Malin Frenning och Marie Trogstam på AFRY tror på samverkan för att skapa ett hållbart samhälle.
Malin Frenning och Marie Trogstam på AFRY tror på samverkan för att skapa ett hållbart samhälle.

Innovation, modiga beslut och en holistisk syn krävs för att skapa en hållbar framtid. AFRY förstärker sitt fokus på hållbarhet och samverkar med olika aktörer för att hitta vägen framåt. Nu är det dags att skala upp från pilotprojekt till större satsningar.

När företagen ÅF och Pöyry gick samman förstärktes fokuset på en hållbar samhällsutveckling. Det nya bolaget AFRY skapar hållbara teknik- och designlösningar för framtida generationer.
– Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle på flera plan och i dialog med olika aktörer. Kärnan i vår verksamhet är att leverera hållbara lösningar och hjälpa kunderna i omställningen. Våra egna medarbetare är givetvis en viktig målgrupp eftersom det är de som skapar lösningarna. Beslutsfattare, akademi och olika delar av näringslivet vill vi också ha en nära dialog med, berättar Marie Trogstam, hållbarhetschef på AFRY.
– Samhällsutveckling och hållbarhet handlar om mer än klimat. Därför kopplar vi våra lösningar till Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vi arbetar i linje med 1,5-gradersmålet, som handlar om klimatet, men använder även ett holistiskt hållbarhetsperspektiv eftersom allt hänger samman. Lösningar som har en positiv inverkan på vissa hållbarhetsmål kan ha en negativ inverkan på andra mål, säger Marie Trogstam.

Verktyg för att nå målen
Kunderna är engagerade i sin omställning till att bli mer hållbara, berättar Malin Frenning som är chef för Infrastrukturdivisionen. Med olika kompetenser inom hållbarhet och verktyg för allt från mätningar till digitala tvillingar, kan AFRY hjälpa företagen att uppnå sina mål.
En digital tvilling är en virtuell kopia av en verklig process, infrastruktur eller en hel stad. Genom att använda en sådan, går det att göra tester och följa hållbarhetsaspekterna i olika investeringar.
– När det gäller mätbarhet är det viktigt med enkelhet och transparens. Vi har tillsammans med forskningsinstitutet RISE tagit fram SBPI, Sustainable Business Performance Indicator, ett verktyg som mäter verksamheters hållbarhetsprestanda över tid, där alla FN:s hållbarhetsmål kan kopplas till mätpunkter, säger Malin Frenning.

Samverkan är nyckeln
Samverkan med olika aktörer är en självklarhet för AFRY.
– Vårt sätt att jobba nära våra kunder och verkligen göra skillnad tillsammans med dem präglar vår kultur. Vi är modiga och ligger hela tiden i framkant kring lösningar men det är inte bara vi som har svaret. Samverkan är helt avgörande för att kunna bryta ny mark och hitta rätt väg framåt, säger Malin Frenning.
Genom deltagande i klimatkonferenser, regeringens samverkansgrupp kring näringslivets klimatomställning och seminarier kan AFRY utbyta idéer med beslutsfattare, näringslivet och organisationer. Företaget har nyligen blivit partner till 1.5°C Business Playbook som syftar till en exponentiell klimatomställning.
Ett samarbete har precis inletts med stiftelsen Gapminder som grundades av Hans Rosling. Gapminder ska bidra till en god global utveckling genom att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig.
Tidigare har AFRY lanserat plattformen Future Cities som handlar om hur vi planerar smarta, hållbara och attraktiva städer för framtida generationer. I höstas släppte företaget även en bok om samma ämne: ”Predicting the Unpredictable – A Nordic Approach to Shaping Future Cities”.

Modigt ledarskap nödvändigt
– Nu är den stora utmaningen att skala upp existerande tekniska lösningar och åstadkomma verklig förändring. Vi har tekniken och kunskapen på plats. För att lyckas krävs modigt ledarskap; vi måste våga testa och även dela med oss av kunskap, berättar Marie Trogstam.
– En annan stor utmaning handlar om att det är otroligt mycket som ska göras. Nu gäller det att prioritera samt gå från pilot till verklighet. Näringslivet, regeringen och andra aktörer behöver hjälpas åt med att prioritera så att vi tillsammans kan få saker att hända, avslutar Malin Frenning.

AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. 17000 experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

AFRY i korthet:
• AFRY skapar hållbara teknik- och designlösningar.
• Årsomsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.
• Vision: Providing leading solutions for generations to come. Making Future.

www.afry.com

Hållbara sam­hället i fokus

Jonas Gustavsson, vd för AFRY. Foto: AFRY
Jonas Gustavsson, vd för AFRY. Foto: AFRY

För AFRY är samverkan mellan sektorer och ett tvärdisciplinärt tänkande helt grundläggande när det gäller forskning och utveckling. Det är så vi kan hitta lösningar på de stora framtidsutmaningar vi står inför. Företaget har en lång tradition av FoU och blickar framåt.

AFRY, som bildades när ÅF i fjol gick samman med finska Pöyry, är ett ledande ingenjörs- och designföretag inom industri, energi och infrastruktur. I den enkät som Framtidens Forskning gjort hamnar AFRY i topp när forskare inom akademin ska ranka vilka företag de är intresserade av att arbeta för. Jonas Gustavsson, vd för AFRY, tror att det finns flera skäl till det.
– Vi har en stark historisk profil när det gäller forskning, inte minst genom vår stiftelse och delägare Åforsk, som årligen delar ut stora forskningsbidrag. Vi har också en nära koppling till Ingenjörsvetenskapsakademin, universitet och högskolor.
– Men jag tror också att många forskare ser att vi arbetar innovativt och att man hos oss har möjlighet att tillämpa sin forskning på verkliga projekt ute i samhället. Det gör oss attraktiva som arbetsplats för forskare.

”Till skillnad mot många andra företag har ju vi som konsultbolag inga egna fysiska produkter som vi kan utveckla”

Innovationsplattform
AFRY stärker också sin forskningsprofil genom en intern innovationsplattform, där medarbetare kan testa idéer och driva projekt. Det är ett sätt att uppmuntra innovativt tänkande och fånga upp goda idéer.
– Till skillnad mot många andra företag har ju vi som konsultbolag inga egna fysiska produkter som vi kan utveckla, utan här handlar det om att skapa en miljö som stimulerar nya sätt att tänka. Vi arbetar allt mer mot att leverera helhetslösningar, som är mångfacetterade och komplexa. Då gäller det att vara innovativ och applicera forskningsrön, säger Jonas Gustavsson.
Han framhåller vikten av en nära samverkan mellan olika sektorer för att bygga framtidens uppkopplade och hållbara samhälle. Här krävs att transportsektor, samhällsbyggnad, energileverantörer och andra krokar arm för att gemensamt och snabbt utveckla helhetslösningar, inte minst för att tackla klimatfrågan.
– Förr räckte det med att varje segment för sig skapade sina egna optimala lösningar. I framtidens samhälle sammankopplas olika funktioner. Sverige ligger långt fram i digitalisering och har förutsättningar att ta en ledande roll i utvecklingen mot smarta, hållbara lösningar. Jag hoppas att man på politisk nivå ser möjligheterna, säger Jonas Gustavsson.

Samverkansprojekt
AFRY arbetar i flera samverkansprojekt, bland annat för att ta fram framtidens transporter. Här arbetar expertis från fordonsindustrin, stadsbyggnad, batteriteknik och 5G.
Det finns också ett starkt behov av tvärvetenskaplighet i det här arbetet. De områden där AFRY är verksamt är av tradition tekniktunga. Men de stora samhällsomdaningarna som vi står inför kräver forskning också från andra områden, som humaniora, psykologi och samhällsvetenskap.
– Digitalisering, AI, robotisering och annat leder till helt nya sätt att arbeta, bo och leva. Det har vi sett under coronapandemin, som har påskyndat digitala lösningar i arbetslivet och vårt sociala liv. Vi behöver lösningar som inte bara fungerar bra och effektivt rent tekniskt. Den tvärdisciplinära forskningen kan bidra till att skapa en mänsklig miljö, där folk trivs. Det är otroligt spännande att vara en del av detta, säger Jonas Gustavsson.

Många kompetenser
Detta tänkande måste även genomsyra framtidens kompetensförsörjning på ingenjörsdrivna företag som AFRY, menar Jonas Gustavsson. Han ser framför sig att rekryteringen breddas till att i högre grad även omfatta andra kompetenser än rent tekniska.
– Kompetensförsörjningen är helt avgörande. Vi behöver en bredd av expertis som alla bidrar med sitt perspektiv. Och vi måste ständigt vara relevanta och uppfylla de förväntningar som nya generationer har på ledarskap och förmåga att omsätta forskning och innovationer i hållbara framtidslösningar.

Vilka av följande forskningsintensiva företag skulle du tänka dig att arbeta hos?
Om undersökningen:

Undersökningen är gjord mot ett slumpmässigt urval av forskare i akademin 29–30 april 2020. Undersökningen bygger på svar från cirka 600 forskare. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.