Akademin och näringslivet

Samverkan avgörande för Sveriges konkurrenskraft

Publicerad 16 juni 2021
Text: Carin Brink Foto: Daniel Ohlsson
Samverkan mellan akademi och näringsliv är avgörande för Sveriges konkurrenskraft, anser Jonas Gustavsson, vd för AFRY. Foto: Daniel Ohlsson

Genom att samverka kan akademi och näringsliv stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bättre hållbarhet. AFRY vill ha ett ännu tätare samarbete för att kunna hjälpa kunder att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Samverkan inom forskning mellan akademi och näringsliv spelar en mycket viktig roll för utvecklingen inom industrin. Det anser Jonas Gustavsson, vd på AFRY.
– Avgörande för Sveriges konkurrenskraft är att akademi och näringsliv kan samverka i hög grad. I många år har det pratats om hur viktigt det är med samarbete, och nu börjar vi se spännande projekt. Till exempel spelar Luleå tekniska universitet en stark roll i allt från utvecklingen av nya batterifabriker och tillverkning av fossilfritt stål till textilåtervinning. Vi är på väg mot något som kan liknas vid ett integrerat ekosystem mellan akademi och näringsliv.

Lång tradition av samverkan
Ingenjörs- och designföretaget AFRY har en stark koppling till akademi och forskning genom sin stiftelse och delägare, Åforsk, som varje år delar ut stora forskningsbidrag. Dessutom samverkar AFRY med Ingenjörsvetenskapsakademin, universitet och högskolor. Strategin för att fortsätta vara ett ledande innovativt företag handlar om en målmedveten transformation.
– Vårt företag befinner sig på en resa där vi går mot att förpacka vår egen kompetens i inno­vativa helhetslösningar. AFRY jobbar med stora komplexa projekt i segment där vi kan vara ledande, kompletterat med stark digitalisering och hållbarhet. Vi har pekat ut följande områden: infrastruktur, bioindustri, energi, livsmedel och life science, säger Jonas Gustavsson.

”Avgörande för Sveriges konkurrenskraft är att akademi och näringsliv kan samverka i hög grad.”

Hållbarhet leder vägen
AFRY hjälper företagets kunder att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Jonas Gustavsson har märkt en stor attitydförändring i näringslivet de senaste par åren:
– Idag söker alla våra kunder hållbara lösningar. För att hjälpa dem behöver vi samverka ännu mer med akademin eftersom tekniklösningar, forskning och innovation tillsammans bidrar till bättre hållbarhet.

Värderingar lockar kompetens
AFRY har lyckats väl med att attrahera forskare inom akademin, vilket Jonas Gustavsson tror hänger samman med bolagets strävan efter att hjälpa kunder med hållbara lösningar.
– Många väljer företag utifrån att de vill bidra till ett bättre samhälle. Vi styrs av goda värderingar och lever som vi lär. Dessutom får medarbetare möjlighet att delta i stora tvärdisciplinära projekt där de får jobba med de nyaste teknologierna. Vi har en smältdegel av kompetenser eftersom vi jobbar med allt från drönarteknologi på Antarktis till elektrifieringen av fordonsindustrin.
– Inkludering och mångfald är frågor vi driver väldigt hårt eftersom spännande saker händer när vi samlar olika erfarenheter. Resultatet blir en dynamisk och spännande miljö att verka i. Det tror jag är en av nycklarna till varför vi lyckas locka otroligt duktiga medarbetare, avslutar Jonas Gustavsson.

Vilka av följande forskningsintensiva företag skulle du tänka dig att arbeta hos? Ange gärna flera.

Om undersökningen:

Undersökningen är gjord mot ett slumpmässigt urval av forskare i akademin 6–10 maj 2021. Undersökningen bygger på svar från cirka 700 forskare. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.