Presentation
AFRY

Gör skillnad i omställningen

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Johan Marklund
Helena Mueller, chef för hållbarhetsrådgivning hos AFRY. Foto: Johan Marklund
Helena Mueller, chef för hållbarhetsrådgivning hos AFRY. Foto: Johan Marklund

Ingenjörs- och designbolaget AFRY har unik expertis inom områden kopplade till klimatomställningen. Med mångårig erfarenhet och forskning inom energi, industri och biodiversitet hjälper de företag och organisationer ta större kliv mot en hållbar framtid.

Vanligtvis verkar AFRY inom sektorerna infrastruktur, industri och energi. När det gäller hållbarhetstjänster inom management consulting däremot, har de expertis inom samtliga stora transformativa områden, det vill säga klimat och växthusgaser, biodiversitet, vatten, cirkularitet och social hållbarhet. Expertisen de erbjuder gör skillnad i styrelserum och ledningsgrupper såväl som på plats i verksamheten.
– Oavsett om det handlar om grönt stål, utveckling av batteriteknik, cirkulära affärsmodeller eller biodiversitet finns det guldexpertis att hitta hos oss, säger Helena Mueller, en av AFRY:s två chefer för hållbarhetsrådgivning.
Här finns bland annat mångårig erfarenhet av att modellera och prognostisera energi- och koldioxidmarknaden samt unik kunskap inom företag och biodiversitet. Många av medarbetarna har forskningsbakgrund. Företaget har till och med en egen investeringsgren i London. Allt för att effektivisera kunders hållbarhetsomställning.
– Vi erbjuder en effektivare omställning till en hållbar framtid, och då är alla områden och kompetenser viktiga. Vi är ett ingenjörs- och designbolag, och kombinationen av all vår kunskap och en riktigt vass managementkonsultlåda gör att vi verkligen kan göra skillnad för företag och organisationernas omställning, säger Helena Mueller.
För när omställningen måste öka takten är alla områden och kompetenser viktiga.

Från prat till handling
IPCC:s senaste rapport gör klart att världen är på väg att misslyckas med 1,5-graders-målet. Med ganska stor marginal. Rapporten visar också hur klimatförändringarna redan påverkar människor och ekosystem, på flera håll värre än vad som förutspåtts.
– Vi ser ju att netto noll 2050 kanske inte längre räcker, utan att vi måste vara där redan 2040. Så nu är det verkligen action som gäller om jag får säga så. Nu måste alla våga prioritera på både kort och lång sikt, säger Helena Mueller.
Det aktuella läget innebär också att omställningen skiftar fokus. Från att de flesta fokuserat på att motverka uppvärmningen, måste alla dessutom hitta sätt att anpassa sig till de klimatförändringar som redan är här.
– Tempot har skruvats upp och nu behöver vi ställa om under press. Av klimat- och biodiversitetskäl såväl som konkurrensskäl, säger Helena Mueller och menar att de som legat i framkant nu är ett steg före.
– Norden har varit en förebild, fortsätter hon. Vi var tidiga med omställningen inom näringslivet och lagstiftningen. Men vi kan inte nöja oss med prototyper och innovativa idéer längre. Det finns en tendens att slappna av för att vi kommit så långt. Men nu är omvärlden i kapp.

Techvärlden en förebild
Helena Mueller efterlyser fler modiga, visionära ledare som vågar anamma mer agila sätt att tänka och agera. Hon anser att det finns mycket att lära av techvärlden, ett segment hon själv arbetade i tidigare.
– Techföretag är jätteduktiga på att arbeta mer iterativt. De tar snabbare fram lösningar och involverar fler under arbetets gång. Det tror jag är helt rätt arbetssätt för att hänga med i takten i omställningen. Vi kan inte längre tänka linjärt, utan mer exponentiellt och arbeta både större och bredare, säger hon.
Omställningen behövs i hela värdekedjan och alla behöver vara med och bidra.
– Vi behöver släppa loss kraften i våra bolag, det finns många kompetenser internt och de rösterna måste komma fram och våga bidra. Vi måste också våga misslyckas. För omställningen är en lärande process. Ju fortare utvecklingen behöver ske, desto tajtare och öppnare behöver alla arbeta tillsammans för att se vart och hur vi kan nå störst effekter.

Brett behov av kompetenshöjning
Samtidigt behövs breda kompetenshöjande åtgärder. EU:s nya taxonomi för miljömässig hållbarhet innebär nya krav som i sin tur kräver nya kunskaper för de flesta, från strateger till tjänstemän, inte minst inom regelverk och compliance.
– Trots att vi har varit tvungna att hantera så många andra kriser de senaste åren är det faktiskt högt tempo på kompetenssäkringen runt om i världen. Det är inspirerande att se.
Med sin bredd inom framför allt energi, industrin och biodiversitet såväl som inom management consulting, kan AFRY utgöra skillnaden mellan reaktivitet och proaktivitet, och säkerställa att verksamhetens hållbarhetsarbete håller sig i framkanten. Kort sagt en värdefull partner i omställningen.

AFRY

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

afry.com