Presentation
AFRY

Hållbar digital transformation i fokus på AFRY

Publicerad 17 juni 2022
Foto: Johan Marklund
Sara Lindstrand, Director of Sustainability på AFRY. Foto: Johan Marklund
Sara Lindstrand, Director of Sustainability på AFRY. Foto: Johan Marklund

Digitalisering öppnar upp för helt nya möjligheter i arbetet för en hållbar framtid. Samtidigt skapar den snabba utvecklingen nya utmaningar. AFRY arbetar ur ett holistiskt perspektiv för att tillvarata digitaliseringens potential inom ett brett spektrum av sektorer.

Digitalisering uppskattas kunna minska de globala utsläppen med 15 procent, vilket är en tredjedel av de minskningar som måste göras fram till 2030. En helt avgörande del av omställningen är att skapa nya affärsmodeller och processer inom industrin och då framför allt i de branscher som är mest utsläppstunga.
– Digitalisering är en väldigt kraftfull möjliggörare, som verkligen kan driva transformationen mot ett hållbart samhälle. De företag som fortfarande står i startgroparna för digital transformation är många gånger också de som står för de största klimatutsläppen, så det finns väldigt mycket att vinna. Här gäller det att göra rätt från början, så att vi inte skapar nya utmaningar utan i stället accelererar processer med signifikant positiv påverkan, säger Sara Lindstrand, Director of Sustainability på AFRY.
– Det gäller också att lagstiftningen håller jämna steg med den snabba utvecklingen, tillägger hon.

Driver digitaliseringen framåt
För att kraftsamla kring digitaliseringens potential har AFRY startat en ny division, AFRY X, som erbjuder tjänster och rådgivning inom digitalisering, cybersäkerhet, AI (artificiell intelligens), IIoT (Industrial Internet of Things) och design. AFRY X utvecklar lösningar för smarta, effektiva och hållbara processer och affärsmodeller i alla de sektorer där AFRY är verksamt. Det gäller såväl teoretiska modeller som praktiska lösningar att använda i drift.
– Vi har djup och bred kunskap om innovationsprocesser i alla våra sektorer och vi tar fram digitala erbjudanden som är anpassade för varje sektors behov. Samtidigt arbetar vi holistiskt och ser att lösningar ofta kan appliceras brett, så det finns synergier mellan olika sektorer när vi utvecklar lösningar, förklarar Sara.

Livscykelperspektiv
Det holistiska tänkandet genomsyrar verksamheten på AFRY på flera sätt. Bland annat ser bolaget alltid till livscykelperspektivet samt till att både positiv och negativ påverkan ska tas i beaktande. En viktig aspekt är att den digitala infrastrukturen är hållbar ur såväl ett miljömässigt som ett etiskt och socialt perspektiv.
– Den digitala teknologin använder många sällsynta metaller och det gäller att veta hur de tagits fram och var de kommer ifrån. Vissa digitala tillämpningar är också i sig energiintensiva och den digitala sektorn riskerar att få ett stort klimatavtryck. Vi ser alltmer att de stora aktörerna strävar efter att etablera sig på rätt plats och använda förnyelsebar energi till sina serverhallar, säger Sara.
AFRY har en lång tradition av att driva och medverka i forskning och utveckling. Bland annat är stiftelsen Åforsk, som årligen delar ut stora forskningsbidrag, AFRYs största delägare. Företaget har dessutom nära samarbeten med en rad organisationer, exempelvis Gapminder och Norrsken Foundation, för att bidra till en faktabaserad världsbild och driva innovationsarbete. Som medlem i Exponential Roadmap Initiative verkar också AFRY för att implementera och sprida kunskap om forskningsbaserade lösningar för exponentiell klimatomställning i linje med 1,5-gradersmålet.
Hållbarhet, digitalisering och samverkan löper som en röd tråd i företaget och arbetet spänner över allt från digitalisering i industrin, energisystemet och smarta bostäder till hur vi planerar våra städer för att skapa goda livsmiljöer för människor runt om i världen. Ett exempel på ett erbjudande är AFRY Smart Forestry, där ett hållbart skogsbruk är i fokus. Med hjälp av drönare och satellitdata kan en digital tvilling av skogen skapas och genom simulering och smarta lösningar för precisionsskogsbruk kan såväl klimatnytta, biodiversitet och finansiell avkastning optimeras.
– Skogen är en av våra allra viktigaste naturtillgångar, såväl för klimatet som den biologiska mångfalden, och inom skogsbruk finns det en enorm potential att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle, framhåller Sara. Det är väldigt spännande att inom våra olika sektorer driva på för att öka kunskapen och hitta nya processer för ökad hållbarhet genom digitala verktyg.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. 17000 experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Klicka här för att läsa mer om AFRY X

AFRY

AFRY i korthet:
• AFRY skapar hållbara teknik- och designlösningar.
• Årsomsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.
• Vision: Making Future
• Affärsidé: We accelerate the transition towards a sustainable society

afry.com