Presentation
AFRY Energiomställningen

Hjälper Sverige ställa om

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Johan Marklund
Anna Pehrsson, ansvarig för AFRY:s svenska managementkonsultverksamhet. Foto: Johan Marklund
Anna Pehrsson, ansvarig för AFRY:s svenska managementkonsultverksamhet. Foto: Johan Marklund

Med expertis inom strategirådgivning, transaktionssupport, transformationer och marknadsanalys riktad mot energiomställningen är AFRY en nyckelspelare i Sveriges mål mot noll nettoutsläpp 2045.

AFRY är ett ledande konsultbolag med cirka 19 000 anställda som driver projekt i över 100 länder, med fokus på allt från vindkraft till industriprocesser. En särskild avdelning inom företaget, AFRY Management Consulting, är specialiserad på strategikonsultation inom energiomställning och biobaserad industri.
– Vår kärnkompetens är strategikonsulting inom energisektorn och industrier med direkt inverkan på energiomställningen. Vi är managementkonsulter, men har även expertkompetens inom bland annat vätgas, vindkraft, elnät, CCS och hållbarhet. Jag är omgiven av oerhört kompetenta kollegor, säger Anna Pehrsson, ansvarig för AFRY:s svenska managementkonsultverksamhet.
– Vi hjälper bolag att ta fram nya strategier, effektivisera deras processer, definiera operativmodeller och organisationsstrukturer samt optimera nyttan av data. Vi ger även råd kring vätgasstrategier, batterilagerinvesteringar, kraftprisutveckling och mycket annat, säger hon.
Anna Pehrsson har med sina 25 år inom konsultbranschen lång erfarenhet av transformationer, organisationsförändringar och digitalisering, men betonar vikten av att förlita sig på sina kollegor med djup expertis inom energisektorn för att genomföra energiomställningen.

Om Sverige var ett AB
Anna Pehrsson leker med tanken att Sverige var ett företag: Hur skulle AFRY kunna hjälpa Sverige AB att ställa om för att nå sitt klimatmål?
– Jag skulle leverera det som ett klassiskt strategiuppdrag. En nulägesanalys och en målbild är den naturliga starten för att definiera gapet och identifiera nödvändiga aktiviteter för att nå målet. Och målet finns redan: inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045.
Energiomställningen i Sverige AB skulle må bra av en övergripande plan och tydlig struktur för hur målet ska nås, menar hon.
– Idag sker energiomställningen ganska godtyckligt, med många interna målkonflikter och isolerade aktiviteter. Initiativ drivs på olika platser, regionalt och lokalt, samtidigt som många veton stoppar enskilda initiativ. Helheten hänger inte riktigt ihop och beroenden tas inte hänsyn till. Dessutom saknas kompetens, material och råvaror.
Att skapa en harmoniserad plan för alla delar av Sverige AB behöver inte vara svårt. Det handlar mycket om att våga satsa och att ha långsiktighet och tydlighet från regering och beslutsfattare.
– Med ett tydligt mål och en övergripande plan blir det lättare att se hur olika delar hänger ihop, och i vilken ordning initiativ skall genomföras. Löpande prioritering är avgörande eftersom marknaden snabbt förändras med nya regelverk, geopolitiska skiftningar och andra faktorer som påverkar omställningen.

Främja innovation
Pehrsson lyfter fram it-industrins lean agila utvecklingsmetoder som ett sätt att snabba på omställningen och behålla det värdefulla försprång Sverige har.
– Vi ligger ganska bra till tack vare låga utsläpp från energisektorn (el och värme) och vi har goda förutsättningar att uppnå målet jämfört med många andra länder. Men vi riskerar att halka efter, särskilt inom industrin som kräver kostnadseffektiv fossilfri energi för att vara hållbara och konkurrenskraftiga, om inte energiförsörjningen finns på plats. Det kräver i sin tur infrastruktur, material, kompetens och tillstånd. Vi behöver därför både effektivisera och förenkla processer samt förkorta ledtiderna.
– Vi borde låna lite metoder från Lean/agile, Minimum Viable Products till exempel. Det är ett sätt att snabbt och säkert komma ut på marknaden när du måste testa en ny produkt eller tjänst, testa själva marknaden eller validera en ny affärsmodell. Genom att skapa en produkt eller tjänst med minsta möjliga funktionalitet som tidigt testas på kunden och som sedan i en iterativ process med korta feedbackloopar utvecklas vidare så kortar man inte bara tiden, man minskar risken också.
– Sverige behöver bli mer agilt helt enkelt. Vi måste bli snabbare, mer innovativa och dra nytta av de olika förmågor, kompetenser och erfarenheter som finns inom andra branscher där man ligger längre fram. Och Sverige AB borde ta hjälp av till exempel oss för att driva energiomställningen på ett mer strukturerat och samordnat sätt.

AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 19 000 hängivna experter varav 800 managementkonsulter som erbjduer strategirådgivning, transaktionssupport, transformationer (operativa, organisatoriska och digitala) samt marknadsanalyser till kraftbolag och bioindustrin.

afry.com