Akademin och näringslivet

Samverkan viktig nyckel till framgång

Publicerad 17 juni 2022
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Afry
Jonas Gustavsson, vd Afry. Foto: Afry

– Sverige är en stark forskningsnation, för att vara ett så litet land har vi ändå enormt högteknologiska bolag. Jag tror att gränsöverskridande samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är en viktig nyckel till framgången, säger Jonas Gustavsson, vd Afry.

Jonas Gustavsson konstaterar att Sverige som forskningsnation står sig bra i den internationella konkurrensen.
– Det finns många strukturer i Sverige som är positiva men det betyder inte att vi får slå oss till ro. Konkurrensen om de bästa kompetenserna kommer att bli ännu större, både globalt och regionalt. Och behovet av ökad forskning går hand i hand med det ökande behovet att ställa om samhället och finna hållbara lösningar.
Det här, menar han, är något som gäller för alla branscher där inte minst bilindustrin är ett talande exempel.
– I över 100 år har man inom fordonsindustrin kommersialiserat förbränningsmotorn. Sedan dess har branschen ägnat sig åt att optimera och förbättra existerande teknologi. Men nu ställer hela industrin om mot elektrifiering med klimatomställning som drivkraft – det visar på kraften i omställningen. Nu börjar transporttjänsterna bli något annat än att alla ska äga en fysisk bil.

”Karriärer är sällan linjära, de går snarare i trappsteg och det kan vara bra att ha lite tåla­mod.”

Snabb omställning
Den snabba omställningen sker mer eller mindre inom alla industrier. För att klara omställningen i samhället behövs nära samarbeten, konstaterar Jonas.
– Tittar vi på energiomställningen i stort är det mycket som talar för att behovet av forskning och teknologiutveckling är viktigare än någonsin. Och här kommer nära samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor vara en framgångsfaktor. Vi har etablerade samarbeten med bland andra IVA, Gapminder Foundation och ett flertal universitet och högskolor.

Många vill göra skillnad
Afry hamnar sedan flera år tillbaka högt upp på listan över attraktiva arbetsgivare inom näringslivet. Anledningarna är flera.
– Jag tror att vi uppfattas som ett bolag med ett tydligt syfte och starka värderingar. Att arbeta här innebär att man kan få fullt utlopp för sitt teknikintresse. Här finns, i positiv bemärkelse, väldigt många nördiga ingenjörer och vi arbetar brett över många olika typer av sektorer. Det gör att våra konsulter kan få jobba med unika projekt som kanske bara finns inom den här sfären.
På frågan om han själv haft en karriärplan blir svaret ”nej, inte direkt”.
– Det har mer handlat om att jag varit öppen för de möjligheter som kommit i min väg. För mig har den bästa karriärplanen visat sig vara att gå emot de jobb jag verkligen velat ha och brunnit för.
Ett tips han vill ge till dem som fortfarande är i början av sitt yrkesliv är att inte ha så bråttom.
– Karriärer är sällan linjära, de går snarare i trappsteg och det kan vara bra att ha lite tålamod.
För mig har det handlat mindre om att uppnå särskilda mål och mer om resan dit. Tittar jag tillbaka så har min yrkesresa varit mödan värd och en härlig resa. Jag vill göra skillnad och det tror jag inte jag är ensam om.

Vilka av följande forskningsintensiva företag skulle du tänka dig att arbeta hos? (Ange gärna flera)
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Forskning mot ett slumpmässigt urval av forskare i akademin i Sverige 25 april–4 maj 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.