Teknikskifte

Teknikskifte kräver samverkan och uppdatering av kompetens

Publicerad 15 juni 2023
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: AFRY

– De närmaste årtiondena kommer att vara avgörande, både för att klara klimatkrisen och behålla Sveriges position som framgångsrik forsknings- och industrination. Vi står inför ett teknikskifte som kräver såväl samverkan som uppdatering av kompetens, säger Jonas Gustavsson, vd för AFRY.

AFRY, med en lång historia och djupa rötter i skogs- och energinäringen, har under senare år närmast prenumererat på en topplacering i Framtidens Forsknings undersökning där forskare rankar de intressantaste företagen att arbeta hos. Jonas Gustavsson är förstås glad över att verksamheten gör avtryck i forskarvärlden. Anledningarna, säger han, är troligen flera.
– Tack vare förvärvet av Pöyry för fyra år sedan har vi skalat upp vår position inom skogs- och energinäringen, där vi idag är ett av världens ledande företag. Det vi gör tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar en fantastisk grogrund för de många utvecklings- och forskningssamarbeten som AFRY ingår i.

Vinnande koncept
Samverkan, konstaterar han, har alltid varit ett vinnande koncept. Och nya näringar kräver nya samarbeten.
– När utmaningarna och behovet av att skala upp ny teknologi blir allt större ökar även behovet av samverkan. I Sverige sker det en banbrytande utveckling inom tillverkning av fossilfritt stål. Då krävs det strukturerade samarbeten och tillgång till ren energi, det är grundförutsättningar för att lyckas med omställningen.
Ett annat exempel är batteritillverkning.
– För att skala upp en batterifabrik måste det finnas bilföretag som är beredda att investera i ny teknologi, en omställd tillverkningskedja och tillgång till de sällsynta mineral som behövs. Ett stort ekosystem är nödvändigt för att få hjulen att rulla. Som globala teknikkonsulter står vi på AFRY mitt i stormens öga och kan fungera som den samverkanspartner som många kan behöva när verksamheter, teknologier och näringar skalas upp. Det är så vi ser oss själva, som möjliggörare i det pågående teknikskiftet och den gröna omställningen.

”Sverige är en exportberoende nation som bygger stora delar av sin välfärd på att landet har flera framgångsrika globala företag.”

Kompetens
Kompetensutveckling, menar Jonas Gustavsson, är en annan viktig del av den pågående omställningen.
– Det kommer att vara oerhört viktigt att akademin, företagen och politiken hittar bra strukturer för att ställa om och se till att kompetensutveckling sker. Här tror jag att Sverige och Europa, kontra USA och Kina, har ett jobb att göra för att inte halka efter. Sverige är en exportberoende nation som bygger stora delar av sin välfärd på att landet har flera framgångsrika globala företag. Det gör att företag, akademi och politik måste vara väldigt lyhörda för varandras behov och möjligheter, och att man tar vara på den kompetens som finns, både i och utanför Sverige.
Att forskningen håller jämna steg med teknikomställningen är också viktigt.
– Exponentiell tillväxt har påverkat teknikindustrin i årtionden. Blickar vi tillbaka fem, sex år i vår egen verksamhet var energisegmentet kanske inte stendött men i alla fall väldigt statiskt. Idag har energiområdet fullkomligt exploderat. Eftersom industriomställningarna är exponentiella utvecklas även behovet av forskning exponentiellt.

Ökat tempo
Jonas Gustavsson flaggar också för nödvändigheten av ett ganska högt tempo i att förse energiomställningen med rätt teknologi och kompetens.
– De närmaste tio, tjugo åren kommer att vara avgörande för att klara klimatkrisen men även för att behålla Sveriges position som framgångsrik forsknings- och industrination. I slutänden är det vår välfärd det handlar om.

Vilka av följande forskningsintensiva företag kunde du tänka dig att arbeta hos? Ange gärna flera.

Vilka av följande forskningsintensiva företag kunde du tänka dig att arbeta hos. Graf.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Forskning mot ett slumpmässigt urval av forskare i akademin i Sverige 27 april–2 maj 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.