Presentation
AFRY

Det goda och hållbara samhället i fokus

Publicerad 16 juni 2021
Malin Frenning, chef för infrastrukturdivisionen på AFRY. Foto: Patrick Miller
Malin Frenning, chef för infrastrukturdivisionen på AFRY. Foto: Patrick Miller

Samhällsengagemanget genomsyrar all AFRY:s verksamhet och det gäller i högsta grad även forskning och utveckling. Här pågår flera spännande projekt för att skapa ett gott och hållbart samhälle.

AFRY är ett ledande globalt konsultföretag inom energi, industri och infrastruktur och har en lång tradition inom FoU. Bland annat är stiftelsen Åforsk, som årligen delar ut stora forskningsbidrag, AFRY:s största delägare och koncernchef Jonas Gustavsson är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin. Företaget har dessutom nära samarbeten med en rad organisationer, exempelvis Gapminder och Norrsken Foundation, för att bidra till en faktabaserad världsbild och uppmuntra innovationer.
– Det finns ett starkt engagemang för FoU och vi vill bidra med vår kunskap inom alla de segment där vi är verksamma, säger Malin Frenning, som är chef för infrastrukturdivisionen på AFRY. Malin är civilingenjör i botten och har lång erfarenhet från chefspositioner i telekomsektorn och som landstingsdirektör i Stockholm.
– Samhällsutvecklingsfrågor, där näringsliv, medborgare och politiken samspelar har alltid intresserat mig och det är enormt spännande att få vara en del av AFRY:s arbete för att skapa ett hållbart samhällsekosystem, säger Malin, som kom till AFRY för två år sedan. Nu är hon bland annat AFRY:s representant i regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning, där man driver ett aktivt arbete med politiken för att lösa hållbarhetsutmaningar. Malin är även rådgivare för Havs- och vattenmyndighetens insynsråd.

Brett perspektiv
Hållbarhet, digitalisering och samverkan löper som en röd tråd genom AFRY:s FoU. Det finns ett brett perspektiv och arbetet spänner över allt från digitalisering i industrin till smarta bostäder och hur vi planerar våra städer för att skapa goda livsmiljöer för människor runt om i världen.
Ett spännande projekt är den Vinnovafinansierade satsningen Open Sensoring City som drivs av Future by Lund, där AFRY är partner till Lunds kommun och ett antal andra företag. Lund ska bli en av de första svenska städerna att implementera en integrationsplattform, som möjliggör integration av stadens samtliga digitala system. Syftet är att främja en hållbar stadsmiljö med hög livskvalitet, där resurser läggs på rätt saker.
– Vi ska koppla ihop hela ekosystemet och skapa en öppen plattform för olika hållbara lösningar, genom att sammanlänka och förädla data tillsammans med invånarna. Det gäller allt från stadsplanering till hur man kan styra trafiken. Grundfrågan är hur man skapar en hållbar och levande stad, där folk verkligen vill bo, förklarar Malin.

Klimatsmart boende
En annan satsning är Tornet, där AFRY hjälper bostadsbolaget Tornet med hållbarhetsfrågor och digitala lösningar. Pilotprojekt är Tallbohov Electric Village. Det är ett tvärvetenskapligt spjutspetsprojekt med bland annat hållbarhetsspecialister, miljöingenjörer, AI-ingenjörer, dataingenjörer, designers och beteendevetare, som samverkar för att skapa bostadshus som främjar hållbara livsstilar. Projektet finansieras med forskningsanslag från Boverket.
– Det handlar om att göra det lätt för de boende att göra klimatsmarta val. De flesta vill ju leva hållbart, men vet kanske inte riktigt hur man gör. Vi utvecklar digitala lösningar inom energi och uppvärmning, så att de boende får koll på sitt klimatavtryck och tips om hållbara val gällande till exempel resor, avfallssortering och när det är mest klimatsmart att tvätta, berättar Malin. Tipsen anpassas efter de boendes val och livsstilsmönster och kan exempelvis förvarna om när elen har högt klimatavtryck.

Göra skillnad
AFRY har även bistått det lilla öriket S:t Helena med en hållbarhetsanalys, där man tittar på alla aspekter för att uppnå klimatneutralitet, en modell som kan komma att bli standard.
– Vi tar ett helhetsgrepp, där många olika kompetenser arbetar tillsammans, berättar Malin Frenning.
Hon framhåller att AFRY i alla sina projekt vill ta ett långsiktigt helhetsansvar för samtliga hållbarhetsaspekter tillsammans med andra aktörer:
– Sverige kan vara ett föregångsland när det gäller hållbarhet och digitalisering. Med vår breda kompetens och spjutspetsexpertis medverkar AFRY aktivt till forskning och utveckling för att skapa innovativa framtidslösningar. Vi vill göra skillnad i allt vi gör.

AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. 17000 experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

AFRY i korthet:

  • AFRY skapar hållbara teknik- och designlösningar.
  • Årsomsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.
  • Vision: Making Future
  • Affärsidé: We accelerate the transition towards a sustainable society

www.afry.com