Teknikkonsulter

Kompetensförsörjning avgörande för Sverige

Publicerad 12 juni 2024
Text: Cristina Leifland Foto: AFRY
Jonas Gustavsson, vd på AFRY. Foto: AFRY
Jonas Gustavsson, vd på AFRY. Foto: AFRY

Kompetensförsörjningen är en av de absolut viktigaste frågorna för att Sverige ska klara den snabba omställning vi befinner oss i. Det menar Jonas Gustavsson, vd på AFRY.
– Det är en viktig tid vi lever i, och att säkra kunskap och kompetens är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger han.

AFRY, som är ett ledande ingenjörs- och designföretag inom energi, industri och infrastruktur har en lång tradition av att driva och medverka i utbildning, forskning och utveckling. Bland annat är stiftelsen Åforsk, som årligen delar ut stora forskningsbidrag, AFRYs största aktieägare. AFRY är också aktivt ute på skolor och högskolor för att skapa intresse för att arbeta med teknik och industri. Företaget har även ett samarbete med både Tekniksprånget, som erbjuder praktikplatser för unga, och Womenengineer som årligen anordnar IGE Day (Introduce a Girl to Engineering Day) för att unga tjejer och icke-binära ska få komma i kontakt med teknik och ingenjörsyrken.
– Det gäller att fånga upp ungdomar redan på högstadiet och hjälpa dem att få upp ögonen för tekniska och naturvetenskapliga ämnen och visa på vilka roliga och meningsfulla karriärer de kan leda till. I det sammanhanget är det viktigt att näringslivet tar sitt ansvar med information, sommarjobb och praktikplatser. Vi kan inte outsourca allt till skolor och akademi, utan här krävs gemensamma strategier och samverkan mellan politik, näringsliv och akademi, säger Jonas Gustavsson.

”Det gäller att fånga upp ungdomar redan på högstadiet och hjälpa dem att få upp ögonen för tekniska och naturvetenskapliga ämnen.”

Incitament för nya förmågor
Ett stort problem är att genomströmningen på de tekniska högskolorna är låg och endast cirka hälften av studenterna som läser till civilingenjör tar examen.
– Vi tappar många förmågor på vägen och vi måste fråga oss varför studenterna hoppar av. Det är krävande utbildningar där vi måste säkerställa att rätt förutsättningar finns för att ta sig hela vägen. Samtidigt gäller det att skapa starkare incitament för att fortsätta. Att avskriva eller minska studieskulderna skulle kunna vara en väg att testa, säger han.
AFRY verkar brett och holistiskt inom flera branscher, med ett starkt fokus på bland annat infrastruktur, väg och järnväg, skog, fordon, energi och livsmedel. Inom samtliga pågår en stor och snabb omställning, som drivs av digitalisering och krav på hållbarhet. AFRY är en partner till sina kunder i arbetet med att möta framtidsutmaningarna och deltar i en rad samverkansprojekt inom FoU.
– Det händer otroligt mycket, med en rad spännande nya lösningar, framhåller Jonas Gustavsson.
– Se bara på skogen som har en enorm betydelse, både för att skapa ny hållbar energi och biomaterial, som koldioxidsänka och för den biologiska mångfalden. Våra skogar har en enorm potential och spelar en mycket större roll i klimatomställningen än vad många tror. Det gäller att politiken både nationellt och på EU-nivå förstår detta, så att Sverige kan bevara och befästa sin roll som ledande skogsnation.

Riktningen är tydlig, takten för långsam
När industrin ställer om behöver även samhället och politiken hålla jämn takt, till exempel med regelverk och tillståndsprocesser, framhåller Jonas Gustavsson. Den gröna omställningen och anpassningen av samhället kräver exempelvis enorma mängder elektricitet, men här har bland annat långa, krångliga tillståndsprocesser satt käppar i hjulet för en rad branscher.
– Vi har inte säkrat elproduktionen och står inför stora utmaningar för att möta de enorma behov som industrin har. Det finns en stor kompetensbrist inom kärnkraft, vi har eftersatta elnät och tillståndsprocesserna för förnybar energi som sol och vind kan dra ut på tiden, i flera år. Samtidigt som det finns otroliga möjligheter med den gröna omställningen, så kan vi genom innovation och ingenjörskonst få ut mer energi av exempelvis vattenkraften och vi kan lagra energin som skapas av vindkraften genom smarta lösningar för energilagring, säger Jonas Gustavsson och fortsätter:
– Det finns inga garantier för att Sverige ska fortsätta att vara ett rikt land som ligger i framkant inom forskning och utveckling. Vi måste våga accelerera för att inte bli frånåkta. Samtidigt ska vi komma ihåg våra styrkor. Vi är ett litet land som snabbt hittar nya kontaktytor och är bra på samverkan och att jobba i nätverk. De är viktiga framgångsfaktorer.