Tag: Mistra

Presentation

Långsiktig finansiering till småföretag skapar nya produkter

Långsiktig finansiering till småföretag skapar nya produkter

Innovation är avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Men små företag saknar ofta resurser för mer...

Långsiktig finansiering till småföretag skapar nya produkter

Presentation

Mistra finansierar forskning om geopolitik och hållbar konsumtion

Mistra finansierar forskning om geopolitik och hållbar konsumtion

Mistras forskning främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god...

Mistra finansierar forskning om geopolitik och hållbar konsumtion

Foto: Anette Andersson

Mistra stöder strategisk forskning för en god livsmiljö

Mistra stöder strategisk forskning för en god livsmiljö

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, investerar årligen runt 200 miljoner kronor för att skapa starka...

Mistra stöder strategisk forskning för en god livsmiljö

Foto: Joachim Lundgren Photography 2017

Mistra pionjär i hållbara placeringar

Mistra pionjär i hållbara placeringar

På Mistra handlar kapitalförvaltning inte bara om att få pengarna att växa. Det ska också...

Mistra pionjär i hållbara placeringar

Presentation

STEPS utvecklar morgondagens miljövänliga plast

STEPS utvecklar morgondagens miljövänliga plast

– Vår vision är ett framtida samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett...

STEPS utvecklar morgondagens miljövänliga plast