Mistra pionjär i hållbara placeringar

Publicerad 26 juni 2018
Text: Cristina Leifland, Foto: Joachim Lundgren Photography 2017

Klas Eklund, ledamot i Mistras kapitalförvaltningskommitté och seniorekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling.
Klas Eklund, ledamot i Mistras kapitalförvaltningskommitté och seniorekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling.
På Mistra handlar kapitalförvaltning inte bara om att få pengarna att växa. Det ska också ske på ett sätt som är långsiktigt hållbart.
– Våra investeringar ska gynna den gröna ekonomin och omställningen till ett hållbart samhälle.

Det säger Klas Eklund, ledamot i Mistras kapitalförvaltningskommitté och seniorekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling.
När Mistra grundades 1994 med pengar från de avvecklade löntagarfonderna fick stiftelsen ett kapital på 2,5 miljarder kronor och det var tänkt att kapitalet skulle räcka i tio femton år. Tack vare strategiska och kloka placeringar och ett gott börsresultat har Mistra idag tre miljarder kronor, samtidigt som man genom åren har finansierat forskning med fyra miljarder kronor. Placeringspolicyn har varit att inte bara få en bra avkastning, utan att investeringarna också ska bidra till en god och hållbar samhällsutveckling.
– På så sätt uppnår vi dubbel effekt, både genom placeringarna och genom forskningsprojekten. Mistra har varit en pionjär när det gäller hållbar kapitalförvaltning och nu ser vi att många andra börjar tänka i samma banor, vilket är väldigt glädjande, säger Klas Eklund.

Flera krav
Mistra investerar framför allt i aktie- och obligationsfonder men gör även en del alternativa placeringar i exempelvis fastigheter och private equity. Placeringarna är långsiktiga och flera kriterier ska uppfyllas.
– Hållbarhet är ett brett begrepp och innefattar såväl miljö och klimat som jämställdhet, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Konkret kräver vi att fonderna stödjer FN-konventioner och är transparanta i redovisning och rapportering. Vi ser gärna investeringar i miljövänlig teknik. Kompetensen hos förvaltarna är avgörande och vi tackar nej till investeringar som är tveksamma ur ett hållbarhetsperspektiv.
För Klas Eklund har hållbarhetsfrågor löpt som en röd tråd genom karriären. Bland annat drev han som politiskt tillsatt på Finansdepartementet på 1980-talet den då kontroversiella frågan om ekonomiska styrmedel för att nå miljömål. När han senare blev chefekonom på SEB var också ekonomisk analys kopplat till klimatfrågan viktig.
– Jag är glad att få ha varit en del i att driva en grönare finansmarknad. Jag hade hoppats att det skulle gå snabbare, men det finns tyvärr en splittring på global politisk nivå. Ofta går näringslivet före politikerna i miljötänkande. Det finns många utmaningar och bakslag men idag ser vi alltmer att både teknikutveckling och ekonomiska drivkrafter drar åt samma håll och att hållbarhet anses såväl lönsamt som självklart.