Presentation

STEPS utvecklar morgondagens miljövänliga plast

Publicerad 26 juni 2018

Åsa Halldén Björklund och Rajni Hatti-Kaul.
Åsa Halldén Björklund och Rajni Hatti-Kaul.
– Vår vision är ett framtida samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt, säger Rajni Hatti-Kaul, professor i bioteknik vid Lunds universitet och programchef för det MISTRA-finansierade projektet STEPS.

Forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transmission Pathways, handlar om att i nära samarbete med industrin utveckla plaster som är baserade på någon form av bioråvara, vilket är ett led i att få fram nya koldioxidneutrala material, d.v.s. som inte tillför nytt fossilt kol till atmosfären, och produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi.
Programmet är uppdelat i tre olika delprojekt där ett handlar om att utveckla miljövänliga processer baserade på bioteknik eller grön kemi för tillverkning av polymerbyggstenar från förnyelsebara råvaror. De används sedan i det andra delprojektet för att skapa nya plaster med önskade egenskaper för material och återvinningsbarhet eller bionedbrytbarhet. I ett tredje delprojekt är fokus på att analysera potentiella omställningsvägar mot hållbart plastsystem för att utveckla forskningsbaserade styrningsstrategier.
Perstorp AB är en av flera industripartners som ingår i projektet. Företaget har en lång historia av samarbete med akademin i syfte att skapa förnybara byggstenar som kan användas i kemikalietillverkning och inom plastindustrin.
– Att utveckla nya förnyelsebara och återvinningsbara råvaror är en central del av vår miljöstrategi, säger Åsa Halldén Björklund, Technical Market Development Manager på Perstorp AB.

Rivstart
STEPS som startade 2016 fick något av en rivstart, redan förra sommaren demonstrerades en sockerbaserad golvlack.
– Vi lyckades på kort tid ta fram en molekyl som är lämplig för bland annat tillverkning av polyuretaner där Bona, industripartner i STEPS, utvecklat en tänkbar konsumentprodukt som är baserad på socker och har en miljöprofil som passar in i framtidens cirkulära samhälle, säger Rajni Hatti-Kaul.
Hon påpekar att den stora utmaningen på vägen mot ett samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt handlar om ekonomi.
– Tekniken finns och det viktigaste här är snarare att visa att det går att ta fram plaster och system som är hållbara, för själva omställningen kommer att ta lång tid. Så länge olja är billigt kommer det att vara en råvara som används.
Åsa nickar instämmande.
– Kunskapsspridning är oerhört viktigt för det finns inga enkla lösningar på miljöproblemen. I slutänden handlar det om att konsumera mindre. I första steget är det kunskapsspridning som kan göra störst skillnad, och här kan STEPS vara en viktig röst i debatten.

Lunds Universitet – Sustainable Plastics
STEPS målsättning är att utveckla plast­er som är baserade på förnyelsebara råvaror och produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi.
Programtid: 2016–2020
Finansiering: Mistra investerar 45 MSEK.

Kemicentrum
Lunds Universitet
221 00 Lund
Tel: 046-222 83 49
www.steps-mistra.se