Presentation

Mistra finansierar forskning om geopolitik och hållbar konsumtion

Publicerad 26 juni 2018

Björn-Ola Linnér, professor i miljöteknik och programchef för Mistra Geopolitics och Åsa Svenfelt, en av programcheferna för Mistra Sustainable Consumption.
Björn-Ola Linnér, professor i miljöförändring och programchef för Mistra Geopolitics och Åsa Svenfelt, en av programcheferna för Mistra Sustainable Consumption.
Mistras forskning främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god livsmiljö för alla. Två aktuella forskningsprogram är Mistra Geopolitics, som kritiskt utforskar samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar samt Mistra Sustainable Consumption, som forskar kring hållbar konsumtion.

Mistra Geopolitics handlar om att öka samhällets framsynthet, särskilt svenska aktörers förmåga till förutseende i en värld som präglas av stor osäkerhet och snabba förändringar. Dagens geopolitiska landskap påverkas av en enorm miljö­förändring samtidigt som vi skall nå de globala målen för hållbar utveckling.
– Vår målsättning är att forskningsprogrammet ge ökad beredskap för svenska aktörer, som har unika möjligheter att bidra med praktiska erfarenheter, kompetens och innovationskraft för att uppnå Agenda 2030. Vi samlar företag, myndigheter, organisationer och akademiska forskningspartners med kompetens inom områden som freds- och konfliktfrågor, global miljöförändring, hållbar utvecklingspolitik, migration, mänskliga rättigheter, visualisering och beslutsstöd, säger Björn-Ola Linnér, professor i miljöförändring och programchef för Mistra Geopolitics.
Mistra Geopolitics ska utveckla framtidsanalyser som är relevanta för svenska beslutsfattare från politik, myndigheter och näringsliv. Dessa analyser ska tydligt bidra till målen i Agenda 2030 samtidigt som de stärker svensk välfärd och konkurrenskraft.

Omställning till hållbar konsumtion
– Utgångspunkt i Mistra Sustainable Consumption är att forskningen till stor del redan vet vilka förändringar som behövs för att åstadkomma hållbar konsumtion, utmaningen är att ställa om på bred front. Vi behöver fokusera på hur omställningen ska gå till och analysera sidoeffekter som kan uppstå om hållbar konsumtion skalas upp, exempelvis effekter på människors hälsa eller på internationell handel, säger Åsa Svenfelt,
Inom ramen för forskningsprogrammet kartläggs vad hållbar konsumtion av mat, semestrande och heminredning kan innebära enligt olika samhällsgrupper och i olika delar av världen.
– Därefter görs hållbarhetsanalyser och till sist utforskar vi hur de förändringar som bedömts vara hållbara skulle kunna komma till stånd och utvecklar färdplaner för framtiden, säger Åsa Svenfelt.
– Det är viktigt att inte bara fokusera på att ersätta vår nuvarande konsumtion med mer hållbara produkter eller tjänster, det är också betydelsefullt att utforska minskad konsumtion och alternativ som kan skapa välbefinnande utan konsumtion, säger Åsa Svenfelt.

Mistra
De investeringar Mistra gör ska även bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som möter framtidens miljöutmaningar.
www.mistra.org