RISE

Ett nav i forskarvärlden

Publicerad 12 juni 2024
Text: Cristina Leifland Foto: Anna Sigvardsson
Malin Frenning, nybliven vd för RISE. Foto: Anna Sigvardsson
Malin Frenning, nybliven vd för RISE. Foto: Anna Sigvardsson

Som oberoende, statligt forskningsinstitut och innovationspartner spelar RISE en nyckelroll för näringslivets konkurrenskraft och utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
– Vi samlar en rad kompetenser för att tillsammans med näringslivet lösa framtidsutmaningarna, säger Malin Frenning, nybliven vd.

RISE, Research Institutes of Sweden, är ett nav i den svenska forskarvärlden, som knyter samman företag, forskare, infrastruktur och samhälle. RISE samverkar med olika aktörer för att bedriva tillämpad och behovsdriven forskning och skapa samhällsnytta. Malin Frenning, som tillträdde i oktober, är maskiningenjör i botten och kommer senast från en tjänst som affärsområdeschef på Afry. Hon var under en period även landstingsdirektör i Stockholm, men lejonparten av sin karriär har Malin Frenning arbetat inom telekom, en bransch som genomgått en enorm transformation de senaste decennierna.
– Jag har sett en helt fantastisk utveckling och flera teknikskiften under min karriär, och de erfarenheterna tar jag med mig till RISE. Det är så spännande med alla tekniksteg som gjorts, teknologier som bytts ut och hela den digitala transformationen. Samhällsnytta, teknik och att driva förändring har löpt som en röd tråd genom mitt yrkesliv, säger hon.

Komma till nytta
Malin Frenning lyfter fram att RISE spelar en avgörande roll för att det svenska näringslivet och samhället i stort ska kunna fortsätta att ligga i framkant. RISE samverkar med näringslivet för att skapa tillämpad forskning i världsklass, och tillhandahåller både expertis inom en rad områden och avancerad infrastruktur i form av test- och demoanläggningar. Utmärkande för RISE är att forskningen som instituten bedriver snabbt ska kunna komma ut på marknaden och nyttiggöras.
– Inte minst små och medelstora svenska företag har stor nytta av de tjänster vi erbjuder, eftersom de ofta har begränsade egna resurser för FoU. Men vi ger support och hjälp till en rad aktörer såväl stora som små, inom näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans skapar vi ett framgångsrikt ekosystem för forskning och utveckling och säkerställer hållbar tillväxt för samtliga sektorer, säger hon.

”RISE har en unik position som oberoende aktör för att leda samverkan mellan olika sektorer.”

Fokusområden
RISE har identifierat sex områden där man lägger särskild fokus: energi och elektrifiering, hälsa och life science, den gröna industriomställningen, samhällsomställningen (exempelvis den urbana miljön), tillämpad digitalisering och AI samt totalförsvaret. Det är ett brett spektrum, som rymmer en rad spännande projekt. Några exempel är byggandet av en superdator med mycket hög beräkningsprestanda i samarbete med Linköpings universitet, en test- och demoanläggning i Lund för halvledare och nanoteknik, ett bioraffinaderi i Örnsköldsvik, batteriforskning för fordonsindustrin i samverkan med Chalmers, AstaZero som är världens första fullskaliga testmiljö för automatiserade fordon, samt forskning inom betong och cement för att ta fram hållbarare material och tillverkningsmetoder.
– RISE har en unik position som oberoende aktör för att leda samverkan mellan olika sektorer och realisera kunskap i praktisk nytta. Det handlar om komplexa, tvärdiscipinära projekt och miljöer, och vi skapar arenor för samverkan och möjliggörande. Här finns en enastående kompetens och expertis som verkligen bidrar till att översätta kunskap till lösningar på utmaningar, säger Malin Frenning.

Se över finansiering
För att Sverige ska behålla och befästa sin position som stark forskningsnation vill Malin Frenning se en nationell teknik- och innovationsstrategi, där den tillämpade forskningen stärks. Idag går 80 procent av finansieringen till grundforskning.
– Vi måste titta på finansieringsstrukturerna för att säkerställa att applicerad teknik och infrastruktur får de resurser som krävs för att Sverige ska bli konkurrenskraftigt på lång sikt, menar hon.
Dessutom behöver Sverige delta mycket mer aktivt i EU:s olika ramprogram, anser Malin Frenning:
– Vi är ett litet land och måste samverka med andra för att nå de bästa resultaten. Sverige har historiskt haft en framstående position i forskningssammanhang och nu gäller det att inte tappa den.

RISE:

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut och innovationspartner. Institutet samverkar med företag, akademi och offentlig sektor för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle. RISE har drygt 3 300 medarbetare och omkring 130 test- och demonstrationsmiljöer för att utveckla framtidens teknologier, produkter och tjänster.