Presentation
RISE Generativ AI

Framtidens AI kör inte på luft

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Daniel Holmgren/Cre8photo.se
BILDTEXT
Jon Summers, senior forskare på RISE och vetenskaplig ledare på ICE Datacenter. Foto: Daniel Holmgren/Cre8photo.se

Den snabba utvecklingen av generativ AI innebär ett paradigmskifte för många samhällssektorer. Samtidigt behöver den infrastruktur som utgör en förutsättning för att den nya generationens AI ska fungera utvecklas. För att uppnå en framgångsrik digitalisering är det avgörande att datacenter, som utgör basen i den digitala världen, utvecklas på ett hållbart sätt, inte minst vad gäller energianvändning. På RISE ICE Datacenter pågår därför banbrytande forskning kring framtidens kylning av mikroprocessorer.

Vätskekylning av datacenter är en stark global trend. Meta har exempelvis aviserat att alla bolagets datacenteranläggningar ska kylas med vätska år 2030, vilket innebär att vätskekylning på sikt ersätter luftkylning. Det kan i sin tur leda till en transformering på marknaden.
– Energianvändningen som är kopplad till generativ AI och stora språkmodeller är betydande. Generativ AI kräver helt enkelt mycket elkraft, vilket ställer nya krav på bland annat kylning av mikroprocessorer i datacenter. Nu när vi ser en markant ökning i användningen av generativ AI blir det allt viktigare att förstå och hantera deras miljömässiga och energirelaterade konsekvenser. Vätskekylning av mikroprocessorer är därför ett i allra högsta grad relevant forskningsområde, såväl ur ett ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv, säger Jon Summers, senior forskare på RISE och vetenskaplig ledare på ICE Datacenter.
Behov av vätskekylning finns också för att beräkningen ska kunna ske så nära som möjligt samt att klara av den ökade strömförbrukningen från den senaste och framtida generationer av mikroprocessorer.

Framtidens mikroprocessorer
Vätskekylning av mikroprocessorer är ett intensivt utvecklingsområde med ett stort antal startups och etablerade företag som erbjuder en rad olika typer av kylningslösningar. Den forskning som bedrivs på RISE hjälper datacenterindustrin att hantera sin infrastruktur på ett effektivare sätt.
– Vätskekylning är den teknologi som krävs för att kyla ner framtidens mikroprocessorer. En utmaning är att hitta en balans mellan temperaturen på tillförd varm vätska och att kyla processorerna. Vår ambition är att vätskekylningens temperatur ska ligga så nära processorernas temperatur som möjligt, vilket optimerar möjligheterna att återvinna överskottsvärmen, säger Jon Summers.

RISE – Generativ AI

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Vid RISE ICE Datacenter bedrivs bland annat forskning med fokus på framtidens kylning av mikroprocessorer och datacenter, bland annat under ledning av Jon Summers, som är en internationell pionjär på området vätskekylning av datacenter.

ri.se/ice