Presentation
RISE 5G Edge infrastrukturtestbädd

Stärker Sveriges globala konkurrenskraft

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Daniel Holmgren/Cre8photo.se
Tor Björn Minde, enhetschef för ICE Datacenter på RISE. Foto: Daniel Holmgren/Cre8photo.se
Tor Björn Minde, enhetschef för ICE Datacenter på RISE. Foto: Daniel Holmgren/Cre8photo.se

RISE har tillsammans med Telia skapat en unik testbädd för Edge-experiment i 5G-nätverk. Testbädden som RISE har byggt upp är unik i Europa, vilket ger svenska industrin och ICT-företag unika konkurrensfördelar och en möjlighet till ett viktigt försprång gentemot konkurrenterna. Nu etableras dedikerade Northstar 5G-nät med nyckelteknologin edge på fyra strategiska platser i Sverige.

Med hjälp av EU-finansiering bygger RISE och Telia avancerade 5G-nät för banbrytande storskaliga projekt för digital innovation inom viktiga samhällsområden som transport och logistik och jordbruk. Tillsammans med Ultuna jordbrukstestbädd, Luleå Hamn, Boden Industripark, Skellefteå Smarta stad samt via en EU-finansiering på 4,5 miljoner euro etableras en kraftfull enhetlig 5G edge-infrastruktur som bland annat kan bidra till säkrare hamnar, autonomt jordbruk och att hantera trafik i städer via bland annat uppkopplade och självkörande fordon, drönare och jordbruksrobotar. Testbäddsmiljön är leverantörsneutral och använder öppen källkod, vilket gör utvecklare fria att förnya sig utan att vara låsta till en leverantör.
– Edge är en nyckelteknologi för framtida digital innovation. Tekniken kan förklaras som ett lokalt moln som placeras långt ut i kanten av nätet. Edge i kombination med 5G ger en exponentiell sänkning av fördröjningen i nätet, vilket öppnar upp för nya utvecklingsmöjligheter och ny innovationskraft. Närheten till slutanvändaren minskar fördröjningar och ökar säkerheten, säger Tor Björn Minde, enhetschef på RISE och ansvarig för testbädden.
Styrkan i den testbäddsinfrastruktur som RISE och Telia nu bygger upp är att den baseras på en gemensam och enhetlig infrastruktur. En gemensam nationell testbäddsinfrastruktur ger svenska företag den hävstångseffekt som krävs för att de ska få ett rejält försprång i förhållande till den internationella konkurrensen. Ett viktigt syfte är att stärka den nationella satsningen på användning och applikationer för 5G och edgeberäkningar.

Ny generation innovativa applikationer
– I vår testbädd kan vi utveckla och testa applikationer som tidigare inte var möjliga, exempelvis fördröjningskänsliga realtidstjänster, teknologi som kommer att förändra branscher. 5G i kombination med edge ger oss en kraftfull infrastruktur som vi är ensamma om i Europa. Det öppnar upp för en ny generation innovativa svenskutvecklade applikationer, säger Tor Björn Minde.
Även Borås, Arjeplog och Västerviks kommuner har på senare tid anslutit till testbäddssamverkan. I dessa kommuner planerar man att anlägga 5G-testbäddar med början under 2025.
– Den här satsningen innebär ett stort och strategiskt mycket viktigt steg framåt i rätt riktning för svensk industri och vår framtida konkurrenskraft som nation, säger Tor Björn Minde.

RISE – 5G Edge infrastrukturtestbädd

RISE ICE Datacenter är ett forskningsdatacenter som hanterar projekt och provning inom alla delar av stacken, inklusive inkommande infrastruktur och byggnation av datacenterfastigheter, edge och cloud-applikationer, IT-arkitektur och maskininlärning. ICE Datacenters uppdrag är att bidra till att Sverige ligger i framkant när det gäller kompetens inom hållbara och effektiva datacenterlösningar, edge-beräkningar, molnapplikationer och dataanalys.

ri.se/ice