Innovationssystem

RISE:s roll är mer relevant än någonsin

Publicerad 15 juni 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Pia Sandvik, vd för RISE. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

2023 är ett intensivt år för det oberoende statliga forskningsinstitutet RISE, som utför tillämpad forskning tillsammans med näringslivet och den offentliga sektorn, och driver ett hundratal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Under året invigs inte mindre än tre storskaliga forskningsanläggningar och testlabb. RISE vd Pia Sandvik beskriver 2023 som ett all time high vad gäller nysatsningar för forskningsinstitutet som utgör en viktig länk mellan näringsliv och akademi.

Samhällets gröna omställning, framtidens energiförsörjning och transportsektorns elektrifiering är tre viktiga fokusområden för RISE.
RISE står för mångfald och diversifiering genom att representera ett brett forskningsfält som innefattar allt från samhällsbyggnad, skog och transport till ICT, biovetenskap och hälsa. Under 2023 invigs bland annat en ny testbädd för elektriska fordon och komponenter. Målsättningen är att verksamheten ska bli en av få öppna och neutrala mötesplatser för samarbete och innovation i Europa. Här ska nya samarbeten kunna uppstå mellan stora och små företag, likväl som mellan industri, akademi och institut. RISE är också en aktiv aktör i framväxten av den svenska batteriindustrin. Under andra halvåret 2023 inviger man ett nytt världsunikt säkerhetslabb i Borås där framtidens batterier ska chockas, skakas och provoceras till extrema temperaturer i en kontrollerad miljö.
– Bioekonomi är ytterligare ett prioriterat forskningsområde för oss. I slutet av 2023 inviger vi en ny pilothall för bioekonomi i Örnsköldsvik. Anläggningen är en del av Bioeconomy Arena, en nationell kraftsamling för industrialisering och kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster. Här ska framtidens biobaserade produkter och lösningar utvecklas, skalas upp och kommersialiseras, säger Pia Sandvik.

”Sverige behöver bli en mer aktiv spelare i europeiska forskningssammanhang, annars riskerar vi att gå miste om värdefulla möjligheter.”

Mer offensiva
Hennes främsta drivkrafter som vd för RISE är att vara med och stärka Sveriges konkurrenskraft via relevant och efterfrågad forskning. Under de kommande åren ska RISE fortsätta utveckla sin förmåga till såväl spets som bredd och även bli en mer aktiv internationell forskningsaktör. Samtidigt anser hon att Sverige behöver ta för sig mer på den europeiska forskningsarenan.
– Vi är en nation med en lång tradition av att tidigt anamma ny teknik. Vi är framsynta på alla sätt, men behöver tydliggöra våra konkurrensfördelar gentemot övriga EU. Vi är fortfarande små på EU-arenan, även i jämförelse med motsvarande forskningsinstitut i andra europeiska länder. Sverige behöver bli en mer aktiv spelare i europeiska forskningssammanhang, annars riskerar vi att gå miste om värdefulla möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling och samverkan, säger Pia Sandvik.

Komplexa framtidsfrågor
Den svenska industrinära forskningen står inför flera utmaningar som kan relateras till systemförändringar under de kommande åren.
– Hela innovationssystemet behöver kontinuerligt fundera mer på vilka frågor som bör hanteras i ett större perspektiv och vilka teknologier som krävs för att bibehålla Sveriges konkurrenskraft. Vi behöver bli bättre på att identifiera de nyckelteknologier som är av strategisk betydelse, säger Pia Sandvik.
Hon ser en stadigt ökad efterfrågan på RISE:s tjänster och samlade kompetens, vilket den gröna omställningen, elektrifieringen och det geopolitiska läget har bidragit till.
– Allt mer forskning fokuserar på storskaliga, tvärvetenskapliga och komplexa framtidsfrågor, vilket kräver ett systemperspektiv som kan hålla ihop helheten. Just systemförståelse är en av våra främsta styrkor. Vi ser även ett ökat behov av samverkan med akademin. Några av de områden vi satsar mycket på nu är Centrum för cybersäkerhet, där vi bedriver tillämpad forskning och kompetensutveckling inom cybersäkerhet samt vårt centrum för tillämpad AI, där innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare möts, säger Pia Sandvik.