Presentation
Centrum för Cybersäkerhet

RISE – En hubb för cybersäkerhet

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Johan Marklund
Shahid Raza, enhetschef för Digital Säkerhet, Jenny Holgersson, projektledare på avdelningen Energi och Resurser och Björn Palmertz, tf chef för Centrum för Cybersäkerhet på RISE. Foto: Johan Marklund
Shahid Raza, enhetschef för Digital Säkerhet, Jenny Holgersson, projektledare på avdelningen Energi och Resurser och Björn Palmertz, tf chef för Centrum för Cybersäkerhet på RISE. Foto: Johan Marklund

Cyberangrepp är ett växande hot mot hela samhället. På RISE finns Sveriges största forskningsenhet om cybersäkerhet. Här finns forskning i framkant och en testanläggning som är unik i Sverige – Cyber Range. Med nya EU-regler kan RISE få en än mer central betydelse.

Cyberangrepp sker dagligen och i allt större omfattning. Såväl myndigheter som det privata näringslivet och medborgare berörs och konsekvenserna kan bli förödande. Orsakerna är många men inkluderar påverkansoperationer, spioneri och organiserad brottslighet.
– Det geopolitiska läget, den snabba digitaliseringen och Sveriges stora andel av högteknologiska företag gör landet väldigt sårbart. Tyvärr har inte säkerhetstänket hållit jämn takt med utvecklingen i övrigt och det finns stora brister i alla samhällssektorer och hos vanliga medborgare, säger Björn Palmertz, tf chef för Centrum för Cybersäkerhet på RISE.
– Cyberhoten väntar inte, så vi måste ligga steget före. Annars kan det bli mycket kostsamt för den som utsätts, såväl ekonomiskt som på andra sätt. Vi har sett det ske i stor skala i bland annat Ukraina, men även i svenska kommuner och företag.
Förutom att bedriva tillämpad spetsforskning om cybersäkerhet bidrar RISE till att öka kunskapen hos såväl offentliga som privata aktörer genom att erbjuda utbildning, övning och testning i sin test- och demoanläggning, Cyber Range, som är den enda i sitt slag i Sverige. Här finns avancerad utrustning och expertis, samt möjlighet att träna hur man skyddar sig mot hackning och testa sina system i en säker miljö.
– RISE Cyber Range är en väl anpassad miljö för att bedriva tillämpad cybersäkerhetsforskning. Där kan man även bygga en virtuell kopia av ett digitalt system, utsätta det för cyberangrepp och testa nya verktyg och metoder i miljöer som är mycket realistiska. Den höga säkerhetsnivån ger mycket goda förutsättningar för att utveckla och penetrationstesta framtida digitala system, förklarar Shahid Raza, enhetschef för Digital Säkerhet.

Energisektorn utsatt
En bransch som är särskilt sårbar är energisektorn. Det är i högsta grad en samhällskritisk infrastruktur och riskerna ökar i takt med att elproduktion blir alltmer väderberoende och att allt fler produkter är uppkopplade mot internet.
– Många elkonsumenter är omedvetna om riskerna och slarvar med säkerheten. Politiker, energibolag, leverantörer och installatörer av utrustning och vanliga konsumenter – alla är del i en kedja och måste ha ett grundläggande säkerhetstänk, säger Jenny Holgersson, projektledare på avdelningen Energi och Resurser, som har tagit fram en rapport om cybersäkerhet för uppkopplade energiprodukter.
Hon framhåller att det vilar ett ansvar på elproducenter och leverantörer av uppkopplade produkter att arbeta med säkerhet och information till konsumenterna. Som konsument är det viktigt att verkligen ta till sig informationen, uppdatera programvara och ha koll på sina lösenord och wifi-nätverk.
– Det kan räcka med att hitta en sårbar öppning och rekrytera en uppkopplad produkt i ett hem för att komma åt fler uppkopplade produkter i det hemmet. Om många produkter, i många hem, rekryteras och används i ett synkroniserat angrepp kan allt från vanliga hackare till antagonistiska stater orsaka stora störningar i elnätet, säger hon.

Ny lagstiftning
EU har på förslag ny lagstiftning för en gemensam standard för tillverkare och leverantörer av uppkopplade produkter och tjänster. Syftet är att skydda konsumenter och företag mot bristande cybersäkerhet. När förslagen, Cyber Resilience Act och Cyber Security Act, blir verklighet kan RISE Cyber Range få ytterligare en viktig funktion.
– Vårt mål är att bli kontroll- och certifieringsinstans för produkter och tjänster. Vi är den enda civila enheten i Sverige som har den omfattande kompetens och infrastruktur som krävs för sådana ändamål och vi följer noga arbetet med förslaget, berättar Shahid Raza.
RISE arbetar enligt en holistisk syn och erbjuder tillgång till tvärvetenskapliga nätverk som har bred domänkunskap och djup cybersäkerhetsexpertis.
– Vi är en hubb för kunskap och informationsutbyte och vår styrka är att vi spänner över ett så brett spektrum. RISE är en viktig del i samhällets digitala omvandling och vi arbetar hårt för att förebygga och lösa utmaningar så att den här transformationen kan ske säkert, avslutar Björn Palmertz.

Klicka här för att läsa mer om oss

RISE – Centrum för Cybersäkerhet

RISE, Research Institutes of Sweden, är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle. RISE stärker den tillämpade forskningen och kompetensutvecklingen inom cybersäkerhet i Sverige. Vi är en neutral nationell plattform som stöder industri och offentlig sektor genom expertstöd, forskningspartnerskap, innovationsledning samt test- och demonstrationsmöjligheter. Vi kan erbjuda stöd i allt från FoU, certifiering och utbildning/träning till systemtest i kontrollerade virtuella miljöer.

ri.se/vad-vi-gor/cybersakerhet