Etikettarkiv: ScanOats

ScanOats vässar den svenska havren

Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds Tekniska Högskola och projektledare för Scan­Oats och Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen och ordförande i Scan­Oats. Foto: Jan Nordén
Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds Tekniska Högskola och projektledare för Scan­Oats och Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen och ordförande i Scan­Oats. Foto: Jan Nordén
ScanOats är ett industriellt forskningscentrum som kombinerar industriella behov med akademisk forskning inom molekylär växtförädling. Syftet är att vässa den svenska havren och utveckla nya produkter med goda hälsoeffekter för industriell odling.

ScanOats är ett samverkansprojekt mellan Lunds Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber. Verksamheten startade 2017 då Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, beviljade ett anslag på 75 miljoner kronor till havreforskningen med en option om ytterligare 25 miljoner kronor. Det övergripande målet är att bidra till en konkurrenskraftig industri, ett uthålligt samhälle samt hälsosammare livsmedel. Projektet har anslag fram till 2025, med option till förlängning, men redan nu har det hänt en del.
– Vi har lagt ner stora resurser på att med hjälp av modern IT-teknik studera havrens arvsmassa. All sekvensbestämning är gjord och vi är nu i full gång med att placera ut generna i de olika kromosomerna. Normalt sett kan projekt av detta slag ta upp till tio år, här gör vi det på ett år, konstaterar Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds Tekniska Högskola och projektledare för ScanOats.

Senaste teknik
Den höga forskningstakten har möjliggjorts av hög kompetens i kombination med tillgång till den allra senaste tekniken inom gensekvenseringsområdet.
– Projektet har gått framåt snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig. Sekvenseringen innebär att vi redan nu kan ta nästa steg och börja utveckla nya positiva egenskaper i havren, säger Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen och styrelseordförande i ScanOats.
Han påpekar att svensk havre redan idag tillhör toppskiktet på världens havremarknad.
– Nu kan vi optimera sorterna ytterligare vilket kommer att leda till fördelar för konsumenterna, men även till större betalningsvilja och ökad export av svensk havre.
Att framgångarna kommer just nu, när det råder en havreboom inom livsmedelsindustrin kan ses som en lycklig slump. Men Mats Larsson menar att det inte finns några lyckliga slumpar.
– Lantmännen har jobbat länge med havreförädling och följt trenden noga. Även SSF var förutseende och gav oss genom sitt anslag möjligheten att starta ett forskningscentrum vilket är vad som behövs för att få saker och ting att hända.

Samverkan
För forskarna på Lunds Tekniska Högskola har arbetet inom ScanOats inneburit en delvis ny situation.
– Vi jobbar betydligt närmare industrin än tidigare, och att få tillgång till de frågeställningar som finns i näringslivet har varit mycket stimulerande. Samverkan har också gett ringar på vattnet och väckt intresse för vår forskning långt utanför landets gränser, säger Leif Bülow.
Just nu är flera av forskarna på ScanOats sysselsatta med fältförsök där olika havrelinjer testas genom odling på olika platser.
– Vi är intresserade av att se skillnader i till exempel proteinprofil, proteinmängder, fettsyrasammansättningar och fiberinnehåll. Ofta pratar man om havre som havre men det finns många sorter som har olika egenskaper och uppträder lite olika när man odlar och processar dem. För oss gäller det nu att få fram en bra mix, berättar Leif Bülow.
Hittills har verksamheten inom ScanOats gått framåt över förväntan och Mats Larsson ser positivt på framtiden.
– Om sex år är jag övertygad om att vi fått fram nya fantastiska havreprodukter som kan komma konsumenterna till godo i form av ännu fler och bättre havreprodukter på marknaden. Scan­Oats kommer även att ha gett upphov till nya jobb. Vi ser redan idag att många företag med kopplingar till havre växer snabbt.
Även Leif Bülow ser på framtiden med tillförsikt.
– Projektet är unikt i den meningen att det sträcker sig från grundläggande genomik och nya havresorter till odlingsteknik, processbehandling och vidare till slutprodukt. Samsynen mellan industri och akademi är stimulerande, och att vi talar samma språk är en viktig framgångsfaktor för hela verksamheten, fastslår Leif Bülow.

ScanOats
ScanOats är ett forskningscentrum vid Lunds universitet som fått 75 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning för att utveckla framtidens havre.
Forskningsprojektet ska löpa över åtta år och bedrivs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber.

ScanOats
Lunds universitet
221 00 Lund
Tel: 046-222 00 00
www.lu.se

Nytt forskningscenter utvecklar framtidens havre

Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet och verksamhetsledare för ScanOats.
Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet och verksamhetsledare för ScanOats.
ScanOats är ett nytt, spännande industriellt forskningscenter vid Lunds universitet som har till uppgift att utveckla framtidens havre. Projektet täcker in hela vägen från kartläggning av arvsmassa till precisionsodling och att hitta nya gynnsamma betingelser för människa och miljö.

Havre är sedan länge en av de mest betydande grödorna för svenskt jordbruk.
– Det nordiska klimatet och jordarna lämpar sig utmärkt för havreodling och ger en mycket hög kvalitet, säger Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet och verksamhetsledare för det nya forskningscentret ScanOats.
Havre kan också kopplas till goda hälsoegenskaper och verksamheten på ScanOats innebär att forskarna nu tar ett helhetsgrepp på sädesslaget, från odling och genteknik till arbete med att ta fram nya produkter. Målet är att havren på sikt ska bli en stor exportvara för Sverige.
Till saken hör att havre innehåller en rad komponenter som lämpar sig utmärkt för forskning och utveckling.
– Från början var det fiberinnehållet som stod i fokus. Idag tittar man även på bland annat proteinhåll, havre innehåller en betydligt större del essentiella aminosyror jämfört med andra grödor vilket gör den till en perfekt beståndsdel i en vegetarisk kost.

Fokusområden
Verksamheten inom ScanOats är uppdelad i fem områden: genomik, utveckling av nya sorter, odling, efterbehandling samt hälsoeffekter.
– Att bestämma arvsmassan på havre är ett stort arbete eftersom havren är hexaploid, alltså har sex kromosomer av varje slag, att jämföra med människans arvsmassa som är diploid, förklarar Leif Bülow.
Andra viktiga delar av projektet är att ta fram nya havresorter samt miljö.
– Vi kommer att arbeta med precisionsodling och kartlägga närings- och vattenbehovet ute i fält för att på så vis försöka styra kvaliteten.
Ett annat stort arbetsområde berör förädling av havreråvaran efter skörd. Här vill forskarna genom enzymatiska modifieringar förbättra till exempel fiberinnehållet i havren.
Det femte och sista fokusområdet är inriktat på hälsoeffekter.
– Det handlar om att studera fysiologiska effekter, både genom koststudier och på cellnivå.
ScanOats ett industriellt forskningscenter och på lång sikt hoppas Leif Bülow att kunna engagera fler företag i verksamheten och genom samverkan få fram nya produkter som sedan lanseras på en internationell marknad.
– Havre är åkrarnas gula guld, jag är övertygad om att det är en gröda som kommer att bli en riktigt stor svensk exportvara. Vår ambition är att vara en viktig del av den utvecklingen, fastslår Leif Bülow.

ScanOats
ScanOats är ett nytt forskningscentrum vid Lunds universitet som fått 100 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning för att utveckla framtidens havre.
Forskningsprojektet ska löpa över åtta år och bedrivs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber.

ScanOats
Lunds universitet
221 00 Lund
Tel: 046-222 00 00
www.lu.se

www.lu.se