Presentation
Lunds tekniska högskola ScanOats

ScanOats utvecklar framtidens hälsosamma havre

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Johan Lindvall
Mats Larsson, styrelseordförande, Alfredo Zambrano, forskare, Leif Bülow, programdirektör och Inger Ahldén, forskningsledare för ScanOats. Foto: Johan Lindvall
Mats Larsson, styrelseordförande, Alfredo Zambrano, forskare, Leif Bülow, programdirektör och Inger Ahldén, forskningsledare för ScanOats. Foto: Johan Lindvall

ScanOats är ett industriellt forskningscentrum som sedan 2017 kombinerar industriella behov med akademisk forskning inom molekylär växtförädling. Forskningscentrumets ambition är att ta en världsledande roll i utvecklingen av unika produkter och applikationer med goda hälsoeffekter baserade på havre.

ScanOats utgör en viktig länk mellan avancerad grundforskning och industriella tillämpningar och har sedan start rönt stora framgångar.
ScanOats är ett samverkansprojekt mellan Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen och Oatly. Verksamheten inleddes för sju år sedan med ett anslag från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, som beviljat totalt 100 miljoner kronor till ScanOats havreforskning. Intresset för havre och dess goda hälsoegenskaper växer i stora delar av världen. ScanOats tar ett unikt helhetsgrepp om havren genom att studera allt från genetik till odlingsförhållanden, hälsofördelar och arbetet med att ta fram nya produkter. Övergripande mål är att bidra till en konkurrenskraftig industri, ett uthålligt samhälle samt hälsosammare livsmedel.
ScanOats består av sex arbetsområden: genomik, utveckling av nya havresorter, odling, efterbehandling, design av nya produkter med goda hälsoeffekter, processutveckling.
–En avgörande milstolpe för oss var när vi 2022 blev först i världen med att publicera havrens samlade genuppsättning, vilket ger oss rätt förutsättningar för att kunna ta fram havresorter med exakt de egenskaper vi eftersträvar. Det är exempelvis en förhöjd fibermängd eller en högre proteinhalt, säger Mats Larsson, styrelseordförande i ScanOats.
I Lantmännens växtförädling används kunskap från samarbetet inom ScanOats till att utveckla nya havresorter med goda egenskaper, somförhöjda halter av proteiner och kostfibrer. Ett sådant exempel är sorten Armstrong, som dessutom har ett styvt strå som förhindrar liggsäd.
ScanOats verkar även för att främja svensk havreodling, bland annat genom att försöka utveckla nya havresorter med förbättrade odlingsegenskaper för framtidens jordbruk. Till exempel kan de ha en högre motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter, som torra eller ovanligt blöta somrar, eller så kan de sås på hösten.
–Havre är en betydande gröda för det svenska jordbruket, och det nordiska klimatet lämpar sig utmärkt för havreodling, vilket resulterat i havre av en mycket hög kvalitet. Sverige står i dagsläget för 4 procent av den totala världsproduktionen av havre. Jag ser goda möjligheter att vi ska kunna öka den andelen framöver, säger Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet och programdirektör för ScanOats.

Genererar nya företag
Ett arbetsområde inom ScanOats fokuserar på att utveckla nya havrebaserade livsmedelsprodukter och läkemedel, till exempel olika former av prebiotika. Ambitionen är att de innovativa havrebaserade produkterna som utvecklats inom ramen för ScanOats ska ge upphov till ett antal nya företag som utvecklar och marknadsför produkter med en bas av havre eller havre tillsammans med något annat sädesslag.
ScanOats har även utvecklat en pilotanläggning för produktion av havredrycker, där man bland annat bedriver pilottillverkning av drycker med högre protein- och fiberinnehåll.
–Vid traditionell tillverkning av havredrycker sållas en del av dess goda näringsegenskaper bort på vägen. Vår ambition är att behålla så många goda näringsegenskaper som möjligt. Samtidigt ska havredrycken vara god, hälsosam, hållbar och självklart kunna tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mats Larsson.

Främjar svensk havreodling
ScanOats har genererat ett stort internationellt intresse, och verksamheten bedrivs i dagsläget i samverkan med flera internationella samarbetspartners. 2023 arrangerade ScanOats även en internationell konferens i Lund med fokus på just havre.
–Vi är självklart stolta över att vi sedan start 2017 har nått merparten av våra mål, däribland att utveckla nya havresorter, öka antalet applikationsområden, främja odling av havre, öka antalet applikationsområden, utbilda experter, starta företag och generera nya arbetstillfällen. Hittills har sex personer doktorerat inom ramen för ScanOats, bland annat på havreoljans goda hälsoegenskaper, säger Leif Bülow.

Lunds tekniska högskola – ScanOats

ScanOats är ett industriellt forskningscentrum som kombinerar industriella behov med akademisk forskning inom molekylär växtförädling. Syftet är att vässa den svenska havren och utveckla nya produkter med goda hälsoeffekter för industriell odling. ScanOats är ett samverkansprojekt mellan Lunds tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen och Oatly.

scanoats.se