Nytt forskningscenter utvecklar framtidens havre

Publicerad 28 juni 2017

Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet och verksamhetsledare för ScanOats.
Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet och verksamhetsledare för ScanOats.
ScanOats är ett nytt, spännande industriellt forskningscenter vid Lunds universitet som har till uppgift att utveckla framtidens havre. Projektet täcker in hela vägen från kartläggning av arvsmassa till precisionsodling och att hitta nya gynnsamma betingelser för människa och miljö.

Havre är sedan länge en av de mest betydande grödorna för svenskt jordbruk.
– Det nordiska klimatet och jordarna lämpar sig utmärkt för havreodling och ger en mycket hög kvalitet, säger Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet och verksamhetsledare för det nya forskningscentret ScanOats.
Havre kan också kopplas till goda hälsoegenskaper och verksamheten på ScanOats innebär att forskarna nu tar ett helhetsgrepp på sädesslaget, från odling och genteknik till arbete med att ta fram nya produkter. Målet är att havren på sikt ska bli en stor exportvara för Sverige.
Till saken hör att havre innehåller en rad komponenter som lämpar sig utmärkt för forskning och utveckling.
– Från början var det fiberinnehållet som stod i fokus. Idag tittar man även på bland annat proteinhåll, havre innehåller en betydligt större del essentiella aminosyror jämfört med andra grödor vilket gör den till en perfekt beståndsdel i en vegetarisk kost.

Fokusområden
Verksamheten inom ScanOats är uppdelad i fem områden: genomik, utveckling av nya sorter, odling, efterbehandling samt hälsoeffekter.
– Att bestämma arvsmassan på havre är ett stort arbete eftersom havren är hexaploid, alltså har sex kromosomer av varje slag, att jämföra med människans arvsmassa som är diploid, förklarar Leif Bülow.
Andra viktiga delar av projektet är att ta fram nya havresorter samt miljö.
– Vi kommer att arbeta med precisionsodling och kartlägga närings- och vattenbehovet ute i fält för att på så vis försöka styra kvaliteten.
Ett annat stort arbetsområde berör förädling av havreråvaran efter skörd. Här vill forskarna genom enzymatiska modifieringar förbättra till exempel fiberinnehållet i havren.
Det femte och sista fokusområdet är inriktat på hälsoeffekter.
– Det handlar om att studera fysiologiska effekter, både genom koststudier och på cellnivå.
ScanOats ett industriellt forskningscenter och på lång sikt hoppas Leif Bülow att kunna engagera fler företag i verksamheten och genom samverkan få fram nya produkter som sedan lanseras på en internationell marknad.
– Havre är åkrarnas gula guld, jag är övertygad om att det är en gröda som kommer att bli en riktigt stor svensk exportvara. Vår ambition är att vara en viktig del av den utvecklingen, fastslår Leif Bülow.

ScanOats
ScanOats är ett nytt forskningscentrum vid Lunds universitet som fått 100 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning för att utveckla framtidens havre.
Forskningsprojektet ska löpa över åtta år och bedrivs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber.

ScanOats
Lunds universitet
221 00 Lund
Tel: 046-222 00 00
www.lu.se

www.lu.se