Etikettarkiv: Scania

Forskning i framkant banar väg för framtiden

Azra Habibovic ansvarar för Scanias färdplan inom forskningsområdet ”human factors”. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Azra Habibovic ansvarar för Scanias färdplan inom forskningsområdet ”human factors”. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Scania har satt som mål att vara ledande i övergången till hållbara transporter. Detta kräver att de fordon som tillverkaren säljer i allt högre utsträckning automatiseras och elektrifieras samtidigt som andra drivs med förnyelsebara drivmedel. Dessutom behövs innovation inom digitalisering och mobilitetstjänster.

Detta driver Scanias forskning och utveckling – på kort och lång sikt. Men hur ska framtidens fordon och tjänster utformas för bästa möjliga prestanda, inte bara ur teknisk synvinkel utan även mänsklig? De svar som Scanias framkantsforskning idag ger blir avgörande för vad som ska utvecklas och säljas om tio år och framåt.
Azra Habibovic är en av många forskare inom Scanias forskning och utveckling. Hon ansvarar för företagets färdplan inom forskningsområdet ”human factors”. Det handlar om att utforska hur framtida fordon och mobilitetslösningar ska utformas för den bästa användarupplevelsen – människans behov och samspel med tekniken och vilka krav detta ställer på tekniken.
– Jag vill betona att vi måste sätta tekniken i bakgrunden och fokusera på människan, säger hon. Detta minskar inte betydelsen av tekniken men vi behöver en djup förståelse av människor, deras förmågor, egenskaper och begränsningar för att komma fram till vilka lösningar som företaget ska erbjuda i framtiden.

Lösningar för ny generation
Hon och hennes kollegor försöker bedöma vilka lösningar som krävs för en generation som är uppväxt i den digitala tidsåldern.
– I framtiden kan det mycket väl vara så att våra kunder bryr sig mer om vilken digital upplevelse de får under resan.
Azra Habibovic menar att deras förväntningar alltmer kommer att drivas utifrån upplevelsen inom andra områden, där den digitala utvecklingen sker i en enorm takt.
– Givet den långa livscykeln hos våra produkter kräver detta en hel del tanke från vår sida och förståelse av användarens kognitiva, fysiska, beteendemässiga, fysiologiska och sociala aspekter. För att täcka upp alla dessa aspekter behöver vi som företag ett brett samarbete med andra utanför våra inarbetade ramar.

Grund för kommande lösningar
Dessa slutsatser används sedan som grund för planering och utveckling av nya lösningar.
– Vi är alla väldigt medvetna om att det är ständig förändring som gäller. Vi går mot mer tjänster och det handlar inte bara om hårdvaran. Vi behöver tänka bredare kring den framtida kunden och förstå det komplexa systemet som kunden befinner sig i.
Azra Habibovic deltar i flera utvecklingsprojekt som bland annat omfattar hur självkörande fordon kan kommunicera med andra trafikanter, men också hur mänskliga förare kan få bra stöd och en bra upplevelse under körningen.
– Vi vet inte hur framtiden kommer att bli men vi måste tänka holistiskt och alltid ha det mänskliga perspektivet. Det handlar om en människodriven utveckling.
Fernanda Marzano leder Scanias forskning kring framtidens energilagring och laddningsinfrastruktur. År 2030 ska hälften av Scanias försäljning utgöras av elektrifierade fordon, och under de kommande åren utvidgas elfordonen till att omfatta fler och fler lastbilstransporter. Utvecklingen går snabbt och det gäller att ha ett långt och brett perspektiv. Hur kommer transportsystemet att se ut 2030, 2035 och 2040?
– För att lyckas med elektrifiering är det viktigt att se till helheten, säger hon. Om vi till exempel har bättre energilagring i fordonen behöver vi mindre laddningskapacitet och tvärtom. Det är viktigt att ha ett brett och anpassningsbart erbjudande eftersom olika kunder har olika behov och förutsättningar. Det viktiga för oss är att utveckla kunskap och lösningar oavsett vilken riktning framtiden tar.

Dynamisk batteriutveckling
Fernanda Marzano konstaterar att batteriutvecklingen är i en mycket dynamisk fas och samarbeten därför är viktigare än någonsin.
– Vi forskar tillsammans med universitet, leverantörer, kunder och till och med konkurrenter. Och då handlar det inte bara om den bästa tekniken utan om hur den passar in i ekosystem och kretslopp.
Mot bakgrund av Fernanda Marzanos internationella erfarenheter som forskare inom olika branscher är detta ett mångsidigt område som passar henne väl.
– Jag har arbetat inom akademi och industri utanför fordonsbranschen vilket ger mig ett annat perspektiv, vilket jag använder i min roll. Alla olika delar kommer samman i mitt arbete. Det är detta som gör jobbet så spännande. Jag älskar utmaningar och det finns det gott om inom elektrifiering. Jag älskar även att bygga samarbeten med kunder, experter och andra med liknande uppgifter i andra företag.

Fernanda Marzano leder Scanias forskning kring framtidens energilagring och laddningsinfrastruktur.
Fernanda Marzano leder Scanias forskning kring framtidens energilagring och laddningsinfrastruktur.
Scania

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. Scania är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 54000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige.

www.scania.se

Scania i spännande forsknings­samarbete med Handels

Marie Bemler och Mathias Larsson Carlander, industridoktorander vid Scania Center of Innovation and Operational Excellence vid Handelshögskolan. Foto: Ulrich Schulte
Marie Bemler och Mathias Larsson Carlander, industridoktorander vid Scania Center of Innovation and Operational Excellence vid Handelshögskolan. Foto: Ulrich Schulte

Marie Bemler och Mathias Larsson Carlander är sedan 2018 industridoktorander vid Scania Center of Innovation and Operational Excellence, ett resultat av Scanias samarbete med Handelshögskolan i Stockholm med fokus på affärsmodeller i framtidens ekosystem för transporter.

Scania samarbetar sedan snart tre år tillbaka med Handelshögskolans House of Innovation. Partnerskapet med Handels i Stockholm skiljer sig från andra liknande initiativ inom koncernen eftersom samarbetet inte bygger på teknik utan på nya affärsmodeller.
För Mathias Larsson Carlander, som till vardags arbetar med konceptutveckling av produkter och tjänster på Scania, har tankarna på att doktorera funnits länge och när möjligheten kom var det en välkommen bonus.
– Att få kombinera arbetslivserfarenhet med forskning om hur organisationer som utvecklar smarta, uppkopplade produkter fungerar, för att sedan koppla det till framtidens transport-ekosystem, är hur spännande som helst.
Mathias forskning fokuserar på företag som utvecklar smarta tjänster och deras innovationsprocesser i en digitaliserad värld. 80 procent av tiden ägnas åt avhandlingen medan övrig tid är avsatt för återkoppling och kompetens­överföring till Scania.
– Att få till ett samspel mellan akademi och företag är en viktig del av uppdraget. Nu är det visserligen pandemitider, men vi försöker hitta olika forum för att under resans gång sprida kunskapen som genereras i min forskning vidare ut i organisationen.

Digital innovation
Mathias konstaterar att dagens produkter och den information som fångas upp via sensorer och andra komponenter i IT-infrastrukturen möjliggör ett värdeskapande som för bara några år sedan knappt var påtänkt.
– Idag handlar det om digital innovation i ett större internet-ekosystem. Det för med sig en mycket högre innovationshastighet samtidigt som vi har ett traditionellt, underliggande industrisystem som allt det nya ska balanseras med. Det är en balans med väldigt många dimensioner som utgör en stor utmaning för alla industriorganisationer.
Om cirka två år är det dags för Mathias att lägga fram sin avhandling.
– Min förhoppning är att kunna bidra till en ökad förståelse av hur industriorganisationer fungerar i en digital ekosystemmiljö.

Två karriärer
Även Marie Bemler siktar på att kunna kvittera ut sin doktorshatt om cirka två år. Hennes projekt är inriktat på förväntan och hur den påverkar våra handlingar när vi bäddar för framtiden.
– Jag började på Scania för tio år sedan, är ingenjör från början och har bland annat jobbat med radar- och teknisk utveckling av förarstödsfunktioner inom Research & Development på Scania.
Att doktorera ser hon som ett alternativt utvecklingsspår inom koncernen.
– Jag har alltid tänkt att det vore bra att ha två karriärer, men inte att möjligheten skulle komma så snabbt.
Bakgrunden är att Marie, när hon jobbade med förarstödsfunktioner, flera gånger uttryckte att ”någon borde forska på det här”.
– Till slut insåg jag att denna ”någon” var jag själv. När Scania startade samarbetet med Handels kom frågan om jag ville bli industridoktorand, och självklart tackade jag ja. Det här var en chans jag inte ville missa.

Växelverkan
Maries forskning handlar om hur starka drömmar och visioner om framtiden kan påverka teknikutveckling och organisation.
– När vi pratar om framtiden låter det ofta som att allt kommer att vara smart, intelligent och problemfritt. Min forskning handlar om hur vi tillsammans bygger bilden av framtiden, hur den berättelsen påverkar vår verklighet och hur man gör för att kunna navigera mellan framtidens visioner och dåtidens erfarenheter.
Precis som Mathias tycker Marie att det bästa med att vara industridoktorand är att få ta med sig erfarenheterna från yrkeslivet in i det akademiska arbetet.
– Jag trivs med att verka i två världar där akademin ställer sina krav och organisationen ställer sina, du måste hela tiden vara relevant i två olika forum. Det kan vara frustrerande ibland men jag är helt säker på att det är en fruktbar växelverkan som gör både mig och framförallt forskningen bättre.

Scania Center of Innovation

Scania har ett starkt fokus på forskning och utveckling för att kunna fortsätta vara branschledande och driva den tekniska utvecklingen inom branschen. Vårt mål är att upprätthålla en bred kompetens så att vi kan se till att Scania behåller sin ledande ställning i fordonsindustrin. Fokus ligger på hållbara lösningar och lägsta möjliga miljöpåverkan.
Scanias verksamhet inom forskning och utveckling är i huvudsak koncentrerad till Södertälje med cirka 3500 anställda.

www.scania.com

Måste värna om samarbetet mellan industri och akademi

Claes Erixon, forsknings- och utvecklingschef på Scania. Foto: Gustav Lindh / Scania
Claes Erixon, forsknings- och utvecklingschef på Scania. Foto: Gustav Lindh / Scania
– Svensk fordonsforskning är i toppklass. En av anledningarna är den tuffa inhemska konkurrensen. Det är helt unikt att ett litet land som Sverige lyckats fostra två av världens mest framgångsrika lastbilsföretag, säger Claes Erixon, forsknings- och utvecklingschef, Scania.

Claes Erixon axlade rollen som forsknings- och utvecklingschef på Scania för lite drygt ett år sedan. Med sig i bagaget har han mer än 20 år i bolagets tjänst.
– Jag tog civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid KTH 1994 och sökte mig direkt till Scania i Södertälje. Under mina år på företaget har jag haft uppemot tolv olika tjänster, främst inom utvecklingssidan.
Med det perspektivet i ryggen konstaterar Claes Erixon att Sverige har en fordonsforskning i världsklass.
– Vi är fantastiskt duktiga i Sverige. Jag är övertygad om att en av anledningarna är den tuffa inhemska konkurrensen, inte minst vad gäller tunga fordon. En annan viktig anledning är de nordiska förhållandena som har drivit oss att utveckla kundapplikationer och fordon för väldigt tuffa miljöer.

Samarbete med akademin
För att Sverige ska kunna fortsätta vara framstående inom forskningen på fordonsområdet menar Claes Erixon att det är viktigt att värna om samarbetet mellan industri och akademi.
– Jag tänker bland annat på FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, som är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter. Den här typen av samarbeten är oerhört viktiga för branschens framtid.
Under senare år har det kommit in nya teknikområden inom fordonsforskning och fordonsutveckling.
– Rent allmänt har fordonsforskningen under senare år allt mer koncentrerats mot säkerhet, klimat och miljö. Det har inneburit att elektrifiering samt uppkopplade och autonoma fordon har fått större fokus, med allt vad det innebär i form av batteriutveckling, realtidssystem, sensorteknik, och så vidare. Inom fordonsindustrin ser vi förstås gärna tillämpad forskning och saker som har något kort­are implementeringstid. Men det behövs även grundforskning, vilket ju är en förutsättning för att få till någon tillämpad forskning, fastslår Claes Erixon.

Vilka av följande företag är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation? Ange gärna flera.
industri_graf

Om undersökningen
Undersökningsresultatet är hämtat från Framtidens Karriär – Ingenjör som också ges ut av NextMedia. Undersökningen är gjord mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer den 1–2 juni 2017. Statistisk felmarginal: 2,5–4,0 procentenheter.

Södertälje Science Park ska utvecklas till en internationell nod för hållbar produktion

Illustration: KTH
Illustration: KTH
Svensk akademi och industri behöver stärka sin ställning inom forskning med fokus på hållbara produktionsflöden. I januari 2018 invigs därför Södertälje Science Park, som siktar på att bli en nationell nod för forskning och utveckling kring just hållbara produktionsflöden. Scania är en av de drivande aktörerna bakom satsningen, som även bidrar till att stärka Södertäljes position som internationellt FoU-center inom hållbar produktionsledning, teknik och underhåll.

Lars-Henrik Jörnving, Vice President och Head of Global Industrial Development på Scania. Foto: Ulrich Schulte
Lars-Henrik Jörnving, Vice President och Head of Global Industrial Development på Scania. Foto: Ulrich Schulte
Scania vill bidra till att Sverige fortsätter vara ett attraktivt land för att bedriva produktutveckling och produktion. För att lyckas med det behöver Sverige stärka sin position som forskningsnation inom produktion och produktionsteknik. Sedan tre år tillbaka engagerar sig därför Scania i bildandet av Södertälje Science Park med målsättningen att det ska bli en attraktiv forskningsmiljö som drar till sig företag, forskare, innovatörer, myndigheter, organisationer och inte minst studenter med intresse förhållbara produktionsflöden. Satsningen är viktig för att bland annat säkra tillgången till rätt kompetens och skapandet av en bred rekryteringsbas samt för att utveckla svensk fordonsindustri.
Södertälje Science Park tar avstamp i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion. Hit välkomnas en mångfald av olika aktörer som vill verka i en innovativ, forsknings- och utvecklingsorienterad miljö. Satsningen ligger även i linje med regeringens nyindustrialiseringsstrategi som syftar till att Sverige ska bli världsledande inom smart och hållbar industriell produktion. Södertälje Science Park ska utvecklas till en kompetent och kreativ mötesplats för företag som vill utveckla och förbättra sin produktion av tjänster eller produkter – oavsett bransch.

Samverkan som framgångsfaktor
– Vi kommer att arrangera workshops, seminarier och initiera gemensamma FoU-projekt som vi är övertygade om kommer att attrahera många aktörer. Just samverkan mellan akademi, näringsliv och kommun kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för Södertälje Science Park, säger Lars-Henrik Jörnving, Vice President och Head of Global Industrial Development på Scania.
Scania har sedan länge valt att samla forskning, utveckling och tillverkning av strategiska komponenter i Södertälje. Med drygt 14 000 medarbetare i Södertälje är Scania förstås även engagerade i att stärka Södertälje som FoU-arena.
– Vår målsättning är att Södertälje Science Park ska bidra till att stärka förutsättningarna för avancerad industriproduktion i Sverige. Utöver Scania finns AstraZeneca, Södertälje kommun, KTH och fastighetsbolaget Acturum med bland initiativtagarna till denna nya och spännande FoU-satsning, säger Lars-Henrik Jörnving.

KTH inviger nytt campus
I anslutning till Södertälje Science Park i Södertäljes norra stadskärna storsatsar KTH på ett helt nytt campus med inriktning på den hållbara fabriken. Hösten 2017 flyttar KTH Södertäljes verksamhet in i de nya verksamhetsanpassade lokalerna. Här skapas ett dynamiskt campus med civilingenjörsutbildning inom bland annat logistik, systemkunskap, processutveckling och konstruktion för drygt 1200 studenter. På KTH Södertälje byggs även en ny forskningsmiljö upp i samverkan med Astra­Zeneca och Scania. Forskningsmiljön fokuserar på tre områden: strategisk industriell driftsäkerhet, produktionslogistik och produktionsledning. Den forskning som kommer att bedrivas på KTH Södertälje bidrar, i kombination med FoU-verksamheten i Södertälje Science Park, till att skapa förutsättningar för framtidens hållbara industri.

Scania
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

www.scania.com

Södertälje Science Park
Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena i södra Storstockholm. Med utgångspunkt i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion satsar Södertälje Science Park på att bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden. KTH etablerar sig inom Södertälje Science Park under sommaren 2017 och utökar till 1 200 utbildningsplatser och nya forskartjänster. Bakom Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, Acturum och KTH. För ytterligare information, besök www.sscp.se

www.sscp.se