Presentation
Center of Innovation

Scania i spännande forsknings­samarbete med Handels

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Ulrich Schulte
Marie Bemler och Mathias Larsson Carlander, industridoktorander vid Scania Center of Innovation and Operational Excellence vid Handelshögskolan. Foto: Ulrich Schulte
Marie Bemler och Mathias Larsson Carlander, industridoktorander vid Scania Center of Innovation and Operational Excellence vid Handelshögskolan. Foto: Ulrich Schulte

Marie Bemler och Mathias Larsson Carlander är sedan 2018 industridoktorander vid Scania Center of Innovation and Operational Excellence, ett resultat av Scanias samarbete med Handelshögskolan i Stockholm med fokus på affärsmodeller i framtidens ekosystem för transporter.

Scania samarbetar sedan snart tre år tillbaka med Handelshögskolans House of Innovation. Partnerskapet med Handels i Stockholm skiljer sig från andra liknande initiativ inom koncernen eftersom samarbetet inte bygger på teknik utan på nya affärsmodeller.
För Mathias Larsson Carlander, som till vardags arbetar med konceptutveckling av produkter och tjänster på Scania, har tankarna på att doktorera funnits länge och när möjligheten kom var det en välkommen bonus.
– Att få kombinera arbetslivserfarenhet med forskning om hur organisationer som utvecklar smarta, uppkopplade produkter fungerar, för att sedan koppla det till framtidens transport-ekosystem, är hur spännande som helst.
Mathias forskning fokuserar på företag som utvecklar smarta tjänster och deras innovationsprocesser i en digitaliserad värld. 80 procent av tiden ägnas åt avhandlingen medan övrig tid är avsatt för återkoppling och kompetens­överföring till Scania.
– Att få till ett samspel mellan akademi och företag är en viktig del av uppdraget. Nu är det visserligen pandemitider, men vi försöker hitta olika forum för att under resans gång sprida kunskapen som genereras i min forskning vidare ut i organisationen.

Digital innovation
Mathias konstaterar att dagens produkter och den information som fångas upp via sensorer och andra komponenter i IT-infrastrukturen möjliggör ett värdeskapande som för bara några år sedan knappt var påtänkt.
– Idag handlar det om digital innovation i ett större internet-ekosystem. Det för med sig en mycket högre innovationshastighet samtidigt som vi har ett traditionellt, underliggande industrisystem som allt det nya ska balanseras med. Det är en balans med väldigt många dimensioner som utgör en stor utmaning för alla industriorganisationer.
Om cirka två år är det dags för Mathias att lägga fram sin avhandling.
– Min förhoppning är att kunna bidra till en ökad förståelse av hur industriorganisationer fungerar i en digital ekosystemmiljö.

Två karriärer
Även Marie Bemler siktar på att kunna kvittera ut sin doktorshatt om cirka två år. Hennes projekt är inriktat på förväntan och hur den påverkar våra handlingar när vi bäddar för framtiden.
– Jag började på Scania för tio år sedan, är ingenjör från början och har bland annat jobbat med radar- och teknisk utveckling av förarstödsfunktioner inom Research & Development på Scania.
Att doktorera ser hon som ett alternativt utvecklingsspår inom koncernen.
– Jag har alltid tänkt att det vore bra att ha två karriärer, men inte att möjligheten skulle komma så snabbt.
Bakgrunden är att Marie, när hon jobbade med förarstödsfunktioner, flera gånger uttryckte att ”någon borde forska på det här”.
– Till slut insåg jag att denna ”någon” var jag själv. När Scania startade samarbetet med Handels kom frågan om jag ville bli industridoktorand, och självklart tackade jag ja. Det här var en chans jag inte ville missa.

Växelverkan
Maries forskning handlar om hur starka drömmar och visioner om framtiden kan påverka teknikutveckling och organisation.
– När vi pratar om framtiden låter det ofta som att allt kommer att vara smart, intelligent och problemfritt. Min forskning handlar om hur vi tillsammans bygger bilden av framtiden, hur den berättelsen påverkar vår verklighet och hur man gör för att kunna navigera mellan framtidens visioner och dåtidens erfarenheter.
Precis som Mathias tycker Marie att det bästa med att vara industridoktorand är att få ta med sig erfarenheterna från yrkeslivet in i det akademiska arbetet.
– Jag trivs med att verka i två världar där akademin ställer sina krav och organisationen ställer sina, du måste hela tiden vara relevant i två olika forum. Det kan vara frustrerande ibland men jag är helt säker på att det är en fruktbar växelverkan som gör både mig och framförallt forskningen bättre.

Scania Center of Innovation

Scania har ett starkt fokus på forskning och utveckling för att kunna fortsätta vara branschledande och driva den tekniska utvecklingen inom branschen. Vårt mål är att upprätthålla en bred kompetens så att vi kan se till att Scania behåller sin ledande ställning i fordonsindustrin. Fokus ligger på hållbara lösningar och lägsta möjliga miljöpåverkan.
Scanias verksamhet inom forskning och utveckling är i huvudsak koncentrerad till Södertälje med cirka 3500 anställda.

www.scania.com