Södertälje Science Park ska utvecklas till en internationell nod för hållbar produktion

Publicerad 28 juni 2017

Illustration: KTH
Illustration: KTH
Svensk akademi och industri behöver stärka sin ställning inom forskning med fokus på hållbara produktionsflöden. I januari 2018 invigs därför Södertälje Science Park, som siktar på att bli en nationell nod för forskning och utveckling kring just hållbara produktionsflöden. Scania är en av de drivande aktörerna bakom satsningen, som även bidrar till att stärka Södertäljes position som internationellt FoU-center inom hållbar produktionsledning, teknik och underhåll.

Lars-Henrik Jörnving, Vice President och Head of Global Industrial Development på Scania. Foto: Ulrich Schulte
Lars-Henrik Jörnving, Vice President och Head of Global Industrial Development på Scania. Foto: Ulrich Schulte
Scania vill bidra till att Sverige fortsätter vara ett attraktivt land för att bedriva produktutveckling och produktion. För att lyckas med det behöver Sverige stärka sin position som forskningsnation inom produktion och produktionsteknik. Sedan tre år tillbaka engagerar sig därför Scania i bildandet av Södertälje Science Park med målsättningen att det ska bli en attraktiv forskningsmiljö som drar till sig företag, forskare, innovatörer, myndigheter, organisationer och inte minst studenter med intresse förhållbara produktionsflöden. Satsningen är viktig för att bland annat säkra tillgången till rätt kompetens och skapandet av en bred rekryteringsbas samt för att utveckla svensk fordonsindustri.
Södertälje Science Park tar avstamp i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion. Hit välkomnas en mångfald av olika aktörer som vill verka i en innovativ, forsknings- och utvecklingsorienterad miljö. Satsningen ligger även i linje med regeringens nyindustrialiseringsstrategi som syftar till att Sverige ska bli världsledande inom smart och hållbar industriell produktion. Södertälje Science Park ska utvecklas till en kompetent och kreativ mötesplats för företag som vill utveckla och förbättra sin produktion av tjänster eller produkter – oavsett bransch.

Samverkan som framgångsfaktor
– Vi kommer att arrangera workshops, seminarier och initiera gemensamma FoU-projekt som vi är övertygade om kommer att attrahera många aktörer. Just samverkan mellan akademi, näringsliv och kommun kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för Södertälje Science Park, säger Lars-Henrik Jörnving, Vice President och Head of Global Industrial Development på Scania.
Scania har sedan länge valt att samla forskning, utveckling och tillverkning av strategiska komponenter i Södertälje. Med drygt 14 000 medarbetare i Södertälje är Scania förstås även engagerade i att stärka Södertälje som FoU-arena.
– Vår målsättning är att Södertälje Science Park ska bidra till att stärka förutsättningarna för avancerad industriproduktion i Sverige. Utöver Scania finns AstraZeneca, Södertälje kommun, KTH och fastighetsbolaget Acturum med bland initiativtagarna till denna nya och spännande FoU-satsning, säger Lars-Henrik Jörnving.

KTH inviger nytt campus
I anslutning till Södertälje Science Park i Södertäljes norra stadskärna storsatsar KTH på ett helt nytt campus med inriktning på den hållbara fabriken. Hösten 2017 flyttar KTH Södertäljes verksamhet in i de nya verksamhetsanpassade lokalerna. Här skapas ett dynamiskt campus med civilingenjörsutbildning inom bland annat logistik, systemkunskap, processutveckling och konstruktion för drygt 1200 studenter. På KTH Södertälje byggs även en ny forskningsmiljö upp i samverkan med Astra­Zeneca och Scania. Forskningsmiljön fokuserar på tre områden: strategisk industriell driftsäkerhet, produktionslogistik och produktionsledning. Den forskning som kommer att bedrivas på KTH Södertälje bidrar, i kombination med FoU-verksamheten i Södertälje Science Park, till att skapa förutsättningar för framtidens hållbara industri.

Scania
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

www.scania.com
Södertälje Science Park
Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena i södra Storstockholm. Med utgångspunkt i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion satsar Södertälje Science Park på att bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden. KTH etablerar sig inom Södertälje Science Park under sommaren 2017 och utökar till 1 200 utbildningsplatser och nya forskartjänster. Bakom Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, Acturum och KTH. För ytterligare information, besök www.sscp.se

www.sscp.se