Tag: LU

Presentation
Foto: Jan Nordén

Verklighetsnära studier av proteiner

MAX IV

Verklighetsnära studier av proteiner

En av världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggningar.

Verklighetsnära studier av proteiner

Presentation
Foto: Jan Nordén

Forskning på jord en lösning för klimatet

Jordens mikrokosmos

Forskning på jord en lösning för klimatet

Milda Pucetaites forskning kan leda till försök att mildra klimatförändringarna

Forskning på jord en lösning för klimatet

Presentation
Foto: Jan Nordén

Nanotekniken öppnar nya dörrar

Nanoteknik

Nanotekniken öppnar nya dörrar

Tekniken ses som en stor tillgång inom andra forskningsområden.

Nanotekniken öppnar nya dörrar

Presentation
Foto: Jan Nordén

Förbättrade katalysatorer för det hållbara samhället

Förbättrade katalysatorer

Förbättrade katalysatorer för det hållbara samhället

För att nå det hållbara samhället behöver katalysatorerna utvecklas vidare och förnyas.

Förbättrade katalysatorer för det hållbara samhället

Presentation
Foto: Jan Nordén

Oljedådran förvirrar skadeinsekter

Skadedjurskontroll

Oljedådran förvirrar skadeinsekter

Hållbar bekämpning av skadeinsekter i jordbruket är avgörande för vår framtida matförsörjning.

Oljedådran förvirrar skadeinsekter

Presentation
Foto: Jan Nordén

Känslig laserdiagnostik öppnar nya dörrar

Ramanspektroskopi

Känslig laserdiagnostik öppnar nya dörrar

Vi vill utöka användningsområdet för Ramanspektroskopi.

Känslig laserdiagnostik öppnar nya dörrar

Presentation
Foto: Jan Nordén

Gröna katalysatorer för klimatet

Gröna Katalysatorer

Gröna katalysatorer för klimatet

Kemiska processer ligger bakom en stor del av våra dagliga liv.

Gröna katalysatorer för klimatet

Presentation

Vi vill hjälpa lungan att laga sig själv

Vi vill hjälpa lungan att laga sig själv

– Vår forskning handlar om att med hjälp av cellterapi tillsammans med cellaktiva bindvävskomponenter styra...

Vi vill hjälpa lungan att laga sig själv