Presentation
Skadedjurskontroll

Oljedådran förvirrar skadeinsekter

Publicerad 18 juni 2020
Foto: Jan Nordén
Per Hofvander, SLU och Christer Löfstedt, Lunds universitet. Foto: Jan Nordén
Per Hofvander, SLU och Christer Löfstedt, Lunds universitet. Foto: Jan Nordén

Hållbar bekämpning av skadeinsekter i jordbruket är avgörande för vår framtida matförsörjning. Med innovativ växtförädling omvandlas den anspråkslösa oljedådran till en ”fabrik” som ger oss värdefulla feromoner för miljövänlig skadedjurskontroll.

Feromoner är doftämnen som utsöndras av insekter och som påverkar andra individer av arten, exempelvis vid fortplantning. Redan på 1960-talet började de användas för miljövänlig bekämpning i jordbruket. Feromoner kan både fånga och förvirra skadeinsekter. Men dessa feromoner har hittills framställts genom konventionell kemisk syntes, vilket är dyrt och kan ge upphov till miljöfarligt avfall.

Hållbart och kostnadseffektivt
Som en del av projektet Framtidens oljeväxter pågår vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet världsledande forskning om att istället använda oljiga frön från den lättodlade och tåliga oljedådran (Camelina sativa) för att på biologisk väg tillverka feromoner för hållbar och kostnadseffektiv kontroll av skadeinsekter.
– Det finns många fördelar. Vi kan skapa feromoner som riktas mot specifika arter. Nyttiga insekter och mikroorganismer påverkas inte. Feromonerna är icke-toxiska och skadegörarna utvecklar inte resistens mot sina egna feromoner. Dessutom kan vi få ner kostnaderna för industriell produktion, berättar Christer Löfstedt, professor i kemisk ekologi vid Lunds universitet.
Oljedådran är en utmärkt plattform för denna biologiska produktion. Processen handlar om att byta ut de naturliga fettsyrorna i växtens frön till sådana som påminner om feromoner hos vissa skadefjärilar. Genmodifierade oljedådror förökas sedan från frön och när växten skördas kommer dess fröer att innehålla de feromonlika fettsyrorna. Dessa utvinns och omvandlas till flyktiga feromoner som sprids för att bekämpa insekter i jord- och skogsbruk.
– Detta är en metod som ligger väldigt väl i linje med EU-kommissionens mål att minska pesticidanvändningen och den kan bli en viktig pusselbit i en hållbar framtida livsmedelsproduktion, säger Per Hofvander, forskare vid Institutionen för växtförädling, SLU.

Nära en kommersialisering
Forskningen är idag framför allt inriktad på feromoner från fjärilar som är stora skadegörare globalt, men metoden kan användas för produktion av en mängd olika skadeinsekters feromoner. Fältförsök har gjorts runtom i världen och det finns ett stort intresse för kommersialisering. Forskarteamet har inlett samarbete med ett amerikanskt företag som är specialiserat på miljövänlig kontroll av skadeinsekter.
– Vi hoppas att få ut växtproducerade insektsferomoner på marknaden inom ett par år. Behovet är stort och vi har kommit en bra bit på vägen, konstaterar Christer Löfstedt.

SLU/LU – Skadedjurskontroll

Forskningen om att skapa biobekämpningsmedel genom att genmodifiera oljedådrans oljiga frön är ett av fem delprojekt inom det större SSF-finansierade projektet Oljeväxter för framtiden (OCF). Målet med OCF är att genom genmodifiering få högre produktion, bättre näringsupptag och större motståndskraft hos våra grödor. Oljedådran erbjuder en plattform för hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig biologisk produktion av feromoner för skadedjursbekämpning inom jord- och skogsbruk.

www.slu.se