Presentation
ADAPT

Verktyg för mer användbar programanalys

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Jan Nordén
Emma Söderberg, forskare och biträdande universitetslektor i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola. Foto: Jan Nordén
Emma Söderberg, forskare och biträdande universitetslektor i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola. Foto: Jan Nordén

Många företag, myndigheter och organisationer är beroende av programvaror av hög kvalitet. Genom adaptiva utvecklingsverktyg och mer användbar programanalys hoppas forskare i Lund kunna bidra till bättre källkod och mjukvara av hög kvalitet.

Nyligen drabbades företaget Klarna av ett haveri på grund av en bugg i systemet; användare som loggat in i appen kunde ta del av andra Klarna-användares känsliga uppgifter.
– Att utveckla programvara är komplext, det involverar många olika aktiviteter och det är väldigt mycket att tänka på. Det är därför inte ovanligt att buggar uppkommer. Beroende på vilken mjukvara det handlar om, kan buggar leda till förödande konsekvenser, säger Emma Söderberg, forskare och biträdande universitetslektor i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola.
För att hantera komplexiteten och vara produktiv använder programutvecklare verktyg som kan att hjälpa till med uppgifter som kodmanipulation, kodgranskning och koddistribution. Många av dessa verktyg använder programanalys för att hitta fel i koden eller för att föreslå förbättringar.
– Att ha hög kvalitet är jätteviktigt och kan i vissa fall vara livsavgörande. Idag finns det mjukvara i nästan allting, datorer, klockor och smarta telefoner, men även i exempelvis röntgenutrustning och i flygplan.

Källkod av hög kvalitet
I ett forskningsprojekt som finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning, undersöker Emma Söderbergs forskargrupp hur adaptiva utvecklingsverktyg kan göra programanalys mer användbar.
– Tyvärr har många utvecklare dålig erfarenhet av programanalys och utnyttjar den därför inte optimalt. Det kan exempelvis bero på svårförståeliga resultat, dåligt integrerade eller felaktiga resultat, eller rent av för många resultat. Genom att inte använda programanalys riskerar mjukvaruutvecklare att missa potentiellt viktig och användbar information.
Forskargruppen utvecklar nu ett feedback-system som kan fånga in signaler om användbarhet samt utforskar olika typer av sensorer och prober som kan optimera användbarheten för programanalys.
– Vår långsiktiga förhoppning är att våra verktyg kan stödja utvecklare att utnyttja den fulla potentialen hos programanalys, och därmed uppnå källkod av bättre kvalitet.

Lunds universitet – ADAPT

Forskningsprojektet ADAPT: Adaptive Developer Tools finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning och är ett femårigt projekt som pågår 2020–2024.
Målet är det ska vara enklare för mjukvaruutvecklare att med adaptiva utvecklingsverktyg använda programanalys till fullo, vilket kan leda till källkod av bättre kvalitet.

Kontakt: emma.soderberg@cs.lth.se