Etikettarkiv: Ingvar Carlsson Award

Maria Genander forskar om epidermala stamceller

Maria Genander, assisterande professor vid Karolinska institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen
Maria Genander, assisterande professor vid Karolinska institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen
2015 tilldelades Maria Genander Ingvar Carlsson Award för sin forskning om självförnyelse, specialisering och cancerutveckling i hud. Anslaget blev ett tydligt startskott för Genanders forskargrupp och ett kvitto på vikten av hennes arbete.

Efter att ha doktorerat i stamcellsforskning vid Karolinska institutet och gjort sin postdoc inom samma område vid Rockefeller University i New York återvände Maria Genander till Sverige för att starta sin egen forskargrupp.
– Målet med vår forskning är att förstå skillnader och likheter mellan hur stamceller fungerar under normal utveckling i ett embryo respektive hur cancerstamceller agerar i en tumör. Vilka mekanismer driver de olika typerna och kan vi kartlägga dem för att utveckla bättre terapier mot cancerstamceller, säger Maria, som idag är assisterande professor vid Karolinska institutet.

Studerar hudens utveckling
Arbetet kretsar i huvudsak kring en specifik familj av transkriptionsinhibitorer och forskargruppen fokuserar fram­förallt på ID-proteiner i både embryonal utveckling och cancer.
– Vi studerar skivepitelcancer och hudens utveckling embryonalt, alltså epidermala stamceller under utveckling. Därmed kan vi se hur huden bildas respektive hur hudcancer uppstår. Syftet är att förstå vilka proteiner som är viktiga i vilka moment, och att hitta fler specifika faktorer som kan vara relevanta för såväl nya cancerbehandlingar som för andra sjukdomar som beror på stamcellsproblematik. Det är angelägna frågor att få svar på, vilket bekräftades när jag 2015 tilldelades Ingvar Carlsson Award av SSF.

Går in på djupet
Anslaget var det första forskargruppen fick och det lade grunden för en mycket framgångsrik satsning, som sedan dess mottagit ett flertal andra anslag.
– Det första anslaget man blir beviljad är viktigt på många vis och möjligheten att få genomgå SSF:s ledarskapsprogram var oerhört värdefullt. Idag har vi lagt grunden för att på allvar kunna besvara våra initiala frågor och gå in på djupet. Ännu finns ganska lite mekanistisk insikt i hur processerna fungerar, hur stamcellerna gör val mellan att skapa fler stamceller eller specialiserade dotterceller och i hur processerna regleras. Det är ett område med enorm potential, avslutar Maria.

Karolinska Institutet – Epidermala stamceller
Maria Genanders forskargrupp siktar på att förstå de molekylära mekanismer som kontrollerar förnyelse och specialisering av epidermala stamceller, genom att studera signalvägar som är centrala för att reglera stamceller under utveckling, homeostas och vid sjukdomar.
Syftet med SSF:s Ingvar Carlsson Award är att identifiera och stödja unga forskare som efter avslutad postdoc i annat land avser att starta en oberoende, varaktig och kreativ forskarkarriär i Sverige.

Kontakt:
Maria Genander
E-post: maria.genander@ki.se

Ger välbehövligt stöd till unga forskare

Mikael Sellin vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi på Uppsala universitet och Juan Du på Centre for Translational Microbiome Research vid Karolinska Institutet.
Mikael Sellin vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi på Uppsala universitet och Juan Du på Centre for Translational Microbiome Research vid Karolinska Institutet.
Vartannat åt delar SSF ut Ingvar Carlsson Award, som stödjer yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Varje mottagare får 4 miljoner kronor samt ett personligt stipendium på 60 000 kronor. De deltar dessutom i ett välrenommerat ledarskapsprogram.

En av årets mottagare är Mikael Sellin vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet. Han leder en forskargrupp med fokus på bakteriell tarmsjukdom.
– Jag återvände till Sverige och Uppsala universitet efter att som post doc ha studerat salmonellainfektioner på Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich. I vår grupp studerar vi nu hur bakterieinfektion av tarmslemhinnan fungerar på molekylnivå. Vi tillverkar och undersöker ”miniatyrtarmar” genererade från små vävnadsprover från möss och i förlängningen från människor. De beter sig likadant som vävnader inne i människokroppen, säger Mikael Sellin.

Ser fram emot ledarutbildning
Bakteriella tarminfektioner är ett växande problem, vilket bland annat kan bero på livsstilsförändringar och en ökad grad av antibiotikaresistens. Mikael Sellins forskningsområde är därför i allra högsta grad relevant. De miniorgan som framställs med hjälp av forskargruppens experimentella metoder kan i framtiden även användas vid forskning kring andra typer av tarminfektioner.
– Ingvar Carlsson Award är en kvalitetsstämpel som underlättar framtida forskningsfinansiering. Den möjliggör även en ambitiös expansion av forskargruppen. Jag ser personligen mycket fram emot den tvååriga ledarskapsutbildningen som samtliga mottagare genomgår, jag har hört mycket gott om den, säger Mikael Sellin.

Forskar på HPV-virus
Ytterligare en mottagare av årets Ingvar Carlsson Award är Juan Du, som forskar på mikrobiomet i HPV-relaterade infektioner och cancer på Centre for Translational Microbiome Research (CTMR) vid Karolinska Institutet.
– Även om det är välkänt att humant papillomvirus kan leda till cancer hos individer som inte är vaccinerade så är det outforskat vilka faktorer som påverkar risken för att en HPV-infektion leder till cancer. Jag undersöker hur den humana bakteriefloran är uppbyggd via kliniska prover från individer som antingen är osmittade eller smittade med HPV och kartlägger vilka bakterier som uppvisar ändrade profiler hos HPV-infekterade individer jämfört med osmittade individer, säger Juan Du.
– Att tilldelas Ingvar Carlsson Award betyder jättemycket för mig, det är mitt första stora forskningsbidrag. Mitt långsiktiga forskningsmål är att kartlägga bakteriefloran i relation till HPV och skapa en bas för möjlig behandling av smittade, säger Juan Du.