Ger välbehövligt stöd till unga forskare

Publicerad 28 juni 2017
Text: Annika Wihlborg

Mikael Sellin vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi på Uppsala universitet och Juan Du på Centre for Translational Microbiome Research vid Karolinska Institutet.
Mikael Sellin vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi på Uppsala universitet och Juan Du på Centre for Translational Microbiome Research vid Karolinska Institutet.
Vartannat åt delar SSF ut Ingvar Carlsson Award, som stödjer yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Varje mottagare får 4 miljoner kronor samt ett personligt stipendium på 60 000 kronor. De deltar dessutom i ett välrenommerat ledarskapsprogram.

En av årets mottagare är Mikael Sellin vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet. Han leder en forskargrupp med fokus på bakteriell tarmsjukdom.
– Jag återvände till Sverige och Uppsala universitet efter att som post doc ha studerat salmonellainfektioner på Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich. I vår grupp studerar vi nu hur bakterieinfektion av tarmslemhinnan fungerar på molekylnivå. Vi tillverkar och undersöker ”miniatyrtarmar” genererade från små vävnadsprover från möss och i förlängningen från människor. De beter sig likadant som vävnader inne i människokroppen, säger Mikael Sellin.

Ser fram emot ledarutbildning
Bakteriella tarminfektioner är ett växande problem, vilket bland annat kan bero på livsstilsförändringar och en ökad grad av antibiotikaresistens. Mikael Sellins forskningsområde är därför i allra högsta grad relevant. De miniorgan som framställs med hjälp av forskargruppens experimentella metoder kan i framtiden även användas vid forskning kring andra typer av tarminfektioner.
– Ingvar Carlsson Award är en kvalitetsstämpel som underlättar framtida forskningsfinansiering. Den möjliggör även en ambitiös expansion av forskargruppen. Jag ser personligen mycket fram emot den tvååriga ledarskapsutbildningen som samtliga mottagare genomgår, jag har hört mycket gott om den, säger Mikael Sellin.

Forskar på HPV-virus
Ytterligare en mottagare av årets Ingvar Carlsson Award är Juan Du, som forskar på mikrobiomet i HPV-relaterade infektioner och cancer på Centre for Translational Microbiome Research (CTMR) vid Karolinska Institutet.
– Även om det är välkänt att humant papillomvirus kan leda till cancer hos individer som inte är vaccinerade så är det outforskat vilka faktorer som påverkar risken för att en HPV-infektion leder till cancer. Jag undersöker hur den humana bakteriefloran är uppbyggd via kliniska prover från individer som antingen är osmittade eller smittade med HPV och kartlägger vilka bakterier som uppvisar ändrade profiler hos HPV-infekterade individer jämfört med osmittade individer, säger Juan Du.
– Att tilldelas Ingvar Carlsson Award betyder jättemycket för mig, det är mitt första stora forskningsbidrag. Mitt långsiktiga forskningsmål är att kartlägga bakteriefloran i relation till HPV och skapa en bas för möjlig behandling av smittade, säger Juan Du.