Presentation

Maria Genander forskar om epidermala stamceller

Publicerad 26 juni 2018

Maria Genander, assisterande professor vid Karolinska institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen
Maria Genander, assisterande professor vid Karolinska institutet. Foto: Gonzalo Irigoyen
2015 tilldelades Maria Genander Ingvar Carlsson Award för sin forskning om självförnyelse, specialisering och cancerutveckling i hud. Anslaget blev ett tydligt startskott för Genanders forskargrupp och ett kvitto på vikten av hennes arbete.

Efter att ha doktorerat i stamcellsforskning vid Karolinska institutet och gjort sin postdoc inom samma område vid Rockefeller University i New York återvände Maria Genander till Sverige för att starta sin egen forskargrupp.
– Målet med vår forskning är att förstå skillnader och likheter mellan hur stamceller fungerar under normal utveckling i ett embryo respektive hur cancerstamceller agerar i en tumör. Vilka mekanismer driver de olika typerna och kan vi kartlägga dem för att utveckla bättre terapier mot cancerstamceller, säger Maria, som idag är assisterande professor vid Karolinska institutet.

Studerar hudens utveckling
Arbetet kretsar i huvudsak kring en specifik familj av transkriptionsinhibitorer och forskargruppen fokuserar fram­förallt på ID-proteiner i både embryonal utveckling och cancer.
– Vi studerar skivepitelcancer och hudens utveckling embryonalt, alltså epidermala stamceller under utveckling. Därmed kan vi se hur huden bildas respektive hur hudcancer uppstår. Syftet är att förstå vilka proteiner som är viktiga i vilka moment, och att hitta fler specifika faktorer som kan vara relevanta för såväl nya cancerbehandlingar som för andra sjukdomar som beror på stamcellsproblematik. Det är angelägna frågor att få svar på, vilket bekräftades när jag 2015 tilldelades Ingvar Carlsson Award av SSF.

Går in på djupet
Anslaget var det första forskargruppen fick och det lade grunden för en mycket framgångsrik satsning, som sedan dess mottagit ett flertal andra anslag.
– Det första anslaget man blir beviljad är viktigt på många vis och möjligheten att få genomgå SSF:s ledarskapsprogram var oerhört värdefullt. Idag har vi lagt grunden för att på allvar kunna besvara våra initiala frågor och gå in på djupet. Ännu finns ganska lite mekanistisk insikt i hur processerna fungerar, hur stamcellerna gör val mellan att skapa fler stamceller eller specialiserade dotterceller och i hur processerna regleras. Det är ett område med enorm potential, avslutar Maria.

Karolinska Institutet – Epidermala stamceller
Maria Genanders forskargrupp siktar på att förstå de molekylära mekanismer som kontrollerar förnyelse och specialisering av epidermala stamceller, genom att studera signalvägar som är centrala för att reglera stamceller under utveckling, homeostas och vid sjukdomar.
Syftet med SSF:s Ingvar Carlsson Award är att identifiera och stödja unga forskare som efter avslutad postdoc i annat land avser att starta en oberoende, varaktig och kreativ forskarkarriär i Sverige.

Kontakt:
Maria Genander
E-post: maria.genander@ki.se