Tag: Göteborgs universitet

Presentation
Foto: Josefine Järlbrink / Elite Studio

Här utvecklas framtidens smarta mikroskopi

Centre for Cellular Imaging

Här utvecklas framtidens smarta mikroskopi

Utvecklar framtidens smarta mikroskopi för en bred målgrupp.

Här utvecklas framtidens smarta mikroskopi

Presentation
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Arktis uppvärmning påverkar framtidens klimat

Tundrans framtid

Arktis uppvärmning påverkar framtidens klimat

Vid Göteborgs universitet pågår ett långsiktigt forskningsprojekt som bland annat kartlägger hur den snabba uppvärmningen påverkar ekosystemet och vårt framtida globala klimat.

Arktis uppvärmning påverkar framtidens klimat

Presentation

Tvärvetenskaplig kraftsamling bakom framgång för FoRmulaEx

FoRmulaEx

Tvärvetenskaplig kraftsamling bakom framgång för FoRmulaEx

Det industriella forskningscentret för funktionell leverans av RNA

Tvärvetenskaplig kraftsamling bakom framgång för FoRmulaEx

Presentation
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Fokus: att leva friskare längre

Biomatematik

Fokus: att leva friskare längre

Med hjälp av systembiologi och matematik vill forskare vid Göteborgs universitet förstå mekanismerna bakom åldrandets processer.

Fokus: att leva friskare längre

Presentation
Foto: Patrik Bergenstav

Nyckel till framtidens diagnostik och läkemedel

Bioinformatik

Nyckel till framtidens diagnostik och läkemedel

Metoder och verktyg som revolutionerar diagnostik och behandling av sjukdomar.

Nyckel till framtidens diagnostik och läkemedel

Presentation
Foto: Patrik Bergenstav

Unik expertis i cellulär avbildning på CCI

Centre for Cellular Imaging

Unik expertis i cellulär avbildning på CCI

Central nod för mikroskopi i Norden, med expertis och teknologi i framkant.

Unik expertis i cellulär avbildning på CCI

Presentation
Foto: Karin Björk

Slemmiga alger har blivit heta

Alger

Slemmiga alger har blivit heta

Under senare tid har algerna kommit i ropet på bred front.

Slemmiga alger har blivit heta

Presentation

Framtidens koncept för svårläkta sår utvecklas i Göteborg

Biomaterial

Framtidens koncept för svårläkta sår utvecklas i Göteborg

Nya alternativa behandlingar vid infektioner orsakade av biofilmsbildande mikroorganismer i kroniska sår.

Framtidens koncept för svårläkta sår utvecklas i Göteborg

Presentation

Två nya vacciner från paret bakom Dukoral

Två nya vacciner från paret bakom Dukoral

Ett nytt drickbart vaccin mot kolera, tio gånger billigare än dagens vaccin. Och ett drickbart...

Två nya vacciner från paret bakom Dukoral

SSF ger anslag till samhällsviktig forskning

SSF ger anslag till samhällsviktig forskning

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stödjer banbrytande forskningsprojekt inom en mängd olika områden. Några exempel...

SSF ger anslag till samhällsviktig forskning