Presentation
Göteborgs universitet Cancerforskning

Siktar på precisionsmedicin mot barncancer

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Carolina Guibentif, forskningsledare på Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Carolina Guibentif, forskningsledare på Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

– Cancerforskning kan liknas vid ett stort pussel som vi måste lösa tillsammans. Varje ny pusselbit har stor betydelse och hjälper oss att komma närmare att bekämpa sjukdomen, säger Carolina Guibentif, forskningsledare på Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet.

Hälften av alla typer av barncancer tros uppstå redan under fosterlivet, vilket gör att forskning på de initiala stegen som leder till cancer är tekniskt utmanande. Carolina Guibentif och hennes forskargrupp använder pluripotenta stamceller för att studera uppkomsten av leukemi under fosterutvecklingen hos människor.
– Embryonala stamceller finns i fostret och är pluripotenta, vilket innebär att de kan ge upphov till alla blivande vävnader och utvecklas till vilket organ som helst i kroppen. En variant är inducerade pluripotenta stamceller, som är en typ av vanliga celler som omprogrammeras och återgår till en form som liknar deras ursprungliga tillstånd, förklarar Carolina Guibentif.
I projektet Singelcellskartläggning av fosterutveckling och leukemi är målet att använda pluripotenta stamceller för att modellera embryonal utveckling. En viktig aspekt av embryonalutvecklingen som vi är intresserade av är uppkomsten av de första hematopoetiska stamcellerna. Hos den vuxna människan finns hematopoetiska stamceller huvudsakligen i benmärgen. Dessa celler måste ersättas vid leukemi, vilket vanligtvis görs genom transfusioner. Bristen på donatorer samt de svåra komplikationerna med stamcellstransplantationer är dock ett problem. Därför kan pluripotenta stamceller vara en värdefull resurs för att generera dessa celler i laboratoriet, och att göra det möjligt för patienter att få behandling.

Spännande tider
– Ett viktigt forskningsspår handlar om att använda dessa modell av embryonal utveckling för att studera händelser som inträffar före födseln och identifiera markörer för mutationer samt möjliga förebyggande och behandlingsmetoder för leukemi. Det långsiktiga målet är att kunna identifiera biomarkörer för kommande cancerförändringar redan när barn är nyfödda, flera år innan de utvecklar leukemi eller andra barncancersjukdomar.
Om fem år hoppas Carolina Guibentif att forskningen nått kliniken.
– Om allt går som vi vill och hoppas på kommer vår forskning att leda till upptäckter av nya molekylära mål för mer specifika behandlingar. Men även om vår forskning inte skulle leda till något revolutionerande är jag övertygad om att den kommer att föra forskningsfältet framåt. Det är spännande tider och jag ser fram emot vad som väntar runt hörnet.

Göteborgs universitet – Cancerforskning

Carolina Guibentif utsågs 2022 till Framtidens Forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning, FFL-8. Som en av 16 utvalda forskare det året får hon ett bidrag på 15 miljoner kronor under en femårsperiod och deltar under programmets gång även i en gedigen ledarskapsutbildning. Målet med programmet är att ge nyetablerade forskare med högsta vetenskapliga och pedagogiska kompetens möjlighet att utvecklas som forskningsledare.

gu.se/biomedicin