Kategori: Artikel

Foto: Johan Marklund

Multidisciplinära centrum för att lösa framtidsutmaningar

Multidisciplinära forskningscentrum

Multidisciplinära centrum för att lösa framtidsutmaningar

SSF satsar på två nya multidisciplinära forskningscentrum för att bygga ledande forskning om preventiv medicin och om utvinning och anrikning av kritiska metaller.

Multidisciplinära centrum för att lösa framtidsutmaningar

Foto: Mikael Sjöberg

Efterlyser större satsning på teknikvetenskaplig forskning

Teknikvetenskaplig forskning

Efterlyser större satsning på teknikvetenskaplig forskning

Anders Söderholm, rektor på KTH, tycker att den banbrytande tekniska forskningen hamnade i skymundan när regeringen avskaffade Teknikvetenskapliga Forskningsrådet.

Efterlyser större satsning på teknikvetenskaplig forskning

Foto: Johan Marklund

Podd för den vetgirige

Om Vetenskap

Podd för den vetgirige

Det händer mycket spännande inom svensk forskning! Podden Om Vetenskap berättar om några av guldkornen på ett lättillgängligt sätt.

Podd för den vetgirige

Foto: Erik Cronberg

Tydliggör sambandet mellan forskning och kommersialisering

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Tydliggör sambandet mellan forskning och kommersialisering

IVA:s vice vd Fredrik Hörstedt efterlyser en forskningspolitik som är knuten till samhällsutmaningar, innovation och kommersialisering.

Tydliggör sambandet mellan forskning och kommersialisering

Foto: AFRY

Teknikskifte kräver samverkan och uppdatering av kompetens

Teknikskifte

Teknikskifte kräver samverkan och uppdatering av kompetens

Vi står inför ett teknikskifte som kräver såväl samverkan som uppdatering av kompetens, säger Jonas Gustavsson, vd för AFRY.

Teknikskifte kräver samverkan och uppdatering av kompetens

Foto: Anette F Andersson / Privat

Vinnovas satsning på kompetenscentrum utökas

Vinnova

Vinnovas satsning på kompetenscentrum utökas

Det långsiktiga perspektivet erbjuder rätt förutsättningar för att utveckla både excellent och behovsmotiverad forskning.

Vinnovas satsning på kompetenscentrum utökas

Foto: Johanna Hanno

Vill se ökade prioriteringar på främsta forskningen

Vetenskapsrådet

Vill se ökade prioriteringar på främsta forskningen

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär.

Vill se ökade prioriteringar på främsta forskningen

Foto: Jonas Böttiger

Svensk rymdforskning viktig för klimatforskningen

Rymdforskning

Svensk rymdforskning viktig för klimatforskningen

För att kunna behålla duktiga svenska rymdforskare och bli en mer betydelsefull aktör internationellt krävs utökade forskningsanslag.

Svensk rymdforskning viktig för klimatforskningen

Foto: Magnus Bergström

Stöder hållbar utveckling

Stiftelsen för strategisk forskning

Stöder hållbar utveckling

De globala utmaningarna behöver mötas med kunskap. Det kräver kraftsamling bland forskare och en vetenskaplig bredd.

Stöder hållbar utveckling

Foto: Gonzalo Irigoyen

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin

Den svenska tillverkningsindustrin är en grundbult i svensk sysselsättning och välstånd.

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin