Kategori: Artikel

Foto: Magnus Bergström

Stöder hållbar utveckling

Stiftelsen för strategisk forskning

Stöder hållbar utveckling

De globala utmaningarna behöver mötas med kunskap. Det kräver kraftsamling bland forskare och en vetenskaplig bredd.

Stöder hållbar utveckling

Foto: Gonzalo Irigoyen

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin

Den svenska tillverkningsindustrin är en grundbult i svensk sysselsättning och välstånd.

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin

Foto: Ernst Henry Photography

Nya drivkrafter kopplade till excellens behövs

Svensk forskning

Nya drivkrafter kopplade till excellens behövs

Det mycket stora behovet av forskare och ingenjörer är den viktigaste forskningspolitiska frågan för Sverige framöver.

Nya drivkrafter kopplade till excellens behövs

Foto: Dan Boman 2020 / Scania CV AB

Transportsektorns elektrifiering har lämnat stenåldern

Transportsektorn

Transportsektorns elektrifiering har lämnat stenåldern

Elektrifieringen av transportsektorn har lämnat stenåldern och teknologierna fortsätter att utvecklas i rasande takt

Transportsektorns elektrifiering har lämnat stenåldern

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det finns inga genvägar att bli ett bra forskningsland

Utbildningsministern

Det finns inga genvägar att bli ett bra forskningsland

Fem frågor till utbildningsministern

Det finns inga genvägar att bli ett bra forskningsland

Foto: Knut Capra Pedersen

PRV brinner för att öka forskningens nyttogörande

Immaterialrätt

PRV brinner för att öka forskningens nyttogörande

Viktigare att mäta resultaten som forskning ger än att mäta forskningsinvesteringarna i sig.

PRV brinner för att öka forskningens nyttogörande

Foto: Axel Adolfsson

Måste bli attraktivt för internationella forskare

Oppositionen

Måste bli attraktivt för internationella forskare

Vilken är den största utmaningen just nu för Sverige att bli ett världsledande forskningsland?

Måste bli attraktivt för internationella forskare

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Stöder näringslivets omställning på vetenskaplig grund

RISE

Stöder näringslivets omställning på vetenskaplig grund

RISE fyller en viktig funktion i det svenska innovationssystemet, och efterfrågan på det oberoende statliga industriforskningsinstitutets samlade kompetens ökar stadigt.

Stöder näringslivets omställning på vetenskaplig grund

Foto: Johan Marklund

Stort intresse för stöd för att söka EU-bidrag

Horisont Europa

Stort intresse för stöd för att söka EU-bidrag

Inom EU:s ramprogram Horisont Europa finns omfattande forskningsbidrag.

Stort intresse för stöd för att söka EU-bidrag

Foto: Gonzalo Irigoyen

SSF satsar på centrum inom halvledardesign

Digital infrastruktur

SSF satsar på centrum inom halvledardesign

Det råder skriande brist på halvledare, som är en kritisk komponent i snart sagt alla produkter.

SSF satsar på centrum inom halvledardesign