Artikel

2022-06-17

Stöder hållbar utveckling

De globala utmaningarna behöver mötas med kunskap. Det kräver kraftsamling bland forskare och en vetenskaplig bredd.

2022-06-17

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin

Den svenska tillverkningsindustrin är en grundbult i svensk sysselsättning och välstånd.

2022-06-17

Nya drivkrafter kopplade till excellens behövs

Det mycket stora behovet av forskare och ingenjörer är den viktigaste forskningspolitiska frågan för Sverige framöver.

2022-06-17

Transportsektorns elektrifiering har lämnat stenåldern

Elektrifieringen av transportsektorn har lämnat stenåldern och teknologierna fortsätter att utvecklas i rasande takt

2022-06-17

Det finns inga genvägar att bli ett bra forskningsland

Fem frågor till utbildningsministern

2022-06-17

PRV brinner för att öka forskningens nyttogörande

Viktigare att mäta resultaten som forskning ger än att mäta forskningsinvesteringarna i sig.

2022-06-17

Måste bli attraktivt för internationella forskare

Vilken är den största utmaningen just nu för Sverige att bli ett världsledande forskningsland?

2022-06-17

Stöder näringslivets omställning på vetenskaplig grund

RISE fyller en viktig funktion i det svenska innovationssystemet, och efterfrågan på det oberoende statliga industriforskningsinstitutets samlade kompetens ökar stadigt.

2022-06-17

Stort intresse för stöd för att söka EU-bidrag

Inom EU:s ramprogram Horisont Europa finns omfattande forskningsbidrag.

2022-06-17

SSF satsar på centrum inom halvledardesign

Det råder skriande brist på halvledare, som är en kritisk komponent i snart sagt alla produkter.