Utbildningsministern

Efterlyser mer Zlatan i svensk forskning

Publicerad 12 juni 2024
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Mats Persson, utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Mats Persson, utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det har varit för mycket jantelagsmentalitet i Sverige, med för mycket fokus på kvantitet och för lite på kvalitet. Vi behöver fler Zlatan och färre Jante för att svensk forskning ska kunna spela i den högsta internationella ligan, säger utbildningsminister Mats Persson.

Sverige strävar efter forskning i världsklass. Men den internationella konkurrensen hårdnar, och trots att Sverige historiskt sett har varit en ledande aktör inom forskning och innovation, har det under senare år skett en gradvis nedgång.
– En utmaning är den internationella konkurrensen där många länder satsar stort på forskning och utveckling. Vi är ett ingenjörsland där en stor del av vårt välstånd bygger på att vi utvecklat den senaste tekniken och forskningsrönen. Om andra länder springer förbi drabbas både tillväxt och välstånd, säger Mats Persson.
För att klara den internationella konkurrensen, fortsätter ministern, krävs att Sverige attraherar nyckelkompetens.
– Sverige är ett litet exportberoende land, vi får ingenting gratis. Därför behöver vi erbjuda bättre villkor än andra länder, både för att attrahera nyckelkompetens och kunna bedriva den bästa forskningen, vilket i slutänden genererar mer pengar till välfärden.
Receptet för att Sverige ska få forskning i toppklass handlar, enligt Mats Persson, om att lägga om politiken.
– Vi sätter en ny agenda för att attrahera företag att förlägga forskning och utveckling till Sverige. Det handlar till exempel om riktade skattesänkningar till forskningsintensiva företag och förbättrad expertskatt för att underlätta för toppforskare att flytta till Sverige.

”Vi sätter en ny agenda för att attrahera företag att förlägga forskning och utveckling till Sverige.”

Högsta ligan
I höstas presenterade Forskningsfinansieringsutredningen sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår att tre nya myndigheter ska inrättas: Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten. Samtidigt föreslår den att Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova avvecklas.
– Det förslaget är ute på remiss just nu, vi kommer att analysera vad olika intressenter och aktörer tycker om den idén. Just nu är vårt fokus att få fler toppforskare att komma till Sverige och ge de bästa forskarna i Sverige bättre förutsättningar att bedriva forskning här. Det har varit för mycket jantelagsmentalitet i Sverige, för mycket fokus på kvantitet i stället för kvalitet. Vi behöver ha mindre jantelag och fler Zlatan i forskningen för att kunna spela i Champions League.
Den kommande forskningspropositionen presenteras först i höst, men Mats Persson kan redan nu säga att det inte kommer att bli några nya universitet i Sverige de kommande åren.
– De regionala högskolorna spelar en väldigt viktig roll för kompetensförsörjningen av exempelvis lärare, sjuksköterskor och socialarbetare. Men det finns en tydlig ideologisk skiljelinje mellan nuvarande borgerliga regering och tidigare socialdemokratiska regeringar; vi tror inte på att smeta ut resurserna utan vill kraftsamla och satsa på spetsforskning.

Ingenjörsland
På frågan om vilka forskningsområden som står i fokus i den kommande forskningspropositionen ber Mats Persson om att få återkomma längre fram i år.
– Utgångspunkten är att Sverige är ett ingenjörsland. Norge har sin olja och vi i Sverige har våra ingenjörer. Slutsatsen blir att vi måste kraftsamla kring teknik inte minst den som är kopplad till den gröna omställningen. Vi gör redan nu ett antal riktade satsningar på batteriforskning för att stödja den gröna omställningen samt kring 6G-teknologi. Dessa satsningar påbörjas redan i år och vi hoppas på fler liknande, strategiska satsningar på ingenjörslandet Sverige. Det bedrivs mycket bra forskning både på våra företag och på universiteten. Ju mer vi kan samverka och lära av varandra desto bättre.
Mats Persson konstaterar avslutningsvis att de svenska universiteten dalar på internationella rankningar.
– Det är ett stort problem, och vårt mål är att vända den negativa trenden. Med rätt reformer kommer vi att på sikt få fler Nobelpris till Sverige, vilket vi alla är betjänta av.