Presentation
Linköpings universitet Organiska solceller

Morgondagens effektivare solceller

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Christine Engström
Feng Gao, professor i optoelektronik och handledare till Gulzada Beket, industridoktorand vid Linköpings universitet. Foto: Christine Engström
Feng Gao, professor i optoelektronik och handledare till Gulzada Beket, industridoktorand vid Linköpings universitet. Foto: Christine Engström

SSF:s program för industridoktorander som startade 2014 har sedan dess hittills finansierat uppemot 120 doktorander. En som står på tröskeln till disputation är Gulzada Beket, industridoktorand vid Linköpings universitet med inriktning på organiska solceller.

Internet of Things har inneburit en enorm digitalisering av samhället. Små uppkopplade sensorer finns i stort sett överallt. För att kunna mäta och skicka data behöver alla sensorer försörjas med billig och klimatvänlig energi. Idag begränsas utbyggnaden av IoT av behovet att byta batterier, som innebär en stor underhållskostnad och enorm åtgång av batterier. Och det är här som Gulzada Beket och hennes forskning kommer in i bilden. Det industriella doktorandprojektet som sker i samverkan mellan Linköpings universitet och startup-företaget Epishine, har som mål att överbrygga gapet mellan laboratoriemiljö och industriell produktion av nästa generations högpresterande, organiska solceller.
– Som universitet har vi arbetat med organiska solceller under många år. I detta projekt används de för att fånga ljuset inomhus och vi skulle vilja göra dem mer effektiva och stabila, säger Feng Gao, professor i optoelektronik vid Linköpings universitet och handledare till Gulzada Beket som nu är inne på sitt tredje år som doktorand i projektet.

Går framåt hand i hand
En utmaning med samverkansforskning, säger hon, är att industri och akademi har olika infallsvinklar.
– Min uppgift är att öka kunskapen om nästa generation solceller, medan Epishine fokuserar på att förbättra teknologin och på kommersialisering.
Feng Gao är inne på samma linje.
– I akademin vill vi förstå och utforska, medan industrin har siktet inställt på den slutgiltiga produkten. Det är en balansgång där vi går framåt hand i hand.
Själv började han forska på organiska solceller redan 2007.
– På den tiden var effektiviteten mycket låg. Men prestandan har blivit allt högre, och idag används organiska solceller bland annat till inomhusbelysning. Men det finns många vetenskapliga frågor kvar att lösa.

Bidrar till den gröna omställningen
Feng Gaos forskning var från början nyfikenhetsdriven.
– Det är ett mycket intressant forskningsfält, där anslaget från SSF har hjälpt oss att ta steget över till tillämpad forskning. Om allt går som vi vill och hoppas på kommer organiska solceller att kraftfullt bidra till den gröna omställningen och bli ett avgörande medel för att öka användningen av förnybar energi i våra hem.

Linköpings universitet – Organiska solceller

Feng Gao och hans grupp vid Linköpings universitet bedriver forskning med sikte på att överbrygga gapet mellan laboratoriemiljö och industriell produktion av nästa generations högpresterande, organiska solceller. Därmed hoppas man kunna göra dem mer effektiva och stabila.

Kontakt: feng.gao@liu.se
liu.se