KK-stiftelsen

Firar 30 år med att formulera ny framtidsstrategi

Publicerad 12 juni 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Peter Knutson
Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson
Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson

KK-stiftelsen har bidragit till att högre utbildning och starka forskningsmiljöer numera finns i hela landet. Stiftelsen har även bidragit till att förbättra högskolornas förutsättningar för finansiering och till etableringen av nya vetenskapsområden. Samtidigt bör de mindre lärosätenas förutsättningar för forskningsfinansiering bli rättvisare i förhållande till de stora lärosätena. Det anser KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

KK-stiftelsen var en av de forskningsstiftelser som startades 1994, med kapital från de avskaffade löntagarfonderna som bas. Stiftelsens uppdrag har sedan dess varit att finansiera kompetensutveckling och forskning i samverkan med näringslivet vid Sveriges högskolor och nyare universitet. Stiftelsen beviljar årligen forskningsanslag för 500 miljoner kronor.
KK-stiftelsen finansierar behovsdriven forskning och kompetensutveckling vid 22 högskolor och nya universitet i Sverige, alltid i nära samverkan med näringslivet, vilket bland annat bidrar till att bygga starka regioner runt lärosätena.

”Våra målgruppslärosäten har framgångsrikt profilerat sig med konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.”

Samverkan med näringslivet
– Våra målgruppslärosäten har framgångsrikt profilerat sig med konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Blekinge tekniska högskola är exempelvis Europaledande inom programutveckling i samverkan med bland annat Ericsson och Telenor. Mälardalens universitet har byggt upp en ledande forskningsmiljö med fokus på inbyggda system i samarbete med ABB och Hitachi Energy, och Örebro universitet har en stark forskningsmiljö inriktad på AI och robotik, säger Eva Schelin.
Under 2024 inledde KK-stiftelsen ett strategiarbete som ska tydliggöra stiftelsens framtida roll i det svenska forskningsfinansieringslandskapet.
– Strategiarbetet tar avstamp i de stora samhällsutmaningar och den höga tekniska förändringstakt som präglar näringsliv och samhälle. Vi har bland annat genomfört en turné då vi träffat forskargrupper, ledare och näringslivsrepresentanter vid våra tjugotvå målgruppslärosäten runtom i landet. I september 2024 lanseras vår nya strategi, säger Eva Schelin.

KK-stiftelsens framtida roll
När KK-stiftelsen grundades var gränserna mellan akademi och näringsliv relativt strikta, men på senare år har gränserna förflyttats. Många av stiftelsens målgruppslärosäten befann sig i startgroparna med sin verksamhet 1994, men har nu utvecklats till akademiska institutioner med en stabil plattform att stå på.
– Dessa faktorer i kombination med samhällsförändringar som klimatomställningen och AI har föranlett den pågående översynen, som förhoppningsvis ska göra oss än mer relevanta och säkerställa att våra forskningsmedel bidrar med ännu mer samhällsnytta. Vi kan behöva komplettera vårt befintliga arbetssätt med en flexiblare struktur och vill även främja samverkan mellan lärosäten vars styrkeområden kompletterar varandra, säger Eva Schelin.