Presentation
Podfam

Forskning i världsklass på Högskolan Väst

Publicerad 18 juni 2020
Foto: Joachim Nywall
Per Nylén, prefekt för Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan Väst. Foto: Joachim Nywall
Per Nylén, prefekt för Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan Väst. Foto: Joachim Nywall

På tre år lyckades de bygga upp avancerad forskning inom additiv tillverkning i metall, gick från att inte vara citerade alls i forskningssammanhang till att bli en av de främsta i världen.

Genom bland annat forskningsfinansiering från KK-stiftelsen valde de att fokusera på ett väl avgränsat forskningsområde med målet att på tre år bli internationellt erkända inom området, något de lyckades med.
– Vi hade sedan tidigare byggt upp kompetens inom additiv tillverkning och valde att i projektet Suman-Next satsa vidare på den tekniken med fokus på nickelbaserade legeringar som material, ett område som växte snabbt i världen. Projektet startade 2017 och avslutas nu i juni, berättar Per Nylén, prefekt för Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan Väst.
Målgruppen för forskningen är gasturbinindustrin och i projektet ingår hela kedjan från tillsatsmaterial, utrustningstillverkare, tjänsteföretag och sluttillverkare. Suman-Next testade två olika typer av additiva tillverkningsmetoder, dels pulverbäddsteknik som passar bäst för mindre strukturer och dels laser-metall-deponering som passar bättre för större strukturer.
– De största framstegen kom inom pulverbäddsteknologin och då forskningen blev så framgångsrik har vi fått möjlighet att satsa vidare inom det området.

Thomas Hansson, ansvarig för forskningsprogrammet Podfam. Foto: Calle Appelqvist
Thomas Hansson, ansvarig för forskningsprogrammet Podfam. Foto: Calle Appelqvist

Förstärker sin position
De startar nu ett nytt långsiktigt forskningsprogram, Podfam, som ska pågå i åtta år under ledarskap av Thomas Hansson.
– Jag har varit gästforskare på Högskolan i Väst i ett par år och var med som industrirepresentant i Suman-Next. Att få möjlighet att leda detta fortsättningsprojekt känns otroligt kul och utmanande, förklarar han.
Det yttersta syftet med Podfam är att bevisa att additiv tillverkning är helt tillförlitligt och går att användas i industriell produktion.
– Vår forskning täcker därför in hela kedjan från pulvret till färdigtestad produkt. Jämfört med Suman-Next finns ett större fokus på exempelvis oförstörande provning för att kunna visa att det inte finns gömda defekter. Vi satsar även på efterbearbetningsfasen för att få bort porositeter.
Forskningen inom Podfam sker uteslutande på pulverbäddstekniken, men vi har adderat flera material, exempelvis titan, förutom de nickelbaserade legeringarna.
– Att vi lyckats bli en internationellt välkänd aktör inom området känns otroligt roligt, och vi ser gärna fler samarbetspartners framöver, avslutar Per Nylén.

Högskolan Väst – Podfam

Omkring 70 forskare vid Högskolan Väst bedriver forskning i produktionsteknik i nära samarbete med industrin. Suman-Next och Podfam är några av programmen. Podfam engagerar ca 20 forskare och doktorander och finansieras med 40 MSEK av KK-stiftelsen och med lika mycket från industrin.

www.hv.se