KK-stiftelsen

Behovsstyrd forskning ger tydlig samhällsnytta

Publicerad 16 juni 2021
Text: Carin Brink Foto: Peter Knutson
Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson

Sveriges konkurrenskraft stärks genom behovsstyrd forskning och kompetensutveckling i nära samverkan mellan lärosäten och näringsliv. KK-stiftelsen ser också hur forskningen har fått ett allt starkare hållbarhetsfokus på senare år.

KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid 22 högskolor och nya universitet i Sverige med syftet att stärka Sveriges konkurrenskraft. Alla projekt drivs i nära samverkan med näringslivet.

Ömsesidigt kunskapsutbyte
– De projekt vi finansierar är alltid tydligt behovsdrivna. Företag behöver till exempel förstå hur en teknik kan användas för att utveckla produkter och tjänster; lärosätena får en förståelse för vad näringslivet behöver och vad företag tampas med på konkurrensutsatta marknader. Det blir ett ömsesidigt kunskapsutbyte och en samproduktion av gemensam kunskap – behovsdriven forskning helt enkelt. Vår finansiering bidrar också till att bygga starka regioner eftersom de lärosäten vi finansierar är utspridda över hela landet. På samma sätt är företag från Haparanda till Smygehuk involverade. Under 2020 beviljade vi 89 projekt till en summa av 545 miljoner kronor. I dessa projekt medverkar hela 288 företag och organisationer i alla storlekar, berättar Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.
Målet är att bygga starka och konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer. Just nu tar svensk forskning stora steg framåt inom AI. Där har KK-stiftelsen de senaste sex åren beviljat 1,2 miljarder till AI-forskning, vilket har drivits fram av det stora behovet som finns inom området.

”De projekt vi finansierar är alltid tydligt behovsdrivna.”

Hållbar forskning
Svensk forskning får ett allt starkare hållbarhetsfokus. Under förra året var 97 procent av de projekt som KK-stiftelsen finansierade kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
– Den gröna omställningen genomsyrar svenskt näringsliv. Det finns ett högt medvetande om att vi behöver forskning och kunskapsutveckling för att lösa samhälls- och klimatutmaningarna. Vikten av ett klimatneutralt samhälle diskuteras överallt, vilket också återspeglas i de ansökningar vi får, säger Eva Schelin.
– Företag har i mycket högre grad börjat tala om sig själva som samhällsaktörer. Om vi låter oss genomsyras av visionen att alla är delaktiga i att bygga ett hållbart samhälle, behöver vi kroka arm och hjälpas åt för att åstadkomma verklig förändring. En ännu tätare samverkan mellan forskning och näringsliv behövs för att vi på ett effektivt sätt ska utnyttja de resurser och den kunskap som finns, avslutar Eva Schelin.