Presentation
Chalmers - PRIDE

SSF-anslag till forskning om nya beräkningsprinciper

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Per Stenström, professor i dataarkitektur på Chalmers. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Per Stenström, professor i dataarkitektur på Chalmers. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Forskningsprogrammet PRIDE tar fram en ny princip som låter datorer utföra både snabbare och energisnålare beräkningar. Nu har det redan uppmärksammade projektet tilldelats 28 miljoner kronor i anslag från SSF.

Sedan den första elektroniska datorn har datorer konstruerats utifrån samma princip: en beräkningsenhet som beräknar data och en minnesenhet som lagrar dem. Principen innebär att beräkningsenheten måste hämta data från minnet för att kunna göra en beräkning, något som tar både tid och kraft från beräkningskapaciteten och dessutom är energiineffektivt.
Genom att integrera beräkningsenheten i minnet istället, hoppas forskarna i projektet PRIDE (Principles for Computing Memory Devices) vid Chalmers universitet, skapa möjligheter att fördubbla beräkningshastigheten.
– För att sätta det i ett perspektiv är en fördubbling av prestanda något som idag, på grund av svårigheten att miniatyrisera transistorer på ett chip, är utmanande, säger Per Stenström, professor i datorarkitektur och avdelningschef på Avdelningen för dator och nätverkssystem vid Institutionen för data- och informationsteknik på Chalmers.
Den nya principen skulle dessutom minska energiförbrukningen på datorsystem. Då den globala datorkraften står för cirka fem procent av världens energiförbrukning – en siffra som alltjämt ökar – adderar det givetvis till intresset för projektet.

Eftertraktad partner
Idag är forskningsgruppen bakom projektet PRIDE en eftertraktad partner i både europeiska och svenska sammanhang. Utöver stora finansiärer som Wallenberg och Vetenskapsrådet i ryggen är PRIDE som enda svenskt forskningsprojekt en del av det europeiska flaggskeppsprojektet EPI (European Processor Initiative) – vars syfte är att göra Europa mindre beroende av teknik från världsledande USA och Kina.
Första januari 2021 tilldelades PRIDE även ett anslag på cirka 28 miljoner kronor från SSF:s forskningsprogram CHI (Computing and Hardware for ICT Infrastructures). Anslaget var en del av ett större bidrag till projekt med fokus på nästa generations trådlösa kommunikation (6G), accelererad beräkningskraft eller energieffektivare ICT. Med anslaget kommer krav på högkvalitativ forskning och nytta för industrin.
– Med allt större datamängder att hantera börjar den befintliga principen bli obsolet. Och med allt fler datahall­ar skenar energiförbrukningen inom ICT. Med AI och maskininlärning som ett centralt tillämpningsområde dessutom, blir vårt kommande resultat givetvis intressant för många, säger Per Stenström.

chalmers-chi-pride_webb
Chalmers – PRIDE

PRIDE står för Principles for Computing Memory Devices och är ett projekt vid institutionen för data- och informationsteknik på Chalmers. Projektet ska arbeta fram en princip för en helt ny typ av parallella datorer, där beräkningsenheterna är integrerade i minneskretsarna. Projektet pågår i fem år.

Chalmers universitet
031-772 10 00
chalmers@chalmers.se
www.chalmers.se