Presentation
Spatial Mass Spectrometry

Ny teknik ger nya svar om Parkinson

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Per Andrén, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Per Andrén, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

En av världens mest moderna anläggning för masspektrometri­avbildning finns i Uppsala. Här arbetar forskare med att utveckla framtidens dia­gnostik och behandling mot sjukdomar som exempelvis Parkinson.

Utvecklingen av nya tekniker inom imaging har revolutionerat forskares möjligheter att diagnostisera och studera sjukdomsförlopp samt läkemedelssvar vid olika typer av cancer- och neuro­degenerativa sjukdomar.
– Den plattform som vi har byggt upp vid Uppsala universitet möjliggör vetenskapligt utbyte inom läkemedelsutveckling samt preklinisk och klinisk forskning, säger Per Andrén, som 2016 fick världens första professur i masspektrometrisk avbildning.
Med hjälp av ett stort anslag från Stiftelsen för strategisk forskning, har han lett arbetet med att etablera en världsledande infrastruktur för samarbeten med olika forskargrupper och life science-företag i Sverige och Europa.
– Vi kan hjälpa till under hela processen, från planering och genomförande till analys och sammanställning. Vi har experter inom olika vetenskapsområden som masspektrometri, farmaci, farmakologi, farmakokinetik, molekylärbiologi, cellbiologi, läkemedelskemi och neurovetenskap.

Sensationella fynd
Med hjälp av den tekniska plattformen med avancerad avbildningsteknik kan forskarna analysera läkemedel, läkemedelsmetaboliter, neurotransmittorer, lipider, peptider och små proteiner i tunna snitt av biologisk vävnad. De kan studera exakt var läkemedlet distribueras och metaboliseras i olika organ, och samtidigt studera effekterna av en viss behandling.
– Vi kan exakt kvantifiera koncentrationer av såväl läkemedel som signalsubstanser i hjärnan. Vi har nyligen utvecklat en helt ny teknik som gör det möjligt att på en och samma gång avbilda ett stort antal neurotransmittorer i hjärnan.
Per Andrén leder även ett forskarteam som försöker förstå de bakomliggande mekanismerna för sjukdomar som Parkinson.
I den tvärvetenskapliga tidskriften Science Advances har den svenska forskar­gruppen i nära samarbete med ett franskt forskarteam publicerat en studie som kan leda till ökad förståelse och utveckling av ny behandling mot ofrivilliga och besvärande överrörlighet vid Parkinsons (levodopa-inducerade dyskinesier).
– Det är nya sensationella fynd. Målsättningen är att kunna hitta mekanismer och svar på hur vi kan förebygga och stoppa de neurodegenerativa sjukdomarna, säger Per Andrén.

Uppsala universitet och Scilifelab – Spatial Mass Spectrometry

Spatial Mass Spectrometry (masspektrometrisk avbildning) grundades 2010 vid Uppsala universitet och är en nationell forskningsinfrastruktur samt en del av SciLifeLab, Science for Life Laboratory – ett av världens främsta forskningscentrum för molekylära biovetenskaper.

E-post: per.andren@farmbio.uu.se