Presentation
Chalmers FoRmulaEx

Från forskningscenter till nav för framtidens läkemedel

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Lisa Jabar / Johan Marklund
Elin Esbjörner Winter, biträdande professor i kemisk biologi, Fredrik Höök, professor i biologisk fysik och Margaret Holme, biofysiker och forskningsledare inom FoRmulaEx på Chalmers. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Elin Esbjörner Winter, biträdande professor i kemisk biologi, Fredrik Höök, professor i biologisk fysik och Margaret Holme, biofysiker och forskningsledare inom FoRmulaEx på Chalmers. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

FoRmulaEx startade 2017 som ett SSF-finansierat projekt inriktat på utveckling av verktyg för karaktärisering av nästa generations RNA-läkemedel. Genom etableringen av Chalmers Precision HealthTech Hub, vill vi nu ta nästa steg mot att förändra landskapet för läkemedelsutveckling och bekämpning av svåra sjukdomar.

FoRmulaEx, Functional Nucleotide drug delivery centre, har sedan starten för sju år sedan varit en pionjär inom forskningen kring effektiv leverans av RNA-baserade läkemedel. Med stöd från SSF och under ledning av Fredrik Höök, professor i biologisk fysik vid institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola, har centret framgångsrikt bidragit till utvecklingen av nanoteknologier för att leverera biologiska läkemedel till kroppens celler.
Visionen för FoRmulaEx har varit mycket tydlig, att skapa en plattform för tvärvetenskaplig forskning för utveckling av säkra och effektiva bärare av framför allt mRNA, vilket utgör en nyckel till nästa generations läkemedel.

Nationellt kluster för FoU
Centret tar nu nästa steg genom etableringen av en ny laborativ samverkansarena på GoCo Health Innovation City i Mölndal. En utveckling som markerar övergången från forskningscenter till att bli en viktig del i det nationella kluster för forskning och utveckling av mRNA-baserade läkemedel.
– Jag är glad att se hur resultaten från vår tvärdisciplinära, långsiktiga och grundläggande forskning kommer att kunna leverera värde genom att den gedigna kompetens forskargrupperna har byggt upp och att de teknologier som utvecklats görs tillgängliga för andra forskare och genom avancerade tjänster till företag och sjukvård. Initiativet kommer att skapa fortsatta möjligheter att bedriva högkvalitativ forskning och metodutveckling av högsta relevans för samhället, säger Fredrik Höök.
Han betonar hur viktigt det är att den kunskap och de resultat som genererats genom åren av grundforskningen i FoRmulaEx på detta sätt nyttiggörs.
– En av de centrala tankarna bakom etableringen av denna hubb är att skapa en plats där forskare, företag och sjukvård kan samverka för att driva innovation och utveckling av nya läkemedel. Genom att samla expertis, resurser och teknisk infrastruktur under ett och samma tak, avser vi att det nya centret ska bli en ledande aktör inom området för nanomedicin och läkemedelsutveckling.
Elin Esbjörner Winter, biträdande professor i kemisk biologi och en av de ledande forskarna inom FoRmulaEx, ser hubben som en naturlig fortsättning på den framgångsrika och spännande resa som centret har gjort hittills.
– Den stora behållningen med FoRmulaEx är nätverket som gjort att vi kan arbeta väldigt effektivt över disciplingränserna. Ett stort genombrott är att vi med smart kemi lyckats göra ett fullt funktionellt fluorescensmärkt RNA med en annan metod än de konventionella. Denna innovation, som har sin bas i forskning från en annan ledande forskare inom FoRmulaEx, Marcus Wilhelmsson, professor i biofysikalisk kemi, ligger till grund för LanteRNA, ett nyetablerat företag – ett viktigt utfall som ingen av grupperna kunde ha åstadkommit på egen hand.

Stora möjligheter
Hanna Barriga, en av de yngre forskarna som tidigt blev involverad i FoRmulaEx, delar entusiasmen inför den nya satsningen.
– Jag började i FoRmulaEx som post doc och ska nu etablera min egen forskargrupp på KTH, SciLifeLab. Samarbetet med denna nya laborativa samverkansarena i Göteborg skapar en unik miljö för oss att utveckla den nanomedicinska forskningen i Sverige.
Margaret Holme, forskningsledare som också har gjort sin post doc inom FoRmulaEx, är inne på samma spår.
– Här finns förutsättningarna för gränsöverskridande samverkan och nyttan av en samlad expertis, vilket är ett måste för att driva ett forskningsfält framåt. Genom samverkan med andra experter hittar vi fler pusselbitar och kan skapa den helhet som krävs för att grundläggande forskningsresultat slutligen kan komma till nytta för patienter.
Efter sju år som ledare för FoRmulaEx konstaterar Fredrik Höök att projektet genererat mängder av nya forskningsrön, vetenskapliga artiklar och två nystartade bolag.
– FoRmulaEx har utvecklats till en mycket stark vetenskaplig miljö. Under de gångna åren har jag sett fältet växa fram och där vi blivit en viktig vetenskaplig partner som undervisar nästa generations doktorer och forskare. Det allra viktigaste vi gör på ett universitet är ju inte forskningsresultaten vi genererar utan dem vi utbildar.

Hanna Barriga, biofysiker och forskningsledare inom FoRmulaEx vid KTH, SciLifeLab. Foto: Johan Marklund
Hanna Barriga, biofysiker och forskningsledare inom FoRmulaEx vid KTH, SciLifeLab. Foto: Johan Marklund
Chalmers – FoRmulaEx

FoRmulaEx stöds av SSF och forskningen rör paketeringen av biologiska läkemedel i lipidbaserade nanokapslar för att nå kroppens celler och bota svåra sjukdomar. FoRmulaEx tar nu nästa steg i form av etableringen av Chalmers Precision HealthTech Hub, en ny laborativ samverkansarena som ska etableras på GoCo Health Innovation City i Mölndal.

FoRmulaEx, prof. Fredrik Höök
Institutionen för fysik
Chalmers tekniska högskola
E-post: fredrik.hook@chalmers.se
chalmers.se/centrum/formulaex