Akademin

En nyckelspelare i en osäker omvärld

Publicerad 12 juni 2024
Text: Anna Hultberg Foto: Mikael Wallerstedt
Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt
Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Akademins roll i framtidens forskning är kanske viktigare nu än någonsin tidigare. Det menar Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet. Han efterlyser bland annat större basanslag till grundforskningen, strategiska forskningsmiljöer och höjda ersättningsbelopp.

Med ett överhängande miljöhot, desinformationskampanjer och ett osäkert geopolitiskt läge är satsningarna på forskning och utveckling lika viktiga som nödvändiga.
– Akademins roll i framtidens forskning har alltid varit jätteviktig. Men i någon mening har behovet ökat. Akademin är central för ett demokratiskt samhälle, för utveckling och för att lösa stora samhällsutmaningar, säger Andes Hagfeldt.
Han betonar att akademin har stor betydelse för både den långsiktiga utbildningen och den fria grundforskningen.
– Grundforskningen är det som leder till utveckling och innovationer, säger Anders och trycker på just vikten av att akademin är öppen och internationell, även i en värld med politiska motsättningar.
Med pandemin färskt i minnet är utveckling av vaccin ett strålande exempel på hur stor betydelse akademin har, också för att förbereda oss på det oväntade.

”Grundforskningen är det som leder till utveckling och innovationer.”

Höstens proposition
Tankarna om akademins roll i framtidens forskning går hand i hand med de punkter som Uppsala universitet har listat inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.
Universitetet trycker bland annat på vikten av basanslag till den fria och långsiktiga grundforskningen, vikten av akademisk frihet samt satsningar på forskningsinfrastruktur och strategiska forskningsmiljöer.
– Vi ser att en stor del av de basanslag vi får idag går till medfinansiering till andra finansiärer. Vi vill få basanslag som är riktiga basanslag. Vi tycker också det är viktigt att påpeka att ersättningsbeloppen per student har urholkats. Idag har vi kris på många sätt när det kommer till kvalitet i utbildningen, säger han.
Anders Hagfeldt är själv ledamot i Forskningsberedningen och tycker att arbetet hittills har varit givande.
– Det viktiga är att kunna ge utbildningsdepartementet goda argument att föra fram. Mycket av stadsbudgeten går till försvar och rättsväsende. Men för att få en långsiktighet och för att kunna lösa komplexa problem är forskning och utbildning avgörande, säger han.

Pågående FoU-satsningar:

Uppsala universitetet planerar bland annat en satsning på sex institut. Där är grön energiomställning, precisionshälsa och migration tre tematiska institut, medan mång- och tvärvetenskap, AI och forskningsfrågor samt ett hållbarhetscentrum är horisontella institut.
I hållbarhetssatsningen, Clash, ligger fokus på målkonfliktsstudier. Här går hela universitetet samman och utnyttjar sin spets, djup och bredd.