Presentation
Smarty

Forskningen som gör smarta städer säkra

Publicerad 16 juni 2021
Foto: Jan Nordén
Martin Hell, lektor vid Institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds tekniska högskola. Foto: Jan Nordén
Martin Hell, lektor vid Institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds tekniska högskola. Foto: Jan Nordén

Forskningsprojektet Smarty undersöker säkerhetsbrister i den smarta staden.

I framtidens smarta städer är det mesta uppkopplat. Kollektivtrafik, byggnader, vatten- och energiförsörjning och mycket mer – allt utrustat med sensorer och mjukvara som underlättar för oss medborgare. Men med ett växande nätverk av uppkopplade enheter ökar också sårbarheten. Uppkopplade övervakningskameror, vattenkokare, bilar och routrar gör det enkelt för illvilliga att ladda upp skadlig kod eller stjäla data i samhällsviktiga system. Och ju fler enheter i ett system, desto större blir skadan.
– Mängden information att hämta in och behandla ökar varje dag. För att allt ska ske säkert krävs regelbundna uppdateringar av mjukvaran, säger Martin Hell, lektor vid Institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds tekniska högskola och projektledare för projektet Smarty (Secure Software Update Deployment for the Smart City).

Den smarta staden
I Smarty undersöker Martin och hans kollegor hur den smarta staden kan hållas uppdaterad och säker.
– Det gör vi genom att studera och optimera förutsättningarna att hantera fyra olika områden: sårbarhet, enhetshantering, nätverk, och praktiska tillämpningar, säger Martin Hell.
– Det är i sårbarheten projektet har sin ansats. Vårt mål är att bättre förstå sårbarheter i mjukvara och då behöver vi först identifiera sårbarheterna. Sedan förbättrar vi kopplingen mellan sårbarheterna och mjukvaran, fortsätter han.
Med sårbarheten identifierad behöver enheterna hanteras på ett sätt som möjliggör snabba uppdateringar.
– För att uppdatera en enhet måste du i de flesta fall starta om den. Men trafiksystem, kritisk infrastruktur eller enheter som används för realtidstilllämpningar behöver vara igång nästan dygnet runt. Dessutom drivs ofta olika enheter av olika versioner av en mjukvara.

Täta samarbeten
Det hoppas projektet kunna kringgå genom att ta fram stöd för gradvis uppdatering och för att hantera flera mjukvaruuppdateringar samtidigt.
– Vidare behövs energieffektiva sätt att skicka ut alla uppdateringar och för enheterna att kommunicera med varandra. Detta är särskilt viktigt när enheterna är batteridrivna. För säkerhet kopplad till nätverken tittar vi främst på två växande teknologier: mjukvarubaserade nätverk och blockkedjor.
Det räcker dock inte bara med bra teknik. Det måste finnas användningsområden också, menar Martin Hell. Genom täta samarbeten med både städer och teknikleverantörer får projektet verkliga case och förutsättningar att arbeta med. Ett exempel är ett samarbete med Helsingborgs stad där projektet hanterar enheter kopplade till elcyklar. Andra typer av applikationer som är centrala i projektet är delning av data på ett integritetsbevarande sätt.

Lunds universitet – Smarty

Smarty står för Secure Software Update Deployment for the Smart City. Projektet är beviljat ett SSF-anslag om 22 miljoner kronor, pågår fram till 2023 och är en kollaboration mellan Institutionen för elektro- och informationsteknik och Institutionen för datavetenskap vid Lunds tekniska högskola.

eit.lth.se