Presentation
Högskolan i Halmstad

AI och precisionshälsa vid Högskolan i Halmstad

Publicerad 16 juni 2021
Markus Lingman (Region Halland), Jens Nygren, Mattias Ohlsson, Petra Svedberg och Kobra (Farzaneh) Etminani (Högskolan i Halmstad) är några av de drivande krafterna i forskningen kring implementering och utveckling av informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad och Region Halland.
Markus Lingman (Region Halland), Jens Nygren, Mattias Ohlsson, Petra Svedberg och Kobra (Farzaneh) Etminani (Högskolan i Halmstad) är några av de drivande krafterna i forskningen kring implementering och utveckling av informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad och Region Halland.

På Högskolan i Halmstad möts forskning om AI-verktyg och forskning om hur dessa kan implementeras inom vården. Temat är AI och precisionshälsa och forskningen bedrivs i samarbete med Region Halland och näringslivet.

Högskolans forskningscentrum för tillämpad artificiell intelligens, CAISR, har två huvudinriktningar: informationsdriven vård samt intelligenta fordon & prediktivt underhåll. Den nya forskningsprofilen CAISR Health fokuserar på informationsdriven vård och hur detta bäst implementeras i hälso- och sjukvården. Profilen kompletteras av Hallands innovationscentrum för informationsdriven vård, Leap for Life.
– Högskolan började fokusera på AI-forskning och maskinlärande redan för 30 år sedan. De senaste tio åren har vi växlat upp och etablerat CAISR tillsammans med industripartners och Region Halland, med ekonomiska bidrag från framför allt KK-stiftelsen och Vinnova. Vi har rekryterat framgångsrikt, framför allt internationellt, och ökat både forsknings- och utbildningsvolym, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, professor och grundare av CAISR.

Forskning på toppnivå
CAISR Health fokuserar på att använda den data som genereras genom hela vårdkedjan till ett kvalificerat beslutsstöd för hälso- och sjukvården. Tillgången på hälsodata möjliggörs av Region Halland och kompletteras med en omfattande ”health data factory” som högskolan och regionen investerat i. Målet är att etablera en forskningsprofil på toppnivå om hur informationsdriven vård bäst implementeras och används, om integritetsbevarande distribuerad datautvinning och maskininlärning i hälso- och sjukvårdssammanhang.
– Data genereras varje gång personer är i kontakt med sjukvården, när de hämtar ut mediciner, eller när de befinner sig i så kallade ”intelligenta miljöer”. Data kan förädlas till kunskap för att till exempel bättre avgöra när en patient är redo att skrivas ut, vilken behandling en individ kan ha mest nytta av och säkerställa att behandlingen uppfyller sina mål, säger Mattias Ohlsson, professor vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet.

Beslutsstöd för läkare
– I vår forskning kombinerar vi data från sjukvården med data från exempelvis smarta klockor och sensorer. Med informationsdriven vård kan man agera mer proaktivt och hälsoförebyggande. Ett av våra projekt syftar till att förutse vilka unga vuxna som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, för att kunna erbjuda dessa individer stöd på ett tidigt stadium. Ett annat projekt fokuserar på sårläkning medan ett tredje projekt tillhandahåller beslutsstöd för läkare i samband med utskrivning av hjärtsviktspatienter, säger Kobra (Farzaneh) Etminani, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.
Markus Lingman är överläkare och strateg vid Region Halland och delaktig i CAISR Health:
– Informationsdriven vård handlar om att leverera faktabaserad och individfokuserad precisionsvård. Den informationsdrivna vården minskar fragmenteringen eftersom den sammanfogar olika delar av sjukvården till en helhet. Det minskar risken för över- eller underbehandling, vilket gynnar såväl individen som skattebetalarna, säger Markus Lingman och fortsätter:
– En nära samverkan mellan akademi, näringsliv och regionen inom ramen för CAISR Health gör det möjligt att snabbt överföra ny forskningskunskap till konkret patientvärde i form av längre livslängd, ökad hälsa och ett ökat förtroende för sjukvården. AI är också ett viktigt verktyg för att främja en jämlik vård.

Högskolan i Halmstad – AI och precisionshälsa

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) är ett forsknings- och utbildningscentrum för AI vid Högskolan i Halmstad.
hh.se/caisr

CAISR Health är finansierad av KK-stiftelsen och är en forskningsprofil inom informationsdriven vård för forskning och utveckling av AI-verktyg och hur dessa kan implementeras i vården.
hh.se/caisrhealth

Leap for Life är Hallands gemensamma satsning på informationsdriven vård. Det är ett innovationscentrum för Region Halland, Högskolan i Halmstad, halländska kommuner och regionens näringsliv.
leapforlife.se