Telekom

Stora teknikskiften väntar i spåren av 6G

Publicerad 15 juni 2023
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Daniel Roos
Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson. Foto: Daniel Roos
Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson. Foto: Daniel Roos

– 6G kommer att möjliggöra säkra och motståndskraftiga anslutningar mellan människor, företag och verksamhetskritiska infrastrukturer. När vi tittar tillbaka, om kanske 20 år, tror jag vi kommer att se otroliga teknikskiften i dess spår, säger Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson.

FoU-enheten på Ericsson har precis lagt sista handen vid 5G. Högst på agendan just nu står vidareutvecklingen av 5G Advanced samt skiftet till nästa generation av trådlös teknik – 6G.
– Systemet befinner sig nu i forskningsfas och vi arbetar för fullt med både interna projekt och en rad samarbetsprojekt inom EU och andra regioner i världen. Siktet är inställt på att starta standardiseringen under 2025 och driva produktutvecklingen parallellt. Om cirka fem år räknar vi med att standarden ska vara hyfsat klar och då kunna presentera några tidiga system med en bredare lansering under 2030, säger Magnus Frodigh.

Nya möjligheter
Exakt vad 6G kommer att föra med sig säger han är svårt att svara på.
– När vi gjorde 4G såg vi kanske inte Uber, Facebook och Twitter framför oss. De tjänsterna uppstod som innovationer i spåren av de nya möjligheterna som gavs. Samma sak nu, när 5G byggs ut och initialt mest används som ett mobilt bredband. Men det vi ser framför oss är att 5G verkligen ska bidra till digitaliseringen, till exempel för att samla in digital mätdata från den verkliga världen som sedan överförs till den digitala. Här skulle man kunna göra en massa nya tjänster för att effektivisera saker och processer i de smarta städerna, fabrikerna och hemmen.
Mycket av detta, säger Magnus Frodigh, kommer troligen att ta fart under andra halvan av 5G.
– För att kunna skala upp och erbjuda dessa möjligheter till alla industrier och konsumenter behöver vi ett kraftfullare system från 2030 och framåt. Och det är här som 6G kommer in i bilden.

AI-baserat
Tanken med 6G är att systemet ska erbjuda den utökade uppkopplingskapacitet som krävs i morgondagens samhälle. Systemet ska även ha en högre grad av robust, säker, pålitlig och energieffektiv kommunikation som samverkar med beräkningskraft ute i mobilnäten.
– Allt kommer att vara byggt och designat för att vara datadrivet och AI-baserat, det gäller både hur själva nätplattformen byggs samt alla applikationer ovanpå den. Det är mycket underliggande teknik som kommer att bli tillgänglig, så vi har väldigt stora förändringar framför oss, säger Magnus Frodigh.

”Allt kommer att vara byggt och designat för att vara datadrivet och AI-baserat.”

Gemensam vision
En stor utmaning längs vägen är att designa ett system som ska vara både hållbart, kostnadseffektivt och uppfylla det framtida samhällets behov.
– Framtidens nätverk kommer att vara en grundläggande komponent för praktiskt taget alla delar av livet. De ska bidra till att samhälle och industrier fungerar och samtidigt tillgodose såväl människors som intelligenta maskiners kommunikationsbehov. För att klara det måste industri, akademi och samhälle arbeta tillsammans mot en gemensam vision. Exakt vilka nya möjligheter som uppstår i spåren av 6G vet vi inte idag. Det får framtiden utvisa, fastslår Magnus Frodigh.