Presentation
AFRY

Samverkan avgörande för en hållbar framtid

Publicerad 18 juni 2020
Malin Frenning och Marie Trogstam på AFRY tror på samverkan för att skapa ett hållbart samhälle.
Malin Frenning och Marie Trogstam på AFRY tror på samverkan för att skapa ett hållbart samhälle.

Innovation, modiga beslut och en holistisk syn krävs för att skapa en hållbar framtid. AFRY förstärker sitt fokus på hållbarhet och samverkar med olika aktörer för att hitta vägen framåt. Nu är det dags att skala upp från pilotprojekt till större satsningar.

När företagen ÅF och Pöyry gick samman förstärktes fokuset på en hållbar samhällsutveckling. Det nya bolaget AFRY skapar hållbara teknik- och designlösningar för framtida generationer.
– Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle på flera plan och i dialog med olika aktörer. Kärnan i vår verksamhet är att leverera hållbara lösningar och hjälpa kunderna i omställningen. Våra egna medarbetare är givetvis en viktig målgrupp eftersom det är de som skapar lösningarna. Beslutsfattare, akademi och olika delar av näringslivet vill vi också ha en nära dialog med, berättar Marie Trogstam, hållbarhetschef på AFRY.
– Samhällsutveckling och hållbarhet handlar om mer än klimat. Därför kopplar vi våra lösningar till Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vi arbetar i linje med 1,5-gradersmålet, som handlar om klimatet, men använder även ett holistiskt hållbarhetsperspektiv eftersom allt hänger samman. Lösningar som har en positiv inverkan på vissa hållbarhetsmål kan ha en negativ inverkan på andra mål, säger Marie Trogstam.

Verktyg för att nå målen
Kunderna är engagerade i sin omställning till att bli mer hållbara, berättar Malin Frenning som är chef för Infrastrukturdivisionen. Med olika kompetenser inom hållbarhet och verktyg för allt från mätningar till digitala tvillingar, kan AFRY hjälpa företagen att uppnå sina mål.
En digital tvilling är en virtuell kopia av en verklig process, infrastruktur eller en hel stad. Genom att använda en sådan, går det att göra tester och följa hållbarhetsaspekterna i olika investeringar.
– När det gäller mätbarhet är det viktigt med enkelhet och transparens. Vi har tillsammans med forskningsinstitutet RISE tagit fram SBPI, Sustainable Business Performance Indicator, ett verktyg som mäter verksamheters hållbarhetsprestanda över tid, där alla FN:s hållbarhetsmål kan kopplas till mätpunkter, säger Malin Frenning.

Samverkan är nyckeln
Samverkan med olika aktörer är en självklarhet för AFRY.
– Vårt sätt att jobba nära våra kunder och verkligen göra skillnad tillsammans med dem präglar vår kultur. Vi är modiga och ligger hela tiden i framkant kring lösningar men det är inte bara vi som har svaret. Samverkan är helt avgörande för att kunna bryta ny mark och hitta rätt väg framåt, säger Malin Frenning.
Genom deltagande i klimatkonferenser, regeringens samverkansgrupp kring näringslivets klimatomställning och seminarier kan AFRY utbyta idéer med beslutsfattare, näringslivet och organisationer. Företaget har nyligen blivit partner till 1.5°C Business Playbook som syftar till en exponentiell klimatomställning.
Ett samarbete har precis inletts med stiftelsen Gapminder som grundades av Hans Rosling. Gapminder ska bidra till en god global utveckling genom att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig.
Tidigare har AFRY lanserat plattformen Future Cities som handlar om hur vi planerar smarta, hållbara och attraktiva städer för framtida generationer. I höstas släppte företaget även en bok om samma ämne: ”Predicting the Unpredictable – A Nordic Approach to Shaping Future Cities”.

Modigt ledarskap nödvändigt
– Nu är den stora utmaningen att skala upp existerande tekniska lösningar och åstadkomma verklig förändring. Vi har tekniken och kunskapen på plats. För att lyckas krävs modigt ledarskap; vi måste våga testa och även dela med oss av kunskap, berättar Marie Trogstam.
– En annan stor utmaning handlar om att det är otroligt mycket som ska göras. Nu gäller det att prioritera samt gå från pilot till verklighet. Näringslivet, regeringen och andra aktörer behöver hjälpas åt med att prioritera så att vi tillsammans kan få saker att hända, avslutar Malin Frenning.

AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. 17000 experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

AFRY i korthet:
• AFRY skapar hållbara teknik- och designlösningar.
• Årsomsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.
• Vision: Providing leading solutions for generations to come. Making Future.

www.afry.com