Presentation

Utvecklar sensorsystem i människans tjänst

Publicerad 25 juni 2019

Maria Lindén, professor i hälsoteknik och projektledare för ESS-H. Foto: Per Groth
Maria Lindén, professor i hälsoteknik och projektledare för ESS-H. Foto: Per Groth
ESS-H är en forskningsprofil vid Mälardalens högskola som är inriktad på hälsoteknik. Målet är att genom utveckling av inbyggda sensorsystem hitta nya vägar att förebygga såväl sjukdomar som olyckor och bidra till att människor med sviktande hälsa kan bo hemma längre.

Embedded Sensor Systems for Health, ESS-H, som startade 2013 med stöd från KK-stiftelsen, har precis avslutats. Under de gånga åren har det hänt en hel del. Förutom utvecklingen av en viktig forskningsmiljö, som omfattar mer än tjugo forskare vid Mälardalens högskola och flera företagsdoktorander, har projektet presenterat ett stort antal konkreta resultat.
– Vi har bland annat vidareutvecklat teknik som ska kunna upptäcka brösttumörer och stroke med hjälp av mikrovågor. Ett annat exempel är en mobilapplikation som kan mäta och uppmuntra till fysisk aktivitet. Vi har även utvecklat teknik som kan användas för att upptäcka om förare har druckit alkohol eller är trötta och okoncentrerade, berättar Maria Lindén, professor i hälsoteknik och projektledare för ESS-H.

Samverkan
Något som är en hörnsten i, och genomsyrar all hälsoteknikforskning inom ESS-H är samverkan med kommun, landsting och företag.
– Vår forskning ska vara till nytta för samhället. För att säkerställa att de system vi utvecklar verkligen behövs har vi fört en kontinuerlig dialog om hur verkligheten ser ut för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
Projektet har nu förlängts i ytterligare tre år där fortsättningen kommer att innebära en satsning på särskilt starka områden med hög vetenskaplig excellens. Fokusområdet i ESS-H+ utgörs av Sensorsystem och monitorering av fysiologiska parametrar oberoende av tid och plats, och handlar om att ta fram sensorsystem för att monitorera människor och deras hälsa.
– En viktig del av vår verksamhet är att visa på de stora fördelar som den här typen av teknik kan föra med sig. Inom fem år hoppas jag att våra mätsystem tagit steget från labb till vård och kommit till nytta både för enskilda patienter och för hälso- och sjukvården i stort, säger Maria Lindén.

Mälardalens högskola, ESS-H
Mälardalens högskola är med sina 16 000 studenter en av Sveriges större högskolor. Här bedrivs kvalificerad forskning inom sex forskningsinriktningar och där Inbyggda system räknas som internationellt och nationellt ledande.

Mälardalens högskola
IDT
Box 883, 721 23 Västerås
Kontakt: Maria Lindén
E-post: maria.linden@mdh.se
www.mdh.se/forskning/inriktningar/inbyggda-system/ess-h