Presentation

Strategisk samverkan för ökad konkurrenskraft

Publicerad 26 juni 2018

Foto: Patrik Svedberg
Foto: Patrik Svedberg
Jönköping University satsar stort på forskning och utbildning inom kunskapsintensiv produktframtagning genom sin miljö SPARK. Fyra storföretag har valt att följa med på resan och ingår nu strategiska partnerskap med lärosätet och SPARK.

– För oss blir det här starten på ett mer långsiktigt och strategiskt samarbete med Jönköping University, säger Roger Blezell, platschef vid Scania Oskarshamn, ett av de företag som nu väljer att fördjupa sin samverkan med högskolan. De tre andra företagen är Husqvarna, Kongsberg Automotive och Fagerhult.
Jönköping University driver sedan ett drygt år forsknings- och utbildningsmiljön SPARK. Ett av miljöns mål är att vara ett stöd för industrin i deras utveckling av mer kunskapsintensiva produkter och processer.
– Samverkan och samproduktion är centralt i allt vi gör, och med de strategiska partnerskapen får vi möjlighet att jobba mer långsiktigt tillsammans med företagen för att utveckla både forskning och utbildning, säger Mats Jackson, programchef för SPARK.

Partnerskap på god grund
De företag som nu knyter tätare band med lärosätet och SPARK har sedan tidigare mycket goda relationer med Jönköping University, bland annat genom forskningsprojekt och genom att studenter från högskolan gör sin praktik eller examensarbete i deras verksamheter.
– Vi har positiva erfarenheter av att jobba med högskolan och ser nu fram emot att utveckla vårt samarbete ytterligare, säger Andreas Rangert, VP Product Management & Development vid Husqvarna. Det är till stor nytta för oss att ha kunskap och kompetens så nära vår enhet i Huskvarna, där vår största avdelning för produktutveckling är belägen, fortsätter han.
Ahmad Mansouri, Senior Engineering Manager på Kongsberg Auto­motive, menar att teknikbolag som vill ligga i framkant behöver en bra samverkan med akademin:
– Forskningen är en grundsten i arbetet med att få fram nya innovationer. Det är också viktigt för vår framgång att få in rätt kompetens med rätt utbildningar samt att kunna ge vår personal relevant vidareutbildning. Samarbetet med Jön­köping University stärker därför våra möjligheter att förbli konkurrenskraftiga.

Jönköping University – SPARK
SPARK är en tioårig satsning för att profilera Jönköping University inom kunskapsintensiv produktframtagning. Genom att stödja utvecklingen av ett ökat kunskapsinnehåll i produkter och processer bidrar SPARK till en stärkt konkurrenskraft hos svensk industri. Satsningen stöds av KK-stiftelsen.
Läs mer om SPARK på www.ju.se/spark

SPARK
Jönköping University
Box 1026, 551 11 Jönköping
E-post: info.spark@ju.se