Presentation
Entreprenörskapsforum

Oväntat bred effekt för SSF:s utlysningar

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Entreprenörskapsforum
Anders Broström, vd på Entreprenörskapsforum. Foto: Entreprenörskapsforum
Anders Broström, vd på Entreprenörskapsforum. Foto: Entreprenörskapsforum

Finansiering från SSF påverkar inte bara den forskning som beviljas anslag. Även de kandidater som nekas finansiering tenderar att forma inriktningen på sin forskning i linje med utlysningen. Det visar en studie gjord av Entreprenörskapsforum.

– Vi ville undersöka forskningsfinansiering som fenomen och se hur de val som görs av finansiärerna formar aktiviteten inom forskning i ett större sammanhang. Trots att det finns mycket pengar i systemet och forskning i hög grad påverkar framtidens samhälle, så är det här ett ganska obeforskat område, säger Anders Broström, vd
på Entreprenörskapsforum.
I studien jämförs forskare som fått rambidrag från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, med kolleger som sökt rambidrag men inte beviljats. Som kontrollgrupp användes en grupp forskare verksamma inom samma områden som de sökande, men som själva inte sökt SSF-finansiering. Genom AI-verktyg för textanalys har sedan de tre grupperna jämförts med avseende på hur senare publicerade texter förhåller sig till utlysningens fokus. Studien visar att det finns tydliga belägg för att de forskare som sökt bidrag alla rört sig i riktning mot utlysningens innehåll, oavsett om pengar beviljats eller inte. Kontrollgruppen, däremot, visar inga sådana tendenser.
– Det är intressant att tävlingen i sig, inte bara pengarna, verkar ha så stor betydelse. Det finns flera tolkningar och en kan vara att det tar mycket tid och kraft att formulera en ansökan och skapa de nätverk som behövs. Får man sedan inget bidrag så ligger man ändå redan i startgroparna för forskning i linje med utlysningen och kör på tillsammans med den grupp av kompetenser som man har format, säger Anders Broström.

God insyn
Att Entreprenörskapsforum valt att studera just SSF:s inflytande som finansiär beror bland annat på att finns gott om tillgängliga systematiska data.
– SSF har ordning och reda och har gjort det lätt för forskare få en god överblick över och insyn i anslagsprocessen. Det är faktiskt ganska ovanligt, menar Anders Broström.
Extern forskningsfinansiering utgör en stor del av hela potten forskningspengar i Sverige. Därför är det viktigt att lära sig mer om vilket genomslag finansiärer har inom forskarvärlden och i samhället i stort, framhåller Anders Broström.
– SSF har sedan bildandet haft i uppgift att vara systemkomplementär och göra skillnad. Här ser vi tydligt vilket brett inflytande stiftelsens övergripande agenda faktiskt har.

Klicka här för att läsa mer om Entreprenörskapsforum

Stiftelsen för strategisk forskning – Entrepenörskapsforum

Entreprenörskapsforum har även undersökt hur sakkunniga i SSF:s urvalskommitté betygssätter sökandes kompetens och fann att mycket större vikt läggs vid hur intressant projektet är än vid forskarens historiska meriter. Ytterligare en studie visar att kvinnor har lika hög beviljandegrad som män och att det faktum att kvinnor är i minoritet bland de som får bidrag beror på att färre kvinnor söker, inte på utlysningens språkliga utformning.
Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse vars huvuduppgift är att initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.

entreprenorskapsforum.se
strategiska.se